Agile Transformatie - Meer dan een scrumbord | Sixsigma

Agile Transformatie

Van mindset naar tools, niet andersom

Een Agile transformatie gaat niet over Scrumteams, over Scrumborden of sprints. Tenminste niet in eerste instantie. In de storm van tools, technieken en methodes vergeten we vaak het belangrijkste; de mindset. Een Agile transformatie gaat over een verandering van mindset en van daaruit worden verschillende hulpmiddelen ingezet om dit te faciliteren.

In de afgelopen jaren heeft Agile een flinke groei doorgemaakt. Steeds meer organisaties gebruiken het gedachtegoed en implementeren werken met de scrummethode. Echter is het werken volgens de scrummethode niet hetzelfde als een Agile transformatie.

Agile is geen plug & play oplossing

Er is een verschil tussen Agile-doen en Agile-zijn. Agile-doen kan ieder team en iedere organisatie, daar is geen hulp van buitenaf voor nodig. Iedereen kan een scrumteam vormen, een backlog maken en in sprints gaan werken. Wat nog vaak wordt vergeten is dat Scrum werken niet hetzelfde is als Agile-zijn. Scrum is een samenwerkingsvorm die bijdraagt aan de doelstellingen van een organisatie die Agile wil zijn. Maar echt Agile worden gaat verder dan de samenwerkingsvorm.

Agilisten gebruiken vaak de Agile Onion (zie onderstaande afbeelding) om de diepgang van Agile uit te leggen.

Agile Onion

De Agile Onion maakt niet alleen de verschillende lagen van Agile zichtbaar. Het laat ook direct zien wat de impact van bijvoorbeeld Scrum werken is (laag). Deze plaat laat duidelijk zien dat Agile-doen met tools en hulpmiddelen weliswaar zichtbaar en eenvoudig is, maar niet betekent dat de organisatie ook Agile is.

Door de simpliciteit van werkvormen als Scrum gebeurt het regelmatig dat organisaties Agile als een plug-and-play oplossing beschouwen. Wat we echter niet moeten vergeten is dat het worden van een Agile organisatie ook een veranderingstraject is. En net als ieder veranderingstraject brengt het uitdagingen met zich mee, die enkel door een integrale aanpak, kunnen worden overkomen.

Agile transformatie met UPD

Wij zijn bij veel organisaties bekend door onze praktische aanpak en dat is voor een Agile transformatie niet anders. We ontwikkelen een gebalanceerde aanpak op maat waarin we alle lagen van de organisatie tegelijkertijd in beweging zetten. Oftewel, top-down en bottom-up.

Top-down aanpak bij een Agile Transformatie

Leiderschap heeft een essentiële rol in het succes van een Agile transformatie. Door de benadering, manier van werken en continue feedbackloop met de klant vraagt Agile een specifieke vorm van besturing en leiderschap. In veel organisaties wordt nog gebruikt gemaakt van Management Control, waarin het leiderschap door middel van targets en metingen bepaalt wat er op de werkvloer moet gebeuren. Dat is een enorme paradigmaverandering naar Agile, waar teams zelf bepalen wat ze doen op basis van de input van de klant.

In een Agile organisatie is het Agile leiderschap geen leidinggevende meer, ze zijn stakeholders voor de product owners. Ze worden gehoord, maar zijn niet meer allesbepalend. En hier hoort een faciliterende leiderschapsrol bij, die niet alle leiders eigen is. De rol van het leiderschap bepaalt het succes van de Agile transformatie.

Daarom helpen we het leiderschap bij het maken van deze veranderingen, zodat ook de hoogste lagen van de organisatie het Agile gedachtegoed en daarbij behorende waarden omarmd worden. Hiermee borgen we direct dat de beslissing om een Agile organisatie te worden gestaafd is op een strategische beslissing. En in lijn is met de organisatiedoelstellingen.

Bottum-up aanpak bij een Agile Transformatie

Tegelijkertijd helpen we mensen en teams om het Agile werken te omarmen. In kleine stapjes. We beginnen met structuur in de samenwerking tussen individuen en teams en helpen Product Owners en Scrum Masters om hun rol adequaat in te vullen. Een belangrijk onderdeel van Agile werken is het ritme, waarbij teams en mensen gewend raken aan het werken in korte en felle sprints. En om een continue feedbackloop te creëren met elkaar en met de klant.

De bottom-up aanpak is veelal een kwestie van doen, ondersteund door de juiste begeleiding. Agile werken is niet moeilijk, het vraagt alleen een verandering van mindset en een gezonde dosis doorzettingsvermogen. Een transitie naar Agile werken is een veranderingsproces en dat brengt veranderkundige uitdagingen met zich mee. Door dit vanaf de werkvloer te begeleiden, helpen we organisaties om deze uitdagingen direct aan te pakken.

Speciaal voor de begeleiding vanaf de werkvloer hebben we de Scrum Roadmap ontwikkeld. Met de Roadmap helpen we Scrum Masters, Product Owners en andere verbeterprofessionals om op een hands-on manier Scrum toe te passen binnen de eigen omgeving. Hierdoor boeken ze snel resultaat, zonder een kostbare en langdurige transformatie te hoeven ondergaan.

UPD Scrum Roadmap

Meer weten over de Scrum Roadmap? Lees dan hier verder.

Aanpak op maat

Iedere organisaties is uniek en daarom is er geen standaard draaiboek voor een Agile transformatie. Afhankelijk van de doelstellingen en de huidige situatie maken we voor iedere transformatie een aanpak op maat. Wil je meer weten over een dergelijke aanpak? Of even sparren hoe een Agile transformatie eruit kan zien? Neem dan contact met ons op via 020 – 345 3015.