Training OBM Practitioner

training OBM practitioner

De (open) opleiding tot Certified OBM Practitioner is een op zichzelf staande opleiding die in samenwerking met ADRIBA wordt verzorgd. ADRIBA is een expertisecentrum op het gebied van gedragsverandering in organisaties van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Voor wie?

De opleiding is bedoeld voor managers en consultants die verantwoordelijk zijn of gaan worden voor veranderingsprocessen binnen de eigen organisatie en die Lean Six Sigma duurzaam willen implementeren. De sleutel daarvoor ligt in het veranderen van gewoontes. Wereldwijd wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat Lean Six Sigma implementaties sneller mislukken als onvoldoende aandacht wordt besteed aan de gedragscomponent in het verandertraject. Een goede manier om dit aan te pakken is het gebruik van Organizational Behavior Management (OBM).

Resultaat van de opleiding

Na afloop beschikken de deelnemers over concrete kennis en vaardigheden voor het toepassen van de basisprincipes van Organizational Behavior Management (OBM). Ze zijn in staat om zelfstandig een Prestatieverbeterplan (PVP) te maken en om een interventie te doen in de praktijk, in de eigen organisatie en deze te koppelen aan de Lean Six Sigma initiatieven/implementatie.

Het gebruik van OBM in combinatie met Lean Six Sigma helpt:

 • Uw invloed op medewerkers te vergroten
 • Gedrag sneller te veranderen
 • Gedrag duurzamer te veranderen, waardoor het rendement van de Lean of Lean Six Sigma implementatie hoger is
 • Prestaties meetbaar te optimaliseren
 • Werkplezier te laten toenemen

De opleiding wordt afgesloten met een examen en, bij voldoende resultaat, certificering door ADRIBA / VU. Deze opleiding is in feite een losse module van het vak zoals dat ook aan de reguliere Master opleiding Bedrijfskunde aan de VU wordt gedoceerd (MSc. Business Administration).

Ideale aanvulling op Lean en Six Sigma

OBM is net als Lean Six Sigma zowel een filosofie als een toolbox. Gezien de grote overlap in de methodische aanpak en protocollen, is OBM een ideale aanvulling op een certificering in Lean of Lean Six Sigma.

Opleidingsspecifieke details

 • Doel: Kennismaking met de principes van Organizational Behavior Management (OBM). OBM is bedoeld om te komen tot gedragsverandering in organisaties waardoor zowel prestaties als werkplezier toenemen. Deelnemers leren analyses te maken om oorzaken en gevolgen van huidig gedrag te achterhalen. Men leert het ontwerpen en uitvoeren van een Prestatieverbeterplan (PVP) gebaseerd op de eigen werksituatie als leidinggevende of specialist. Hiermee kan concreet een gewenste prestatie verbeterd worden in het kader van een Lean of Lean Six Sigma verbetertraject
 • Doelgroep: Leidinggevenden en Lean Six Sigma Green Belts, Black Belts en Master Black Belts
 • Tijdsduur: 24 contacturen, verdeeld over 1 volle lesdag theorie en 4 halve dagen voortgangsbespreking met presentaties door de deelnemers om tot een concreet Prestatieverbeterplan (PVP) te komen. Hiermee gaan zij vervolgens zelf aan de slag in de praktijk. De volledige studiebelasting is ca. 50-60 uur
 • Doorlooptijd: circa 5 maanden, afhankelijk van vakanties en feestdagen. De lesdagen stellen wij in overleg gezamenlijk vast
 • Locatie: Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde
 • Deelnemers: Minimaal 6, maximaal 14
 • Werkvormen en wat u mag verwachten: Kennisoverdracht, zelfstudie, presentaties door cursisten, discussie. Centraal staan ‘Learning by doing’ en leren door discussie met anderen
 • Literatuur: De cursus is inclusief literatuur, die de deelnemers op de eerste lesdag ontvangen
 • Inclusief: Lunch (1e dag), locatie, opleidingsmateriaal, examen en certificering door de Vrije Universiteit

Hoewel de bijeenkomsten enkele vaste onderdelen kennen, staat vooral de leerbehoefte en leerstijl van de deelnemers centraal. Er is veel ruimte voor vragen, discussie en uitwisseling van ervaringen. De ervaring leert dat slechts een minderheid van de deelnemers aanvullende lessen in de theorie verlangen. Niettemin wordt hiervoor ruimte ingeroosterd als hieraan behoefte ontstaat.

