Toyota Kata

Mike Rother

24,95

Dit boek geeft een blik achter de schermen bij Toyota en geeft nieuw inzicht in de managementpraktijk van deze legendarische autoproducent. Toyota Kata biedt praktische begeleiding bij het managen en ontwikkelen van medewerkers op een manier die optimaal gebruik maakt van hun denkkracht.

Uitverkocht

Beschrijving

Dit boek geeft je een blik achter de schermen bij Toyota en biedt nieuw inzicht in de managementpraktijk van deze legendarische autoproducent. Toyota Kata biedt praktische begeleiding bij het managen en ontwikkelen van medewerkers op een manier die optimaal gebruik maakt van hun denkkracht. Toyota Kata definieert management als “het systematisch nastreven van de gewenste voorwaarden door op een gecoördineerde manier gebruik te maken van de menselijke capaciteiten.”

Mike Rother stelt dat Toyota’s verbeterprocessen zijn terug te voeren tot twee fundamentele Kata: Een Kata voor verbetering of het oplossen van problemen. Een Kata voor coaching De “Verbetering Kata” is een serie gedragsrichtlijnen die veel discipline vergt. Je leert deze door herhaaldelijke oefening in de praktijk. Daarom wordt iedereen bij Toyota gecoacht door een meer ervaren persoon, een mentor of een sensei. Het leren hoe te verbeteren verloopt via een mentor / mentee dialoog, die Rother de “Coaching Kata” noemt. Hij stelt dat juist de ‘Improvement Kata’ en ‘Coaching Kata’ Toyota in staat stellen zich adequaat aan te passen. Rother stelt dat kleine stap-voor-stap verbeteringen op den duur effectiever zijn dan incidentele Kaizen uitbarstingen en een aanzienlijk grotere impact op de organisatiecultuur hebben, doordat ze een klimaat van betrokkenheid en verbetering creëren.

In deze aanpak is het de primaire taak van het management om medewerkers op te leiden zodat de gewenste resultaten kunnen worden bereikt. Dit wordt gerealiseerd door de medewerkers binnen een organisatie (teamleiders en managers inbegrepen) opzettelijk een routine, of Kata, te laten uitvoeren die hun creatieve vermogens kanaliseert en ontwikkelt. De onderliggende boodschap van het boek is dat wanneer medewerkers een Kata “hoe te handelen op onbekend terrein” leren en oefenen, ze niet meer bang hoeven te zijn voor de obstakels, wijzigingen en onbekendheden waar ze tegenaan lopen. In dergelijke gevallen kunnen ze terugvallen op een Kata voor het werken met onzekerheid. Toyota Kata richt zich op verandering en verbetering en legt uit dat deze niet slechts een aspect van management zijn, maar de essentie ervan vormen.

Het boek ontkracht projectmanagement, actielijsten, budgetten en tal van andere traditionele management dooddoeners, en vervangt deze door het idee van een organisatie die in zijn geheel continu bezig is met kleine verbeteringen

Het boek behandelt vijf samenhangende onderwerpen:

  • De rol van visie en richting in continue verbetering;
  • Kritische context voor de “klassieke lean tools”;
  • De Verbetering Kata en hoe deze verschilt van wat de meesten van ons doen.
  • De Coaching Kata
  • Een voorzet voor het onderwijzen van de Verbetering Kata en de Coaching Kata aan management teams.

Toyota Kata is een uitstekend en zeer goed geschreven boek, dat echt iets nieuws toevoegt aan de bestaande Lean literatuur.tuur.