Scrummen is met elkaar als een team een project opdelen in kleine stukken (sprints) en het resultaat in minder dan vier weken opleveren. Scrummen is net als de sport rugby: je kunt niet zonder elkaar het doel bereiken.

Meer informatie over: s
Six Sigma
Menu