Binnen het IT Bedrijf is de volgende functie vacant:

Teamleider Beleid & Integratie

36 uur | Enschede

Algemene informatie
Het gemeentebestuur van Enschede heeft vele ambities. Daaraan wordt hard gewerkt door de gemeentelijke organisatie. Het IT Bedrijf ondersteunt en adviseert de gemeentelijke organisatie en partners om deze ambities waar te kunnen maken. De partners die het IT Bedrijf ondersteunt zijn onder andere: GBTwente, Gemeente Losser, Gemeente Borne en de vereniging Dimpact.

Recentelijk heeft een reorganisatie plaats gevonden waarbij het IT Bedrijf onderdeel is geworden van het Cluster IT & Voorzieningen. Binnen het IT Bedrijf bestaan de teams: Beleid & Integratie, Beheer en Informatietechnologie & Services. Voor het team Beleid & Integratie zijn we op zoek naar een teamleider.

Wat houdt je functie in?
In de recentelijk herijkte missie en visie is aangegeven welke richting het IT Bedrijf wil gaan volgen.
Een verdieping hiervan wordt op dit moment vastgelegd in de eerste contouren voor het jaarplan 2020.
Als teamleider Beleid & Integratie stuur je vijf onderdelen aan: Advies, Staf, Bedrijfsbureau, Informatiebeveiliging en Integratie. Uitgangspunt is dat binnen deze vijf teamonderdelen er een professionele doorontwikkeling plaats vindt. Dit vraag om een inhoudelijke verdieping op bedrijfsprocessen als contractmanagement en -beheer; project portfoliomanagement, applicatie portfoliomanagement en een verdere invulling van Informatiebeveiliging en bewustwording op dat gebied. Daarbij is de belangrijkste doelstelling voor de komende twee jaar: de basis op orde. Inzet op strategisch personeelsmanagement is daarbij een belangrijke voorwaarde. Je bent daarom in staat om een stevig HRM beleid gericht op de toekomst vorm te geven. Fundamentele kennis van IT is daarbij een voorwaarde. Het is jouw rol om het team Beleid & Integratie vanuit deze invalshoeken optimaal in te richten.

Je bent in staat om vanuit het principe van situationeel leiderschap leiding te geven aan het team.
Daarbij gaat het om een combinatie van senioriteit, coachend leiderschap, kunnen sparren vanuit een stevige kennis op het gebied van aanverwante IT (bedrijfs-)processen en een goed gevoel voor menselijke verhoudingen. Dit laatste zowel naar je medewerkenden als naar je interne en externe klanten. Je geeft teamleden daarbij de ruimte om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en hun talenten te kunnen ontwikkelen. De uitdaging ligt ook in het ‘in control’ zijn met je team om de continuïteit in een dynamische omgeving te waarborgen. Hierbij stuur je op een correct verloop van processen en het werken volgens afspraken, zowel binnen het eigen team als ook met de andere teams van het IT Bedrijf.

Je bent samen met de teamleiders Beheer en Informatietechnologie & Services onderdeel van het MT van het IT Bedrijf. De teamleiders adviseren elkaar en spreken elkaar aan op elkaars stijl. Daarnaast maak je onderdeel uit van het MT Cluster IT&V (IT, Vastgoed & Facilitair Bedrijf).

Hoofdtaken
• Ontwikkelen en herinrichten van het team Beleid & Integratie vanuit de vijf teamonderdelen:
• Advies, Staf, Bedrijfsbureau, Security en integratie;
• Aansturen en coachen van medewerkenden binnen het team;
• Proactief identificeren en opvolgen van knelpunten en mogelijkheden tot verbeteringen van de kwalitatieve dienstverlening;
• Optimaliseren functionele bedrijfsprocessen binnen het Bedrijfsbureau met als resultaat een optimaal functionerende eenheid;
• Ondersteunen van het vergroten van de bewustwording op gebied van Informatiebeveiliging en het versterken van de acceptatie van de daaruit voortvloeiende maatregelen;
• Versterken en doorontwikkelen van professioneel applicatieportfoliomanagement en projectportfoliomanagement;
• Bewaken van performance, kwaliteit en functionaliteit van het IT Bedrijf;
• Bouwen aan een professionele en pro-actieve vraaggestuurde organisatie van IT;
• Kosten bewaken en beheersen.

