Teammanager Erfpacht en Uitgifte

Fulltime | Amsterdam

Ben jij een resultaat- en toekomstgerichte manager en weet jij medewerkers in hun kracht te zetten? Dan zijn wij op zoek naar jou!

De functie

Als teammanager van het team Administratie en Data van de afdeling Erfpacht en Uitgifte geef je leiding aan ruim 30 medewerkers. Het team is de schakel tussen het uitgifte- en erfpachtbeheerproces en het financieel-administratieve proces.

Als teammanager vertaal je het beleid naar uitvoering en goed ingerichte werkprocessen. Daarbij geef je ontwikkelingsgericht leiding aan de medewerkers van het team. Wij zoeken weet het beste uit zichzelf en de medewerkers te halen en faciliteert daarin waar nodig.

Je hebt nauw contact met andere onderdelen van de directie Grond & Ontwikkeling en de gemeente zoals de directies Financiën, Dienstverlening, Belastingen Informatievoorziening en ICT. Samen maken jullie werkafspraken om processen te optimaliseren.

Je maakt deel uit van het managementteam van Erfpacht & Uitgifte (en neemt in voorkomende gevallen taken van de andere managers waar). Daarnaast neem je deel aan andere team- en afdelingsoverstijgende overleggen en vertegenwoordig je het team bij externe partijen.

Werkzaamheden

• Je geeft leiding aan een team van ca. 30 fte. Dit zijn administratieve en financiële medewerkers die zorgen voor een goede en volledige verwerking van alle mutaties op het gebied van erfpachtcontracten en financiële- en eigendomswijzigingen;
• Je werkt aan het inrichten en optimaliseren van werkprocessen;
• Je stuurt op resultaat en bent verantwoordelijk voor strategisch capaciteitsmanagement;
• Daarbij structureer je de werkverdeling naar kwaliteit en kwantiteit en bewaak je de uitvoeringskwaliteit;
• Je onderhoudt interne en externe contacten en vertegenwoordigt het team op afdelings- en directieniveau.

Wij vragen

• Je beschikt over wo werk- en denkniveau met een afgeronde studie in Bedrijfs-kunde, Informatiemanagement, Economie of Bestuurskunde;
• Je hebt aantoonbaar minimaal 3 jaar relevante leidinggevende ervaring;
• Jij staat voor zorgvuldige processen, bent inspirerend, en zet medewerkers in hun kracht;
• Je hebt affiniteit en/of ervaring met de “Lean” werkwijze, durft over de grenzen van het eigen team te kijken en neemt initiatieven in het belang van de afdeling;
• Als je kennis hebt van het (complexe) erfpachtstel is dat een grote pre, maar als je deze materie je snel eigen kunt maken is het gemis van deze kennis geen harde eis;
• Je bent een resultaat- en toekomstgerichte manager die samen met de afdelings-manager, de collega-managers, de stafmedewerkers en het eigen team stappen zet in verbetering van onze werkprocessen, voorraadsturing, datamanagement en klantgerichtheid;
• Je bent in staat je in te leven in de operationele materie en de medewerkers.

Competenties

• Visie
• Omgevingsbewustzijn
• Samenwerken
• Coachen
• Resultaatgerichtheid
• Verantwoordelijkheid

Wij bieden

• Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met de mogelijkheid op een vast contract.
• Je salaris is minimaal € 4.683,- en maximaal € 6.240,- bruto per maand (salaris-schaal 13) op basis van 36 uren per week.
• Werken in een diverse stad met goede bereikbare locaties in Amsterdam en de kans je te blijven ontwikkelen.
• Een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, o.a. opname in het ABP-pensi-oenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en een Indivi-dueel Keuzebudget van 17,05% van jouw jaarsalaris. Je kunt dit inzetten om bij-voorbeeld extra verlofuren te kopen. Voor een overzicht van alle overige arbeids-voorwaarden, klik hier.

De organisatie

De directie Grond & Ontwikkeling heeft als missie: “Meer waarde creëren voor de stad en metropool Amsterdam”. Er wordt gewerkt aan een duurzame en vitale stad voor burgers en bedrijven. Wij voeren regie op de gebieds- en vastgoedontwikkeling en zijn verantwoordelijk voor het erfpachtstelsel. Daarnaast brengen wij in opdracht projecten voor wonen, werken en voorzieningen in samenhang tot uitvoering. Grond & Ontwikkeling is expert op het gebied van kaveluitgifte, het uitgeven van grond in erfpacht, het bouwrijp maken van gemeentelijke kavels, het transformeren en beheer van onroerend goed en financieel-economische projectbegeleiding. Vanuit deze kerntaken spelen wij strategisch in op marktontwikkelingen. Daarbij beheren wij het vereveningsfonds en het erfpachtvermogen van de gemeente Amsterdam.

De afdeling

De afdeling Erfpacht en Uitgifte is verantwoordelijk voor het zorgvuldig, klantgericht en transparant uitvoeren en vormgeven van het Amsterdamse erfpachtstelsel. Jaarlijks wordt er grond in erfpacht uitgegeven voor enkele honderden miljoenen euro’s. Deze contracten worden door de afdeling administratief, juridisch en financieel beheerd en waar nodig worden deze contracten aangepast. Het gaat inmiddels om meer dan 280.000 erfpachtcontracten, jaarlijkse canoninkomsten van ruim € 100 miljoen en een balanstotaal van bijna € 8 miljard. De organisatie heeft hierdoor zowel een juridische, een financiële, een politieke als een bedrijfsmatige kant. Bij de afdeling Erfpacht en Uitgifte werken ruim 200 medewerkers (vast en tijdelijk) verdeeld over zeven teams en een staf.

Sollicitatieprocedure

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 16 februari 2020 via de sollicitatiebutton.
Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure.
We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.
Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers.

Vragen over deze vacature

Neem voor vragen contact op met Constan van Ginneken, afdelingshoofd Erfpacht & Uitgifte, bereikbaar op C.van.Ginneken@amsterdam.nl.
Voor vragen over de procedure neem contact op met Joost Gransier, adviseur Werving en Selectie, bereikbaar op J.Gransier@amsterdam.nl.

Six Sigma
Menu