Vakjargon en Lean en Six Sigma termen

Er zijn 224 definities in het woordenboek.
Zoek naar woordenboek termen (Gebruik alleen normale letters en cijfers, dus geen: &, % ,$, etc... )
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 Alles
Begrip Definitie
DMAIC

DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve en Control)is het Six Sigma proces voor continue verbetering. Het is een systematische, gestructureerde en op feiten gebaseerde methodiek. Door middel van o.a. statistiek worden beslissingen op basis van feiten genomen i.p.v. op gevoel.

De vijf stappen staan voor:

  • Define: Definieer problemen in processen
  • Measure: Meet de performance
  • Analyze: Analyseer oorzaken van de problemen.
  • Improve: Verbeter processen door variaties en activiteiten die geen waarde toevoegen te verwijderen.
  • Control: Beheers processen, zodat problemen niet meer voorkomen

Opleidingsdata

> Volledige agenda
Six Sigma
Menu