Metamorfose op de werkplek bij KLM door toepassen van 5S - sixsigma.nl

Metamorfose op de werkplek bij KLM

door toepassen van 5S

LSSNKLM past al ruim vijf jaar met veel succes en plezier Lean Six Sigma toe. Zo zijn er een aantal 5s projecten gedaan, waarbij initieel de focus lag op performance verbetering (zoals doorlooptijd van onderhoud). Op het LSSN seminar kijken we in de keuken van KLM. 

LSSN

Het eerste praktijkvoorbeeld dat we tijdens het seminar zagen, betrof het organiseren van de gestandaardiseerde montagewerkplek waar de Cabine & Crew Seats worden hersteld. Voorheen was deze werkplek een “ongeorganiseerde bende”, waar monteurs zelf de stoelen naar hun werkplek moesten slepen om vervolgens in dikke mappen de juiste onderdelen te selecteren en te bestellen. Om dit te veranderen heeft een BB van KLM 5S sessies georganiseerd. 

lssn_wings_1

Aanvankelijk waren de monteurs niet echt positief, aangezien dit het zoveelste initiatief tot verbetering was. Naarmate het project vorderde en de monteurs vooral zelf de gewenste verbeteringen konden inbrengen, sloeg het enthousiasme over. De loods van 100m2 is nu een gestructureerde omgeving, waar materiaal keurig in vakken staat (KANBAN). De manuals zijn nu digitaal beschikbaar en de onderdelen kunnen direct, via een SAP systeem, besteld worden. Zelfs een enkel schroefje wordt zo besteld en binnen vijf minuten via het Picking Slip systeem op de afdeling bezorgd. Het enthousiasme ging zelfs zover dat de monteurs de bestaande werkbanken hebben hersteld en in de blauwe KLM-kleur hebben laten spuiten.

Een soortgelijk project is uitgevoerd op de afdeling die zich bezighoudt met het onderhoud aan de Slides (noodglijbanen). Ook hier troffen we een opgeruimde, geordende loods aan en vertelden enthousiaste medewerkers over de metamorfose van hun werkplek.

Inmiddels is de focus van LSS projecten ook gelegd op de zesde S, Safety. KLM voert deze LSS projecten uit onder de noemer “Safety @ Work”. Onder safety wordt verstaan:

1. werken volgens de regels, richtlijnen en procedures

2. elke werknemer heeft persoonlijke verantwoordelijkheid voor zijn eigen veiligheid, maar ook voor anderen, zowel binnen als buiten werktijd

3. geen enkele doelstelling is zo belangrijk dat een compromis gedaan moet worden op veiligheid

4. een taak is goed uitgevoerd als deze veilig is uitgevoerd

5. risico’s bestaan, maar ongevallen en letsel zijn te voorkomen

6. hier werk je veilig of hier werk je niet!

Vervolgens bekeken we het moonshiningproject, waarbij medewerkers de mogelijkheid krijgen om, in projectvorm, hun huidige werkzaamheden te optimaliseren. Het voorbeeld wat we te zien kregen betrof het verwisselen van banden & remmen, waarbij de gebruikte apparatuur en de ergonomische omstandigheden niet toereikend waren.  Na brainstormsessies en met de hulp van handige lassers,  is van allerlei restmateriaal een nieuw wisselsysteem gemaakt wat binnenkort in productie genomen wordt. Als de pilot slaagt wordt in samenwerking met een externe leverancier een aantal exemplaren vervaardigd, die aan concurrerende maatschappijen aangeboden worden.

Tot slot kregen we de leanaanpak bij het onderhoud van de ‘kleine’ vloot te zien. Dit  bestond uit veel visual management;  planborden en whiteboarden met daarop snel en overzichtelijk het geplande werk, de (eventuele) issues, aanspreekpunten, aan- en afwezigheid van mensen, etc. Het initiatief werd ontwikkeld nadat er klantklachten ontstonden over de doorlooptijd en betrouwbaarheid van oplevering. De aanpak heeft er toe geleid dat de doorlooptijd van het onderhoud aan een klein toestel stabiel is teruggebracht op 21 dagen. Voorheen kon de doorlooptijd uitlopen naar 40 dagen of meer, en werd standaard een bufferperiode van vijf dagen gehanteerd. De volgende uitdaging is het terugbrengen van dit aantal dagen, zodat de toestellen weer snel in bedrijf kunnen. Stilstaande toestellen betekent uiteraard extra kosten, maar vooral verlies van klanten.

lssn_wings_2

Tot slot gaf Coen Swaanenburg, BB bij KLM, een presentatie over het meekrijgen van werknemers bij veranderingen. Het was een geweldige presentatie over de psychologie,  het effect van onder andere groepsdruk op het individu en de invloed van de persoonlijke situatie op gedrag (Gedrag= Persoonx Situatie). De presentatie is binnenkort terug te vinden op www.lssn.nl.

Over de auteurs:

Elbert Hulsbos, Lean Six Sigma Black Belt
Bram van Rijssel, Lean Six Sigma Black Belt 

Zamarra Kok & Régina Block, redactie www.LeanSixSigma.nl