Lean Six Sigma Yellow Belt opleiding

YellowBelt

Doel

De Lean Six Sigma Yellow Belt is erop gericht om binnen de organisatie een breed draagvlak te creëren voor Operational Excellence. Als Yellow Belt heeft u het doel van Lean Six Sigma helder voor ogen en begrijpt u wat uw rol  is binnen projecten.

Voor Wie

Een Yellow Belt past iedereen die in aanraking komt met Lean Six Sigma.

 • Introductie van Lean Six Sigma.
 • De basisprincipes van Lean Six Sigma.
 • DMAIC-projectstructuur.
 • Tools en terminologie.

Opbrengst

U leert:

 • Het spreken en begrijpen van de Lean Six Sigma ‘verbetertaal’.
 • Lean Six Sigma tools en technieken toe te passen op Yellow Belt niveau.
 • Verborgen verspillingen in de eigen werkomgeving en die van uw klant te herkennen.
 • Lean Six Sigma daadwerkelijk gemotiveerd toe te passen.

Na deelname ontvangt u een Lean Six Sigma Yellow Belt deelnamecertificaat.

Register Accountants, Register Controllers pe-punten-7en Accountant Administratieconsulenten die Permanente Educatie (PE) plichtig zijn, krijgen Permanente Educatie (PE) uren voor deelname aan deze training.

pe-punten-7

De opleiding kost € 99,- (excl. BTW)* per deelnemer, inclusief

 • Het studiemateriaal
 • Een reële bedrijfssimulatie

 • Contactgegevens