Slimmer werken met Lean Six Sigma

Lean Six Sigma is een methodiek om processen te verbeteren. Door ‘lean’ te werken, werk je niet alleen slimmer en efficiënter, maar krijg je ook meer grip op je werkproces. Op 1 en 2 juli waren er in Den Haag en Heerlen awareness-sessies. Tijdens die sessies werd verteld wat CBS’ers de komende jaren van deze methodiek kunnen verwachten.

CBS Lean Six Sigma De awareness-sessies begonnen met een interview met Directeur-Generaal Tjark Tjin-A-Tsoi, geleid door Frank Aelen en Marret Smekens. De DG vertelde waarom de dienst procesoptimalisatie is opgericht en de doelstellingen daarbij. De aanwezigen stelden een aantal goede vragen en met de antwoorden ontstond een duidelijk beeld van wat de DG voor ogen heeft voor de toekomst. Uit de antwoorden van de Directeur-Generaal bleek dat hij de introductie van Lean Six Sigma bij het CBS belangrijk vindt. ‘Om ondanks de bezuinigingen onze output te kunnen blijven maken en te kunnen blijven vernieuwen, willen we de processen continue verbeteren. Ook zonder bezuinigingen zou ik Lean Six Sigma omarmen omdat ik overtuigd ben van de verbeterkracht van deze methode en dat ook in de praktijk heb gezien bij andere organisaties’, aldus de Directeur-Generaal. Na een presentatie van UPD, die het CBS begeleidt bij de implementatie van Lean Six Sigma, konden de aanwezigen met ‘The Game of flow’ zelf ervaren wat lean werken inhoudt. Zij werden in groepjes verdeeld en speelden een aantal niet-optimale werksituaties na. Aan het eind van het rollenspel volgde een evaluatie en moesten de deelnemers aangeven waarom het proces stagneerde. Nadat ze de tijd hadden gekregen om te bedenken hoe ze het proces konden verbeteren, werd dezelfde werksituatie nogmaals nagespeeld. Dit keer zonder de ‘verspilling’ in het proces. Het resultaat was een sneller proces, met een beter resultaat. De sessies werden druk bezocht, 95 deelnemers in Den Haag en 85 deelnemers in Heerlen. Op deze pagina’s lees je de ervaringen van drie van hen.

Draagvlak op de werkvloer

Jo Thomas, sector Verkeer & Vervoer: ‘Wij hebben in 2012 al een eerste project uitgevoerd waarbij de lean-methodiek als leidraad diende. De ervaringen waren zeer positief. Op dit moment participeert de sector Verkeer & Vervoer met twee projecten in de pilot: één project heeft te maken met de doorlooptijd bij het handmatig gaaf maken van data voor de statistiek wegvervoer, het andere betreft de analyse van de verwerking en doorlooptijd van de XML-berichten. Ik heb de awareness-sessie bezocht omdat ik geïnteresseerd ben in de toegevoegde waarde van Lean Six Sigma en in de rollen hierbij van het management en de werkvloer. Bij Lean Six Sigma is je aanpak gestructureerd en gefaseerd. In de praktijk heb ik gemerkt dat de inbreng en het draagvlak van de mensen op de werkvloer kritische voorwaarden zijn voor een succesvolle implementatie.’

Lovend over lean

Bas Tuinhof, sector SDI: ‘Ook wij zijn op dit moment bezig met een lean-project. De projectleiders hebben wel kort uitgelegd wat Lean Six Sigma inhoudt, maar de awareness-sessie was een mooi moment om iets meer over deze theorie te weten te komen. Ik vond het interview met Tjark heel leuk en ook inspirerend. Hij was zeer lovend over lean en vertelde enthousiast hoe de theorie de manier van werken bij het NFI heeft veranderd. Verder was het spel – The Game of Flow – leuk om te doen: interessant hoe de elementen van lean in de tweede ronde van het spel naar voren kwamen. Wat ik gezien heb, neem ik mee bij het lean-project dat we op dit moment uitvoeren. Daarnaast wil ik lean toepassen door kritisch te kijken naar alle interne processen waarbij ik betrokken ben. Hoogstwaarschijnlijk is daar winst te behalen door overbodige zaken te schrappen of het proces anders te organiseren. Als lean uit de pilotfase komt, verwacht ik dat het breder toegepast gaat worden, op meerdere processen van de afdelingen.’

Sprekende voorbeelden

Hilda Folkerts, sectorteam SQS: ‘Ik was benieuwd wat Lean Six Sigma precies inhield. In ons team zijn we ook bezig met het kritisch onder de loep nemen van onze processen. Dus één en ander sloot mooi bij elkaar aan. Er was veel afwisseling in de bijeenkomst. Het begin was heel sterk. De DG kon als ervaringsdeskundige zijn enthousiasme voor Lean Six Sigma goed overbrengen en vooral ook prima onderbouwen met sprekende voorbeelden. Ik denk dat het voor alle CBS’ers heel goed zou zijn om de ervaringen van de DG te horen. Ook de achtergronden over het ontstaan van Lean Six Sigma en het spel waren nuttig. In mijn werk probeer ik nu een andere bril op te zetten. Ik probeer te kijken hoe werkzaamheden anders kunnen en na te gaan of alles wat we nu doen nodig is voor het proces. Dit probeer ik ook over te brengen op mijn medewerkers.’ Bron: CBS