Kaoru Ishikawa

Kaoru IshikawaKaoru Ishikawa
University of Tokyo,
Musashi Institute of Technology

Ishikawa legde nadruk op het eenvoudige wijze faciliteren van continuous improvement. Dit wordt volgens hem eenvoudiger mogelijk door middel van teamwork (Quality circles) en het gebruik van voor de gehele organisatie eenvoudige methoden.

Een van de bekendste bijdragen van Ishikawa aan de leer van kwaliteitsmanagement is zijn cause and effect diagram. Ishikawa stond tevens aan de basis van de veel beschreven Seven Basic Tools of Quality Control. Ishikawa beschikte in Japan over een zeer goede reputatie als hoogleraar Total Quality Control. Een van zijn bekendste werken is dan ook zijn Guide to Quality Control (1979).

Wikipedia link
Six Sigma
Menu