Lean voor het MKB

Speciaal voor MKB ondernemingen heeft UPD een unieke actie ontwikkeld: Lean voor het MKB. Geen dikke adviesrapporten schrijven, maar op een nuchtere, praktische manier bewustwording creëren én u meteen resultaten laten boeken. Dat is wat er op het programma staat.

In een vijfdaagse bliksemactie combineren we een krachtige training “procesverbetering voor het MKB” met het direct toepassen ervan binnen uw eigen organisatie. Zodat u gelijk de vruchten ervan plukt. De resultaten van deze training zijn direct zichtbaar op de werkvloer!

We hebben twee programma’s voor u ontwikkeld: het MKB-startpakket en het MKB-projectpakket. Met het startpakket creëren we een solide basis. Met het projectpakket pakken we gericht een werkproces aan. We garanderen u dat de opbrengst groter is dan uw investering.

Deze trainingen worden bij u op locatie uitgevoerd, waardoor er geen extra reistijd nodig is. Tevens kunnen we direct aan de slag en is het resultaat meteen zichtbaar!

Het MKB-startpakket – Programma

1 dag – Wat is Lean en wat heeft de ondernemer in het MKB er aan?

Deze dag staat in het teken van leren ervaren. Aan de hand van de theorie wordt de vertaling gemaakt naar uw organisatie. De middag bestaat uit een actieve simulatie om de Lean principes te doorleven en inzichten te geven waar we de rest van de week in uw organisatie mee aan de slag kunnen gaan.

3 dagen – Praktisch 5S

5S staat voor een effectieve werkplekinrichting en de aanpak bestaat uit vijf logische stappen. We gaan in drie dagen maximaal 1 uur per dagdeel theorie uitleggen over een stap en de betreffende stap vervolgens direct op de eigen werkplek in de praktijk toepassen. Aan het einde van deze drie dagen zijn de werkplekken in uw organisatie (verder) geoptimaliseerd en vormen zij een goede basis om te verder te verbeteren.

1 dag – Lean Operationeel Management (LOM)

Kwaliteit verbeteren, doorlooptijden verkorten, voorraden en kosten verlagen en een betere cashflow. Wie wil dit niet? Om inzicht te krijgen hoe u dat kunt bereiken gaan we in deze dag met Lean Operational Management aan de slag. Eerst behandelen we de theorie, waarna we vervolgens op de werkvloer uw verbeterbord gaan inrichten. Samen stellen we prestatie-indicatoren op en gaan we oefenen met dagstarts. Dit alles om uiteindelijk een nog betere kwaliteit en doorlooptijd te garanderen.

Verstandig vervolg

Na het neerzetten van de basis, valt er met het MKB-projectpakket nog meer resultaat te behalen. Het is daarom verstandig om enkele weken na het MKB-startpakket ook het MKB-projectpakket in praktijk te brengen. Ook van dit project garanderen wij u dat de opbrengst op jaarbasis groter is dan de investering die u moet doen. We geven daarvoor een harde prestatiegarantie af.

Het MKB-Projectpakket: Opleiding en uitvoeren Kaizen Events – Programma

In één dag bereiden we uw organisatie voor op het houden van een Kaizen event, waarin we doelgericht een aantal verbeteringen gaan identificeren en kwantificeren. Daarna gaan we er in een driedaags event systematisch mee aan de slag. We doorlopen daarbij de volgende stappen:

  • Onderwerp selecteren
  • Probleemstelling definiëren
  • Huidige situatie in kaart brengen
  • Doelstelling formuleren
  • Gewenste situatie opstellen
  • Tegenmaatregelen definiëren
  • Experimenteren
  • Bestuderen of het gewenste resultaat wordt behaald
  • Vastleggen in de nieuwe standaard

Aan het einde van dit Kaizen event heeft u gericht verbeterd, een nieuwe standaard neergezet en een ideale basis gelegd om zelfstandig andere processen op deze manier aan te pakken.

Indien niet alle acties uitgevoerd kunnen worden, zal er een actielijst worden opgesteld. Opvolging gebeurt dan door uw eigen organisatie, waarbij de procesverbeteraars van UPD een aantal weken later langs komen om de vorderingen door te spreken en gericht advies te geven over de volgende stappen.

Geschikt voor elke branche

Voor beide aanbiedingen geldt de voorwaarde dat uw onderneming minimaal 15 en maximaal 100 medewerkers in dienst heeft. Het maakt daarbij niet uit in welke branche u opereert – de organisatie staat immers centraal!

Nog sneller besparen?

Wilt u meteen al geld besparen? Schrijf dan tegelijk in met enkele collega-MKB-ers en deel de kosten van deze actie. Voorwaarde is dan wel dat deze organisaties in de buurt gevestigd zijn, zodat ook zij na de theorie meteen binnen hun organisatie aan de slag kunnen. Wij zorgen ervoor dat iedereen de tips en tricks aangereikt krijgt.

Meer informatie?

Heeft u meer informatie nodig? Neem dan gerust contact op via ons contactformulier.

Of bezoek www.plusdelta.nl of www.leansixsigma.nl voor aansprekende praktijkvoorbeelden van procesverbetering.
Six Sigma
Menu