Lean Six Sigma Champion Belt training (incompany)

In deze training komt de kracht en essentie van Lean Six Sigma naar voren en wordt er ruimschoots aandacht besteed aan leiderschap. Welke rol heeft u als leidinggevende in een Lean Six Sigma programma en hoe ondersteunt u de Green en Black Belts optimaal om een verandering te bewerkstelligen? Projectselectie wordt behandeld en het koppelen van projecten aan belangrijke doelstellingen. Heel belangrijk hierbij is het benadrukken van de verandercomponent. Dit doen wij met behulp van het CAP verandermodel (zie figuur). CAP staat voor Change Acceleration Process en wordt gebruikt om een veranderproces in de verschillende stadia te ondersteunen en zorg te dragen dat het juiste resultaat geboekt wordt.

Fig 1. – Visgraatdiagram van het Change Acceleration Process
Lean Six Sigma Champion Belt

Het verandermodel geeft de verschillende fases weer die worden doorlopen bij een veranderproject. Zo wordt van de huidige staat via de transitie staat naar de verbeterde staat gegaan. In eerste instantie zal het creëren van een veranderbehoefte: de noodzaak om te veranderen van belang zijn. Vervolgens wordt een visie neergezet van hoe deze verandering er uit zal zien. Dit gebeurt allemaal door de managementlaag van de organisatie. Daarna wordt commitment gemobiliseerd in de totale organisatie om de verandering in te zetten. Wanneer de verbeterde situatie is bereikt zal met name de systemen en processen kant aan bod komen.

Programma Champion Belt training:

 • Introductie Lean Six Sigma
 • Policy Deployment (koppelen programma aan de bedrijfsdoelstellingen & KPI’s)
 • Projectselectie
 • Selectie Green Belts
 • Rollen en verantwoordelijkheden binnen Lean Six Sigma, rol Champoion in de Lean Six Sigma waves:
 • Ervoor zorgen dat aan de juiste verbeteringen wordt gewerkt (projectselectie), de Champion is verantwoordelijk voor de projectcharter.
 • Stimuleren van het projectteam en ambassadeur zijn van het project.
 • Faciliteren van het project: ervoor zorgen dat (als de Green Belt er niet uitkomt) de mensen en middelen beschikbaar zijn, ervoor zorgen dat (als de Green Belt er niet uitkomt) belemmeringen en weerstanden opgelost worden.
 • Voorzitten van de maandelijkse projectreview. De Champion focust met name op de business impact en het managen van de risico’s. De Champion wordt tijdens deze review inhoudelijk ondersteund door de Black Belt / Master Black Belt.
 • Faciliterend leiderschap
 • Verandermanagement
 • Begrip waarde voor de klant
 • Waste safari (leren herkennen van verspillingen)
 • End to End Valuestream

De Champion Belt training kent de volgende leerdoelen:

 • Basiskennis van Lean Six Sigma begrippen
 • Kennis van de DMAIC fasering en de belangrijkste activiteiten binnen deze fasering
 • Begrip van leiderschap bij veranderingen en het goed uitdragen van deze rol in het traject
 • Rollen binnen Lean Six Sigma

vraag offerte aan

Voor wie?

Deze opleiding is voor leidinggevenden binnen ondernemingen, die eindverantwoordelijk of eigenaar van een verbeterproces zijn.
Wij gaan tijdens de opleiding uit van een HBO-WO denkniveau.

Register Accountants, Register Controllers pe-punten-7en Accountant Administratieconsulenten die Permanente Educatie (PE) plichtig zijn, krijgen Permanente Educatie (PE) uren voor deelname aan deze training.

Door wie?

De Champion opleiding wordt gegeven door ervaren (Master) Black Belts welke verantwoordelijk zijn geweest voor continue verbeteren binnen verschillende ondernemingen. Hierdoor is UPD optimaal in staat om interactief te trainen, waarbij ruimte is voor praktijk voorbeelden en vragen. Onze trainers staan nog steeds dagelijks in contact met de praktijk door het coachen van Change Agents, het uitvoeren van verbeterprojecten en implementeren van verbeterprogramma’s.

Six Sigma
Menu