Lean Six Sigma Tools

Actie Plan

Stappenplan om issues op te lossen, wie te betrekken, voortgang, etc

Lean Six Sigma Tools Download file hier

Controle systeem

Template werkinstructie om verbeteringen in een proces te borgen.

Lean Six Sigma Tools Download file hier

Communicatie plan

Checklist matrix: welke boodschap voor wie, hoe vaak, hoe, etc.

Lean Six Sigma Tools Download file hier

CTQ Matrix

Hulpmiddel om ‘Voice of Customer’ en ‘Voice of the Business’ (VoC/VoB) te vertalen naar ‘Critical to Quality / Critical to Business’ (CtQ/CtB)

Lean Six Sigma Tools Download file hier

FMEA

Matrix en richtlijnen voor bepalen omvang, frequentie en meetbaarheid van fouten en te ondernemen acties.

Lean Six Sigma Tools Download file hier

Oorzaak gevolg matrix

Biedt input voor FMEA (Failure Mode & Effects Analysis) : Belangrijkste inputvariabelen voor een proces.

Lean Six Sigma Tools Download file hier

Oplossing selectie matrix

Matrix om de beste oplossing(en) te bepalen aan de hand van criteria zoals sigma impact, kosten, tijd, etc

Lean Six Sigma Tools Download file hier

Project charter

Template voor een projectplan in een A4

Lean Six Sigma Tools Download file hier

Project selectie matrix

Hulpmiddel voor prioriteitbepaling van projecten m.b.v. gewogen business criteria

Lean Six Sigma Tools Download file hier

RBWA analyse

Hulpmiddel bij het bepalen van ‘(non) value add time’ in processen

Lean Six Sigma Tools Download file hier

Relatie indicator

Hulpmiddel om te bepalen hoe sterk de relatie is tussen input&proces indicatoren en output indicatoren.

Lean Six Sigma Tools Download file hier

Sipoc

Hulpmiddel om te verbeteren proces op hoofdlijnen te beschrijven en de scope af te bepalen

Lean Six Sigma Tools Download file hier
Six Sigma
Menu