Leiding geven aan Six Sigma - sixsigma.nl

Leidinggeven aan Six Sigma

Speciaal voor de leidinggevende aan Six Sigma projecten is het boek “leiding geven aan Six Sigma”. De auteurs beschrijven de randvoorwaarden die vervuld moeten zijn om van Six Sigma een succes te maken.

Leiding geven aan Six Sigma Op basis van ervaringen in een aantal bedrijven geven de auteurs voorbeelden van operationele oplossingen. Het boek is daardoor zeer geschikt voor lijnmanagers, projectleiders, Green Belts en Black Belts. ‘Leiding geven aan Six Sigma’ is geheel uit het Nederlandse bedrijfsleven afkomstig, waardoor de beschreven praktijksituaties heel herkenbaard zijn. Het vraagt intelligentie om de voordelen van Six Sigma in te zien. Het vraagt moed en bovenal leiderschap om dit inzicht in actie om te zetten. Dit boekje helpt om Six Sigma succesvol voor u te laten werken.” Paul E. Chün – Vice President for Lean Six Sigma, KLM Engineering & Maintenance