Aan de slag met Teamrollen

Ontsluit het potentieel

We leven momenteel in een wereld die voornamelijk digitaal is en waarbij de focus volledig ligt op het creëren van de juiste klantwaarde. Terecht, maar tegelijkertijd geeft deze tijd ook ruimte om een boost te geven aan je persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van je team. Onder het thema: “De kracht van het verschil maakt het verschil” biedt UPD een mooi programma om hier aan te werken.

Verschillen herkennen, erkennen en waarderen

Herken je, erken je en waardeer je echt het anders-zijn van anderen? De meeste mensen beantwoorden deze vraag positief. Ze zien diversiteit als een kritische succesfactor. Toch blijkt onder andere uit ons onderzoek dat mensen die op elkaar lijken elkaar meer waarderen. In teamverband blijken de afwijkende karaktertypes zich minder thuis te voelen, ze krijgen lagere beoordelingen en ze zijn vaker ziek. Na verloop van tijd wordt bijna elk team minder divers. Soort zoekt soort kennelijk met als resultaat eenzijdig samengestelde teams.

De Engelse psycholoog Meredith Belbin toonde in zijn wetenschappelijke onderzoek overtuigend aan dat divers samengestelde teams het meest succesvol zijn. Hij kon aan de hand van de teamrollen binnen een team voorspellen welke team het meest succesvol zou zijn. Het Teamrolmodel dat hij geïntroduceerd heeft helpt ons de verschillen tussen mensen beter te leren herkennen, erkennen en waarderen. Bovenal geeft het ons ook een taal om die verschillen bespreekbaar te maken.

Weten hoe je zelf in elkaar zit is minstens zo belangrijk als weten hoe anderen in elkaar zitten. Vooral als ze heel anders zijn. Naast het terugkoppelen van de testresultaten bieden we daarom een inspirerende interactieve workshop aan. In deze workshop maak je kennis met de andere teamrollen in de groep en ervaar je aan den lijve de dynamiek tussen de verschillende teamrollen. Tijdens de workshop besteden we ook aandacht aan toepassingen in de praktijk aan de hand van casuïstiek bij onze klanten op het gebied van HR, situationeel leiderschap, agile werken, competentiemanagement, strategierealisatie en samenwerking tussen afdelingen.

De resultaten

  • Je krijgt inzicht in jouw eigen talent en het benutten ervan
  • Je krijgt inzicht in het zien en inzetten van andere teamtalenten
  • Je krijgt inzicht in de sterkte en zwakte van een team
  • Je krijgt inzicht in praktische toepassingen van het teamrolmodel aan de hand van praktijkcases

Programma

Het hele programma bestaat uit 5 verschillende onderdelen:

Stap 1: Bij inschrijving ontvang je informatiepakket waarin het programma wordt toegelicht met een instructie over het invullen van een drietal testen. Dat zijn dezelfde testen die Belbin gebruikte voor zijn onderzoek.

Stap 2: Vervolgens vult iedere deelnemer aan de workshop de testen in. De tijdsinvestering hiervoor is ca. 2 uur. Wij interpreteren de testresultaten en koppelen deze na het eerste deel van de workshop, die over de teamrollen gaat, aan je terug.

Stap 3: Workshop 1. Een interactieve workshop van 2 uur over de teamrollen in een virtual classroom. Tijdens de workshop gaan we dieper in op de achtergrond van Belbin, het teamrolmanagement, wat het geheim is van een succesvol team en we lichten de verschillende teamrollen uitgebreid toe. Het accent ligt hierbij op de rollen afzonderlijk en de talenten en valkuilen van elke teamrol.

Stap 4: Terugkoppelgesprek (digitaal) van 1 uur op individueel niveau. Iedere deelnemer krijgt een uitgebreid terugkoppelgesprek waarin we naar aanleiding van de testresultaten de teamrollen toekennen en een vertaalslag maken naar de toepasbaarheid en eigen leerbehoefte.

Stap 5: Workshop 2. Een interactieve workshop van 2 uur, waarin we de teamrollen actief bij elkaar gaan brengen. We maken een sterkte-zwakte analyse, we leggen nu het accent op de teamrollen in samenwerking met andere rollen en oefenen met de teamrollen die verder van je afstaan. Wat is ieders bijdrage in de samenwerking met anderen. Denk hierbij aan overleggen, projecten en scrumsessies. Wat zijn de talenten en valkuilen van een bepaalde teamsamenstelling.

De investering

De investering voor deze hele serie is € 399,- per persoon exclusief 21% btw.

Dit is inclusief:

  • De hele testserie
  • Een terugkoppelgesprek van +/- 1 uur
  • 2 workshops van 2 uur

Deze opleiding staat momenteel niet gepland, maar kan wel in-company worden gehouden. Meer weten? Bel of mail dan even voor nadere informatie.

  • Contactgegevens