Specifiek werkveld: Beleid & Integratie
Het team Beleid & Integratie is op dit moment verantwoordelijk voor vijf onderdelen, te weten:

• Advies: informatieadvies, informatiearchitectuur, IT-projecten en technisch informatiebeheer (TIB);
• Bedrijfsbureau: contractmanagement & -beheer, accountmanagement, financieel beheer, procesondersteuning en financieel beheer;
• Staf: applicatie portfoliomanagement, changemanagement en project portfoliomanagement;
• Security en Privacy: informatiebeveiliging, compliancy, audits en continuïteit.
• Integratie: ontwikkeling informatiesystemen en koppelingen tussen applicaties
• Het team is verantwoordelijk voor de vertaling van externe IT trends, beveiliging, technologische ontwikkelingen met betrekking tot hard- en software, onderzoeken van bedrijfsontwikkelingen en vernieuwingen in dienstverlening, de architectuur, afstemming en visualisering van de vraag van de business.

Wat vragen we van je?
Jij bent een ervaren teamleider. Je werkt klant- en resultaatgericht en inspireert medewerkenden om dat ook te doen. Je beschikt over senioriteit en bent een bewezen verandermanager. Je bent analytisch sterk en ook in staat om een operationele vertaling te maken. Samenwerking en verbinding, zowel binnen het IT Bedrijf als daar buiten, kenmerken jouw stijl. Je bent gedreven in het behalen van jouw doelen en gaat voor het optimale resultaat. Je daagt jezelf uit door je te blijven bekwamen. Agile werken, scrum en continue verbeteren zit in je bloed en weet je uit te dragen. Je onderscheidt je daarbij doordat je een uitstekende HRM-manager bent. Affiniteit met de dienstverlening van een IT Hostingbedrijf is een pré.

Je hebt

• minimaal een afgeronde relevante HBO opleiding;
• een ambitieuze persoonlijkheid met coachend leidinggevende kwaliteiten;
• een proactieve houding, vernieuwend en innoverend denkvermogen;
• kennis van Agile werken, scrum lean / continu verbeteren;
• uitstekende communicatieve vaardigheden en een klantgerichte instelling;
• flexibiliteit om te schakelen tussen operationele verantwoordelijkheden en invoeren van procesverbeteringen;
• kennis van bedrijfsprocessen (waaronder ITIL en BISL), processen met betrekking tot advisering en contract- en projectmanagement.
• aantoonbare kennis en ervaring op gebied van IM, bijvoorbeeld een opleiding bedrijfskundige informatica.

Competenties
• Creativiteit
• Visie
• Coachen
• Leidinggeven
• Plannen en organiseren

Salaris
De functie is ingeschaald in schaal 12.

Assessment
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Informatie
Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen met Leon Buiting, Clustermanater IT&V, tel. 06 57 58 57 33.

Sollicitatie
Je sollicitatie kun je richten aan Leon Buiting, p/a afdeling P&O/Eenheid Mobiliteit (Stadskantoor, erve 5.2). Maak daarvoor gebruik van de sollicitatiebutton en vul je gegevens in op het sollicitatieformulier.
Stuur je brief en CV als bijlage mee.

Uiterste inzenddatum is 14 januari 2020.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: Teamleider Beleid & Integratie, Teamleider, Beleid, Integratie, Gemeente, Vacature Enschede, Coaching, Leidinggevend, Agile, Scrum Lean, ITIL, BISL, Bedrijfskundige Informatica, ICT, IT, IT Management

Six Sigma
Menu