Ishikawa diagram - woordenboek sixsigma.nl

Ishikawa diagram

Ishikawa diagrammen (ook wel visgraat diagrammen of cause-and-effectdiagrammen of in het Nederlands oorzaak-gevolg diagrammen) zijn diagrammen die de oorzaken van een bepaalde gebeurtenis te tonen. Het Ishikawa diagram wordt in het algemeen gebruikt voor productontwerp en om kwaliteitsproblemen te voorkomen, om de potentiële factoren te identificeren die een effect hebben op het gehele proces, dienst of product. Elke oorzaak of reden voor imperfectie is een bron van variatie. Oorzaken zijn meestal gegroepeerd in hoofd categorieën om deze als bronnen van variatie te identificeren. De categorieën omvatten doorgaans:
  • Mensen: Iedereen die betrokken is bij het proces.
  • Methoden: Hoe het proces wordt uitgevoerd en de specifieke eisen om dat te doen, zoals beleid, procedures, regels, voorschriften en wetten.
  • Machines: Alle apparatuur, computers, gereedschappen etc. die nodig zijn om de taak te verrichten.
  • Grondstoffen: onderdelen, pennen, papier, enz. die gebruikt worden om het eindproduct te produceren
  • Metingen: Gegevens gegenereerd uit het proces die worden gebruikt om de kwaliteit te evalueren.
  • Omgeving: De voorwaarden, zoals locatie, tijd, temperatuur, en de cultuur waarin het proces werkt.
Kaoru Ishikawa is één van de grondleggers van het kwaliteitsdenken in Japan.
Aliassen: visgraat diagram, cause-and-effect diagram, oorzaak-gevolg-diagram
Terug naar woordenboek