Teammanager Erfpacht & Uitgifte

36 uur | Amsterdam
We zijn op zoek naar een manager voor het team Administratie en Data (circa 35 fte); de schakel tussen het uitgifte- en erfpachtbeheerproces en het financieel-administratieve proces.

De functie

De afdeling Erfpacht en Uitgifte is verantwoordelijk voor het zorgvuldig, klantgericht en transparant uitvoeren en vormgeven van het Amsterdamse erfpachtstelsel. Jaarlijks wordt er grond in erfpacht uitgegeven voor enkele honderden miljoenen euro’s. Deze contracten worden door de afdeling administratief, juridisch en financieel beheerd en waar nodig worden deze contracten aangepast. Het gaat inmiddels om meer dan 280.000 erfpachtcontracten, jaarlijkse canoninkomsten van ruim € 100 miljoen en een balanstotaal van bijna € 8 miljard. De organisatie heeft hierdoor zowel een juridische, een financiële, een politieke als een bedrijfsmatige kant. Bij de afdeling Erfpacht en Uitgifte werken ruim 200 medewerkers (vast en tijdelijk) verdeeld over zeven teams en een staf.

Werkzaamheden

Als manager draag je bij aan beleidsontwikkeling en vertaal je het beleid naar goed ingerichte werkprocessen. Daarbij geef je ontwikkelingsgericht leiding aan de medewerkers van het team. Je stuurt op resultaat en bent verantwoordelijk voor strategisch capaciteitsmanagement. Daarbij structureer je de werkverdeling naar kwaliteit en kwantiteit en bewaak je de uitvoeringskwaliteit.
Je hebt nauw contact met andere onderdelen van de gemeente, zoals de directie Financiën, directie Dienstverlening, Directie Belastingen, Informatievoorziening en ICT. Samen maken jullie werkafspraken om processen te optimaliseren.
Je maakt deel uit van het managementteam (en neemt in voorkomende gevallen taken van de andere managers waar). Daarnaast neem je deel aan andere team- en afdeling overstijgende overleggen en vertegenwoordig je het team bij externe partijen.

Wij vragen

• Wo werk- en denkniVeau met een afgeronde studie in bedrijfskunde, informa-tiemanagement of economie;
• Ruime leidinggevende ervaring;
• Een resultaat- en toekomstgerichte manager die samen met de afdelingsmanager, de collega-managers, de stafmedewerkers en het eigen team stappen zet in ver-betering van onze werkprocessen, voorraadsturing, datamanagement en klantge-richtheid;
• Jij staat voor zorgvuldige processen, bent inspirerend, en zet medewerkers in hun kracht;
• Je hebt affiniteit en/of ervaring met de “lean” werkwijze, durft over de grenzen van het eigen team te kijken en neemt initiatieven in het belang van de afdeling;
• Als je kennis hebt van het (ingewikkelde) erfpachtstel is dat een enorme pre, maar als je deze materie je snel eigen kunt maken is het gemis van deze kennis geen harde eis.

Competenties

• Visie
• Omgevingsbewustzijn
• Samenwerken
• Coachen
• Resultaatgerichtheid
• Verantwoordelijkheid

Wij bieden
• Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 4.490,- en maximaal € 5.984,- bruto per maand (salarisschaal 13) op basis van 36 uren per week. Het is mogelijk dat er een aanloopschaal aangeboden wordt, als blijkt dat er nog niet voldaan wordt aan gestelde eisen, voor de duur van 12 maan-den (schaal 12, maximaal € 5.520,-).
• De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeids-voorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.

De organisatie

De directie Grond & Ontwikkeling heeft als missie: “Meer waarde creëren voor de stad en metropool Amsterdam”. Er wordt gewerkt aan een duurzame en vitale stad voor burgers en bedrijven. Wij voeren regie op de gebieds- en vastgoedontwikkeling en zijn verantwoordelijk voor het erfpachtstelsel. Daarnaast brengen wij in opdracht projecten voor wonen, werken en voorzieningen in samenhang tot uitvoering. Grond & Ontwikkeling is expert op het gebied van kaveluitgifte, het uitgeven van grond in erfpacht, het bouwrijp maken van gemeentelijke kavels en het transformeren en beheer van onroerend goed en financieel-economische projectbegeleiding. Vanuit deze kerntaken spelen wij strategisch in op marktontwikkelingen. Daarbij beheren wij het vereveningsfonds en het erfpachtvermogen van de gemeente Amsterdam.

Sollicitatieprocedure

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 18 augustus 2019 via de sollicitatiebutton.

Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure.

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Vragen over deze vacature

Neem voor vragen contact op met Constan van Ginneken, afdelingshoofd Erfpacht & Uitgifte, bereikbaar op 020–2544197.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. #LI-POST
Trefwoorden: WO, Directie, Management, beleidsontwikkeling, strategisch capaciteitsmanagement, bedrijfskunde, informatiemanagement, economie, Lean.

Six Sigma
Menu