Directeur Bedrijfsvoering

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie

Functieomschrijving

Als Directeur Bedrijfsvoering ben je lid van het bestuur en lid van het managementteam waarvan de hoofdofficier van het parket aan het hoofd staat. Je bent hierin verantwoordelijk voor de eigen portefeuilles en hebt een gedeelde algemene bestuurlijke verantwoordelijkheid. Als Directeur Bedrijfsvoering (DBV) neem je deel aan het kernberaad bedrijfsvoering; het gremium van alle directeuren bedrijfsvoering uit het land, inclusief de Procureur-Generaal belast met de portefeuille bedrijfsvoering. Ook neem je deel aan landelijke programma-, stuur- of werkgroepen.

Wat ga je doen als Directeur Bedrijfsvoering

• Je geeft lokaal invulling aan diverse ontwikkel,- en verbeterprogramma’s binnen het OM, zoals het Programma OM2020, Strafvordering 2020 en digitaliseringsprogramma’s;
• Je draagt zorg voor de interne beheersing van bedrijfsrisico’s en digitale weerbaarheid;
• Je stuurt lokaal de bedrijfsvoeringskolom aan. Naast je positie als directeur bedrijfsvoering voor het gehele onderdeel ben je ook teamleider van de afdeling Bedrijfsvoering (21 medewerkers).
• Je stuurt op resultaat, planning en control;
• Je werkt strategisch, tactisch en operationeel;
• Je zet in op continu verbeteren van het organisatieonderdeel;
• Je bent inhoudelijk gesprekspartner voor je medebestuurs- en MT-leden;
• Je bent portefeuillehouder/projectleider van één of meer projecten op het gebied van (concern) organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering;
• Je bent verantwoordelijk voor afspraken ten aanzien van de afname van concerndiensten geleverd door de DVOM in een opdrachtgever-opdrachtnemer-relatie.
• Je bent verantwoordelijk voor het binnen concernkaders inrichten van de logistiek van bedrijfsvoering.

Gewenst profiel

Voor het Landelijk Parket zijn we op zoek naar een Directeur Bedrijfsvoering die investeert in vruchtbaar en inspirerend samenwerkingsgedrag. Je overziet het volledige speelveld van het primaire proces en schakelt binnen dit proces inhoudelijk, collegiaal en sturend met je partners binnen het primaire proces. Je hebt een overkoepelend beeld van de bedrijfsvoering en signaleert trends tot op detailniveau. Je bent in staat op hoofdlijnen te sturen, als ook corrigerende interventies te doen.

Je bent verantwoordelijk voor de inzet van (concern) diensten rondom personeel, inkoop, organisatie, financiën, automatisering en huisvesting (piofah). Voor een aantal van deze diensten geldt dat de uitvoering (deels) is belegd bij de uitvoeringsorganisatie van het OM, de DVOM. Dat vraagt om adequate invulling aan het opdrachtgeverschap ten aanzien van de DVOM en om inhoudelijke kennis en bestuurlijke stevigheid, maar ook om flexibiliteit in beïnvloedingsstijlen en om rolflexibiliteit.

Een belangrijke taak is het inrichten van de logistiek van de bedrijfsvoering op het OM-onderdeel, met name ten aanzien van digitalisering. Hierin wordt een grote mate van zakelijkheid verwacht; voor een groot deel van de dienstverlening gelden concernafspraken die gevolgd moeten worden. Veel landelijke projecten vragen zowel om lokale implementatiekracht als om discipline in de uitfasering.

• Afgeronde relevante academische opleiding en academisch werk- en denkniveau;
• Ervaring op academisch denk- en werkniveau in een relevante (bedrijfskundige) discipline;
• Kennis van governance en actuele besturings,-en bedrijfsvoeringsconcepten;
• Bij voorkeur 5 jaar leidinggevende en bestuurlijke ervaring op het gebied van bedrijfsvoering binnen complexe organisaties;
• Ruime en aantoonbare ervaring met veranderingsprocessen in een professionele organisatie in een complexe setting met ketenontwerpprincipes. Ervaring met supply chain management is een pre;
• Ervaring met digitaliseringsprojecten (bij voorkeur met de implementatie van een nieuw bedrijfsprocessensysteem) en organisatieverandering en informatisering; Als vertegenwoordiger van de business kunnen formuleren en behartigen van functionele eisen en wensen.
• In staat om netwerken op te zetten en de organisatie door te ontwikkelen naar een netwerkorganisatie;
• Het vermogen om een stevige positie in te nemen in een complexe politiek-bestuurlijke en dynamische omgeving. Daarbij beschik je over vasthoudendheid, veerkracht en kun je snel schakelen zowel intern met diverse onderdelen als met ketenpartners als de politie en ZM;
• Je bent integer, resultaatgericht, pragmatisch, planmatig en organisatiesensitief.

Aanvullende parketspecifieke eisen

Binnen het Openbaar Ministerie houdt het Landelijk Parket zich bezig met de bestrijding van (inter)nationaal georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Van mensenhandel, drugs en witwassen tot terrorisme en cybercrime. Ernstige misdaad die vraagt om een slimme en creatieve aanpak in samenwerking met andere partijen. Bij het Landelijk Parket werken zo’n 230 professionals, verspreid over vijf vestigingen: Rotterdam (hoofdkantoor), Amsterdam, Zwolle, Den Bosch en Zoetermeer. Dit betekent dat je regelmatig op de andere locaties werkzaam zult zijn. Van belang is dat je begrip en feeling hebt met het complexe karakter van de onderzoeken binnen het Landelijk Parket.

Veel aandacht hierbij gaat uit naar de wijze waarop je dit kwalitatieve werkproces vanuit sturing en control nog beter kunt beheersen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de administratieve processen. Tenslotte ben je verantwoordelijk voor de (mede)ontwikkeling en uitvoering van het HR beleid.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau: schaal 16
Salarisomschrijving: Salarisindicatie schaal 16 (€ 5.710,74 – € 7.813,14).
Maandsalaris: Min €5.882 – Max. €8.047 (bruto)
Dienstverband: Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

Een assessment, veiligheidsonderzoek en gesprekken met de benoemingsadviescommissie maken onderdeel uit van de selectieprocedure.

Extern solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Een ieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Een ieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Six Sigma
Menu