De inzet van Lean IT

Ervaart u de verhouding tussen Business en IT ook als haat – liefde? Hoort u binnen uw organisatie ook dingen als: “Mijn IT partner is te duur”, “Onze IT afdeling levert te traag”en “Mijn IT organisatie levert niet wat we nodig hadden”?

De business stelt bepaalde eisen, maar wordt het product geleverd waar het om vraagt? Het gebeurt geregeld dat de operationele lijn een pas op de plaats moet maken voor een IT release die moet zorgen voor een stabiele infrastructuur of applicatie platform. Tijd en geld worden geïnvesteerd, de operatie mag lijdzaam toezien en de klant merkt niets van de aanpassing.

Lean IT zorgt voor klantgerichte, efficiënte IT processen

Lean IT is het krachtige samenspel tussen Lean Six Sigma en IT Service Management binnen IT afdelingen en organisaties. Met Lean IT worden processen binnen IT organisaties op gestructureerde wijze verbetert. De structuur komt vanuit  Lean Six Sigma met bijvoorbeeld ITIL als basis.

De IT Service Management methodiek geeft richting aan ‘wat’ er moet gebeuren: de IT organisatie weet welke aspecten en vraagstukken rondom de IT moeten zijn ingevuld. Lean Six Sigma voegt hier het ‘hoe’ aan toe. Zo worden de relevante aspecten en vraagstukken ook daadwerkelijk effectief en efficiënt opgepakt. Onderstaande figuur laat die synergie schematisch zien.

Lean IT

Lean Six Sigma kent bijvoorbeeld het continu verbeterproces (DMAIC). Dit proces heeft zijn waarde al meerdere tientallen jaren in de praktijk bewezen. Hiermee kan direct invulling worden gegeven aan de “Continual Service Improvement (CSI)” van ITIL. Bovendien worden verbeteringen snel zichtbaar en meetbaar gemaakt.

Lean Six Sigma geeft verder een continue focus op het denken vanuit de (eind)klant bij het ontwerpen, implementeren en beheren van uw IT services. De Voice of the Customer Business (VOC/VOB) is essentieel bij onder andere het vaststellen van het service portfolio, bij het bepalen van requirements voor nieuwe IT Services en bij het afstemmen van SLA’s.

Met de tools “TIMWOODS” en “5s” stelt Lean Six Sigma ook nog eens twee effectieve hulpmiddelen beschikbaar om verspillingen te onderkennen in de IT organisatie en deze te elimineren. Tenslotte voorziet de Lean filosofie in een verander management aanpak om zo ook betrokken stakeholders aan boord te krijgen in het traject om de beoogde veranderingen te realiseren en te investeren in de juiste competenties van de betrokken proces factoren.

Lean IT van UPD

Waarom zetten klanten Lean Six Sigma in combinatie met IT Service Management in? Met Lean IT helpen wij klanten om samen:

 • Kosten te verlagen
 • Kwaliteit te verhogen
 • Snelheid van levering te verhogen
 • Efficiënte inzet van resources te garanderen
 • IT organisaties klantgericht te laten zijn
 • Betrokkenheid van alle medewerkers te creëren
 • Cultuur van continue verbeteren borgen
 • Processen ketenbreed te optimaliseren

Lean IT van UPD is snel toepasbaar, aanpasbaar aan uw organisatie en levert concrete en aantoonbare resultaten.

Kennismaken met Lean IT van UPD?

“Minder betalen voor uw IT services?”, “IT services sneller geleverd krijgen?” of “IT services krijgen volgens verwachting?” Maak dan kennis met één van de volgende Lean IT diensten van UPD:

 • De Lean IT Gemba walk: Kijken door de bril van een ervaren klant naar uw eigen organisatie. Een pré-DMAIC onderzoek waarin u en uw mensen de processen binnen uw IT organisatie beoordelen op daadkracht en efficiëntie naar uw klant toe. Deze “walk” levert naast een aantal direct te implementeren quick-wins ook inzicht in de significante verbeteringen binnen uw IT organisatie.
 • De Lean IT Week: Een 5-daags optimalisatietraject, waarin u en uw mensen in een afgebakend gebied direct al verbeteringen doorvoeren in uw IT organisatie en achterliggende processen volgens DMAIC.
 • Lean IT Workshop: Workshop waarin u kennis maakt met de kracht van Lean Six Sigma en de toepasbaarheid ervan binnen IT organisaties wordt uitgelegd.

Ook voor losse trainingen of implementaties van Lean, Lean Six Sigma of ITIL in uw organisatie heeft UPD standaard en/of maatwerk oplossingen.

Contact

Neemt u voor meer informatie over de mogelijkheden rondom advies, implementatie of projectuitvoering, gerust contact op met ons op voor een vrijblijvend gesprek.