Vakjargon en Lean en Six Sigma termen

Er zijn 224 definities in het woordenboek
Zoek naar woordenboek termen (Gebruik alleen normale letters en cijfers, dus geen: &, % ,$, etc... )
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 Alles
Begrip Definitie
1 sample sign test

Dit wordt gebruikt om de waarschijnlijkheid te testen dat de mediaan van een steekproef gelijk is aan de waarde van de hypothese. (de kans dat een steekproef waarde boven de hypothese waarde valt, is gelijk aan de kans dat een steekproefwaarde onder de hypothese waarde valt)

Aliassen: one sample sign test

 

1 sample t-test

Wordt gebruikt om een hypothese te testen dat de gemiddelden een steekproef en een doel gemiddelde gelijk zijn. Bent u nieuwsgierig naar de uitvinder van de T-test, lees dan het artikel over de kwaliteitsborging van Guinness bier.

 

2 sample t-test

Wordt gebruikt om de hypothese te testen dat de gemiddelden van twee steekproeven gelijk zijn. Bent u nieuwsgierig naar de uitvinder van de T-test, lees dan het artikel over de kwaliteitsborging van Guinness bier.

 

3MU

Staat voor de drie Japanse woorden met betrekking tot de Lean uitdrukking “waste” (verspilling).

Muda = voorkom verspilling
Mura = voorkom onbalans en onregelmatigheid Muri = voorkom te hard werken en overbelasting

 

4Ps

De basis voor ‘the Toyota Way’ zijn de vier P’s:

  • Philosophy
  • Process
  • People
  • Problem solving

 

5 Whys

Five times Why: Het op bijna kinderlijke wijze doorvragen (Why?) in interviews maakt deze manier van doorvragen vaak de kernoorzaak van een probleem duidelijk.

Aliassen: 5 times why?

 

5S

5S is afkomstig uit Japan en staat voor:

Seiri = Scheiden (behoud wat nodig is en verwijder wat niet nodig is).

Seiton = Schikken (ruim dingen zo op dat ze snel gepakt kunnen worden als dat nodig is).

Seiso = Schoonmaken (houd dingen schoon, clean desk policy).

Seiketsu = Standaardiseren (betekent eigenlijk puur, zorg ervoor dat schoonmaken in het standaardproces zit).

Shitsuke = Standhouden (houd vol, met wilskracht en toewijding ).

Het concept van 5S komt oorspronkelijk uit het Japans huishouden. 5S heeft als doel het signaleren van de afwijking van de standaard. Het is door een geëmancipeerd ingenieur toegepast in de fabricage en assemblage en wordt de laatste jaren veel in kantooromgevingen toegepast.

6M

De traditionele 6 M’s (zie ook visgraat diagram) zijn:
– Machines
– Methoden
– Materialen
– Metingen
– Milieu
– Mensen


Alternatieve definities:
– Machines
– Methoden
– Materialen
– Metingen
– Milieu (Moeder Natuur, omgeving, milieu)
– Manpower (Mensen / vooral lichamelijk werk)
– Mindpower (Ook mensen / vooral denkwerk)
– Management (los van Manpower / mensen, omdat het kan verstoren)
– Money/Geld
– Miscellaneous/Diversen
– (De) Maan (tot nu toe onbekende oorzaak)

 

Six Sigma
Menu