De oorsprong van Six Sigma

Aan de ontwikkeling van de Six Sigma methode gaat een geschiedenis vooraf van diverse ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Op deze pagina vindt u de personen die een belangrijke invloed hebben gehad op de leer van kwaliteitsmanagement, inclusief een bespreking van hun bijdrage aan het vakgebied. Deze bijdragen worden gevolgd door een beschrijving van het ontstaan van de Six Sigma methode.
Armand Feigenbaum Armand Feigenbaum Hoofd Operations afdeling in GE Feigenbaum stond aan het hoofd van de Operations afdeling in GE, het bedrijf waardoor de Six Sigma methode bekend werd bij groot publiek. Feigenbaum introduceerde aldaar het concept van Total Quality Control (1961). Evenals Deming benadrukt hij het feit dat kwaliteit moet leven onder zowel management als personeel en zodoende een verantwoordelijkheid is van iedereen binnen de organisatie. Lees meer Wikipedia link six sigma crossby Philip Crosby businessman and authorCrosby beweerde dat door het verbeteren van kwaliteit het bedrijfsresultaat kan worden verbeterd. Dit wordt gestuwd door de gedachte dat hogere kwaliteit kosten reduceert en inkomsten verhoogt. Crosby definieerde kwaliteit als “conformance to requirements“. Lees meer Wikipedia link six sigma ishikawa Kaoru Ishikawa University of Tokyo, Musashi Institute of TechnologyIshikawa legde nadruk op het eenvoudige wijze faciliteren van continuous improvement. Dit wordt volgens hem eenvoudiger mogelijk door middel van teamwork (quality circles) en het gebruik van voor de gehele organisatie eenvoudige methoden. Lees meer Wikipedia link

William Edwards Deming William Edwards Deming Amerikaanse statisticus Deming beweert in tegenstelling tot Crosby dat kwaliteit niet gemeten moet worden in termen van Cost of Quality, maar door middel van statistische analyse. Volgens Deming zijn alle productieprocessen onderhevig aan variatie, en kan kwaliteit verhoogd worden door deze variatie te reduceren. Lees meer Wikipedia link taguchi Genichi Taguchi Aoyama Gakuin University Taguchi verkreeg bekendheid om zijn eigen statistische methode waarop hij Design of Experiments toepaste. Taguchi hanteert tevens een aparte definitie van kwaliteit: “het veroorzaakte verlies voor de maatschappij vanaf het moment dat het product verstuurd wordt.” Lees meer Wikipedia link six sigma masaaki Masaaki Imai father of Continuous Improvement (CI) Imai bundelde zijn kennis over Japanse verbetertechnieken in zijn boek Kaizen, the key to Japans Competitive success (1986). Kaizen staat voor het stapsgewijs verbeteren, en maakt gebruik van diverse technieken (waaronder ook het door deming geïntroduceerde Plan-Do-Check-Act). Een van de bekendste principes ofwel Kaizen-technieken is Just In Time management (JIT). Lees meer Wikipedia link

six sigma joseph juran Joseph Juran Docent, consulent en auteur Juran is volgens velen de grondlegger van het bespreken van de betrokkenheid van management in het kwaliteitsverbeterproces. Een ander punt wat door Juran wordt bepleit is het meten van kwaliteit door middel van de Costs of Quality. In tegen stelling tot Deming ziet Juran verantwoordelijkheid voor de kwaliteit als onderdeel van ‘quality professionals’ die als interne adviseurs zowel management als werknemers begeleid. Lees meer Wikipedia link Bob Galvin Bob Galvin Eckes, Motorola De basis voor de Six Sigma methode werd gelegd toen Motorola het belang erkende om haar processen in kaart te brengen, en de variatie in deze processen te meten. De wijze waarop Motorola haar processen verbeterde werd beschouwd als de management filosofie binnen Motorola en werd binnen Motorola de Six Sigma methode genoemd. Lees meer Wikipedia link Lawrence Bossidy Lawrence Bossidy CEO AlliedSignal In diverse gesprekken tussen Bob Galvin (CEO Motorola) en Lawrence Bossidy (CEO AlliedSignal later Honeywell) werd de Six Sigma filosofie gedeeld met AlliedSignal. Voormalig General Electric (GE) topman Lawrence Bossidy wist als nieuwe CEO van AlliedSignal (nu onder de naam Honeywell) met Six Sigma het bedrijf uit een neerwaartse cirkel te halen, en om te zetten in een succesvolle organisatie. Jack Welch, destijds nog CEO van GE, was zeer geïnteresseerd in deze ‘succes formule’ van zijn voormalig collega. Lees meer Wikipedia link

Mikel J.Harry Mikel J.Harry President Six Sigma Management Instituut Dr. Harry has been widely recognized and cited in many publications as the principal architect of Six Sigma and the world’s leading authority within this field. His ground breaking book entitled Six Sigma: The Management Strategy Revolutionizing the World’s Top Corporations has been on the “best seller list” of the Wall Street Journal, Business Week, and Amazon.com. His companion book to this bestseller was entitled: Six Sigma Field book: How to Successfully Implement the Six Sigma Breakthrough Management Strategy. Lees meer Mikel J.Harry persoonlijke website Jack Welch Jack Welch CEO General Electric In 1995 werd Six Sigma door de gehele organisatie van GE toegepast, en met succes. De nadruk op betrokkenheid van management, het streven naar het six sigma niveau en de focus op efficiency en effectiviteit hebben geleid tot besparingen van $ 320.000.000 in twee jaar. In het derde jaar werd een besparing gerapporteerd van meer dan een miljard dollar (Eckes, 2003). Lees meer Wikipedia link

Door de successen van GE raakten steeds meer organisaties geïnteresseerd en werd de Six Sigma methode wereldwijd verspreid. Referenties: Dale, B.G., Managing Quality, 4th edition, Blackwell Publishing, 2003 Eckes, G., Six Sigma for Everyone, John Wiley & Sons, 2003 Juran, J.M., Juran’s quality handbook, McGraw-Hill Companies, 1998 Feigenbaum, A.V., Total Quality Control, 3rd edition, McGraw Hill, 1991 Imai, M., Kaizen: The Key to Japan’s Competitive Success; McGraw Hill, 1986 Ishikawa, K., Guide to Quality Control, 1986 Crosby, P.B., Quality is free: The art of making quality certain, New York: New American Library, 1979 Deming, W. E., Quality, Productivity and competitive position, Cambridge University Press, 1982 Feigenbaum, A.V., The Best on Quality, ASQ Quality Press, Vol.13, 2002