1e bijeenkomst, ochtend (9.30 – 12.30):

 • Kennismaking en doelstelling
 • Awareness-sessie: Basisprincipes menselijk gedrag en de beïnvloeding daarvan
 • Introductie in het bedrijfskundige protocol voor gedragsverandering in organisaties
 • Werken in subgroepen aan het specificeren van prestaties en meetbaar maken

1e bijeenkomst, middag (13.30-16.30)

 • In subgroepen specificeren van de gewenste prestatie
 • Plenaire presentatie en discussie
 • In subgroepen maken van ABC analyses van gespecificeerde prestatie
 • Plenaire presentatie en discussie

2e bijeenkomst, middag (13:30-17:00)

 • Geleerde lessen, vragen over de stof, discussie
 • (Interactief) college over Specificeren en Meten
 • Werken in subgroepen aan meten en feedback geven

3e bijeenkomst, middag (13:30-17:00)

 • Geleerde lessen, vragen over de stof, discussie
 • (Interactief) college over Feedback en Doelen stellen
 • In subgroepen werken aan doelen stellen en belonen

4e bijeenkomst, middag (13:30-17:00)

 • Geleerde lessen, vragen over de stof, discussie
 • (interactief) college over Belonen en Beloningsschema’s
 • In subgroepen werken aan het bestendigen en generaliseren van de verandering

5e bijeenkomst, middag (13:30-17:00)

 • Geleerde lessen, vragen over stof, discussie
 • Presentaties, feedback
 • Inleveren Prestatieverbeterplan

Tussentijds: Zelfstudie en online theoretische toetsing
Tijdens de opleiding wordt de deelnemer geacht zelf de literatuur te bestuderen en staat er een online e-learningprogramma ter beschikking om de theoretische concepten zowel aan te leren als ook te toetsen. Het doorlopen van dit programma volstaat om het theoretisch examen te halen.

De opleiding tot Certified OBM Practitioner bestaat uit twee delen: een theoretisch en een praktisch deel. De theorie wordt gaandeweg de opleiding per module getoetst via een online e-learningprogramma genaamd Blitz. Dit is een zogeheten Fluency-programma waarmee u de stof haarfijn in de vingers krijgt. Toetsing zit ingebouwd, dus er is geen apart theorie-examen vereist.

De praktische opdracht betreft het maken van een Prestatieverbeterplan (PVP). Ook dit schrijft en bouwt u gaandeweg de opleiding op en u voert dit ook (deels) werkelijk uit in de praktijk. U geeft tijdens het examen van 45 minuten een presentatie van uw PVP van circa 15 minuten en u heeft 30 minuten om uw keuzes en overwegingen te verdedigen tegenover de examencommissie. certificering OBM practitioner

Bij voldoende onderbouwing en verdediging van het PVP, alsmede het tijdig afronden van het Blitz Fluency programma ontvangt u het certificaat. Het behalen van dit certificaat is tevens een van de voorwaarden om aan de vervolgopleiding tot OBM Trainer/Coach deel te kunnen nemen.

De opleiding tot Certified OBM Practitioner aan de VU kost € 3.750,- per deelnemer en is vrijgesteld van BTW. Vanaf 6 deelnemers van dezelfde organisatie is ook een in-company opleiding mogelijk. Informeer naar de voorwaarden!

 • Inclusief: Lunch (1e dag), locatie, literatuur, opleidingsmateriaal, toegang tot het online e-learningprogramma, examen en certificering door de Vrije Universiteit
 • Exclusief: Reis- en verblijfskosten. Ook raden wij een minimum van 1,5 dag tussentijdse coaching per deelnemer aan op de eigen werkplek. De kosten hiervoor zijn €1750,- per dag

Literatuur: De cursus is inclusief de volgende literatuur, die u op de eerste lesdag ontvangt:

 • Daniels, A. (2000). Bringing out the best in people. New York: McGraw-Hill (BOB)
 • Daniels, A. & J. Daniels (2004). Performance Management. Atlanta: Performance Management Publications (PM)

BOB is een inleidend boek, dat u ook kunt aanbevelen aan uw collega´s en klanten om hen met het gedachtegoed te besmetten. U zult vooral werken met het PM boek.

Plaatsen Prijs (ex. BTW)
 • Liever een andere startdatum en/of locatie?

  Vul dan onderstaand formulier in. We kijken met alle plezier wat we kunnen organiseren.

Six Sigma
Menu