Six Sigma

Lean

Lean Six Sigma biedt het platform om mensen maximaal te betrekken bij datgene wat zij het liefst doen: een bijdrage leveren aan de organisatie waartoe zij behoren!

Collectief successen behalen en successen beleven. Werken als topsport! 

Waarom schrijft Stephen Covey -een Amerikaanse goeroe op het gebied van persoonlijke effectiviteit- een voorwoord in een aan Six Sigma gewijd boek (Six Sigma voor Dummies)? Omdat volgens Stephen Covey de combinatie Lean en Six Sigma je iets doet, je raakt en je hoop geeft. Managementtechnieken, management-hulpmiddelen, ze zijn al zo oud als ……… Als je ze doorgrondt, denk je vaak: oh, dit is een manier om je gezonde verstand te gebruiken. Maar elke methode, elk hulpmiddel wordt weer als vernieuwend, als innovatief gebracht en dat is in die tijdgeest ook vaak juist.

Six Sigma voor Dummies

Wat is Six Sigma? Wat is Lean?

Six Sigma wil dat elke stap in een proces foutloos verloopt; Lean vraagt zich af of elke stap wel nodig is. Minder stappen is toch altijd beter! Minder stappen geeft minder kans op fouten! Met Six Sigma heb je een “streef-uitval” van 3,4 per één miljoen gelegenheden.

Lean Six Sigma levert een instrumentarium om het aanwezige potentieel in de mensen optimaal te benutten. Ga maar na: Six Sigma baseert beslissingen op data en feiten. Het verzamelen en analyseren van gegevens is dus belangrijk. Dat zijn feiten, of liever dat zijn interpretaties waarover betrokkenen het eens zijn of worden. De interpretaties worden feiten. Het doel: een consistente levering van producten en/of diensten aan de klant. Met andere woorden, Lean Six Sigma heeft een klantperspectief (het juiste product op het juiste tijdstip, op de juiste plaats) en heeft een management perspectief (een foutloos en efficiënt productieproces).

Maar Lean Six Sigma heeft ook een persoonlijk perspectief: een mensperspectief (je wordt er een beter mens van). En met name dat laatste perspectief blijft onderbelicht, maar is de ware sleutel voor het succes van deze nieuwste “techniek”.

Lean Six Sigma betekent een cultuuromslag. Waarvan pas sprake is nadat de benodigde infrastructuur voor deze wijze van aanpak van verbeterprojecten is geschapen. Dat gaat niet vanzelf. De voorwaarden dienen aanwezig te zijn en daar ligt natuurlijk een managementverantwoordelijkheid. Bekeer je tot Lean Six Sigma en leer alles over ware empowerpent. De grootste verandering zal zich bij de betrokkenen in het proces zelf voltrekken. Je wordt niet veranderd, maar je verandert als het ware jezelf.

Als betrokkene in een Lean Six Sigma traject wordt een beroep gedaan op je talent, op je intelligentie, op je betrokkenheid en op je verantwoordelijkheidsbesef. We doen het voor de klant. Daar begint het mee.
Zijn we het eens over de feiten? Welke interpretatie nemen we als feit aan? Het te verbeteren traject loop je gezamenlijk door en een ‘To Be’ situatie wordt in beeld gebracht. Je begrijpt het proces en ziet het nieuwe proces ook helder voor ogen.

Je maakt deel uit van een team, van een collectief dat hetzelfde doel heeft. Wat mag en zal je van jezelf nog onder de korenmaat houden? Je omgeving is erop gericht om je het maximale uit jezelf te halen. Dat is geen opdracht van derden, geen opdracht van je omgeving, maar dat ontdek je in jezelf. Je wilt meedoen! Je wilt verantwoordelijk zijn. Je wilt deel uitmaken van dat team. Je wilt…. En wie houdt je tegen?

En het werkt. Collega’s gedragen zich zoals jij. Managers maken keuzes, laten naar kansen kijken, laten meer mogelijkheden onderzoeken, geven aan dat ze het eigenlijk ook niet weten, maar geven wel het proces een kans. Het proces om successen te boeken. Weerstand is er niet, want als je wilt dat je gehoord wordt, moet je spreken. Als je mee wilt doen, moet je er zijn. Weerstand is vaak het gevolg van niet betrokken zijn, van zich afzijdig houden. Weerstand vloeit voort uit het in stand houden van……..  Die keuze maak je nu niet. Je kiest voor jezelf. Meedoen of niet, het is jouw keuze.

Leiderschap over jezelf, de leiding nemen over jezelf. Dat is een keuze.


Over de auteur: Jan Heitlager is werkzaam bij KLM, BSM Worldwideen heeft dit artikel op persoonlijke titel geschreven. Tevens heeft Jan bij UPD zijn Lean Six Sigma Green -en Black Belt opleiding genoten.