Vakjargon en Lean en Six Sigma termen

Er zijn 224 definities in het woordenboek
Zoek naar woordenboek termen (Gebruik alleen normale letters en cijfers, dus geen: &, % ,$, etc... )
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 Alles
Begrip Definitie
EDP AUDIT

Electronic Data Processing is een verouderd woord voor wat tegenwoordig ICT (Informatie- en Communicatie Technologie) wordt genoemd. AUDIT is volgens van Dale een onderzoek naar een bedrijfsorganisatie. De samenvoeging EDP AUDIT houdt in de beoordeling en de advisering bij objecten van de informatievoorziening in een omgeving waar gebruik wordt gemaakt van ICT. Het doel hiervan is kwalitatief en/of kwantitatief een bijdrage te leveren aan een adequate organisatie van de informatievoorziening, waarbij de doelstellingen van de organisatie gerealiseerd worden.

Empowerment

Het geven van medewerkers meer zelfwerkzaamheid, autoriteit en verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de dagelijkse processen en verbeteringen binnen hun werkterrein.

EPIC

Een Epic is een episch verhaal waarin globaal beschreven staat wat het uiteindelijke resultaat moet zijn. Het is een omvangrijke User Story, die nog moet worden uitgesplitst in verscheidene User Stories.

ERP

ERP = Enterprise Resource Planning. Letterlijk betekent het een planningsysteem voor alle middelen van een organisatie. Een ERP systeem is een sofwaresysteem waar alle informatie van de organisatie in zit en waarin alle afhankelijkheden zijn gedefinieerd. Op deze wijze is het HR sytem met o.a. de salarisadministratie gekoppeld aan het financieel systeem. Voorbeelden van dit soort systemen zijn SAP, Navision en Baan.

Extreme Programming

Extreme Programming (XP) behoort tot de meest toegepast Agile ontwikkelmethodes. Bij XP ligt de nadruk vooral op samenwerking, snelle en vroegtijdige ontwikkeling van software en professionele ontwikkelmethodes. XP is gebaseerd op vier principes:
– communicatie
– Eenvoud
– Feedback
– Moed

Behalve het iteratief en incrementeel ontwikkelen van software, heeft XP onder andere deze kenmerken:
– Teams van ontwikkelaars en gebruikers
– Kleine regelmaige opleveringen
– Testdriven development
– Releaseplanningspel
– Iteratieplanningspel
– Voortdurende integratie
– Duurzaam werktempo

Six Sigma
Menu