Master Black Belt Opleiding - sixsigma.nl

Master Black Belt Opleiding

Volg tenminste zes Masterclasses, waarbij minimaal 1 Masterclass per domein

Een Master Black Belt is betrokken bij implementatie en uitvoering van complexe proces verbeterprogramma’s, het geven van trainingen en het enthousiasmeren en begeleiden van mensen op diverse niveaus in de organisatie.

Een Master Black Belt heeft dan ook kennis van procesverbetering met de daarbij behorende gedragsverandering, en daarnaast heb je als MBB operationele en praktische bagage.

Tijdens het Master Black Belt traject vergaar je de kennis en kunde die nodig is om als Master Black Belt te functioneren en leer je nieuwe vaardigheden op het gebied van:

 • Het zelfstandig verzorgen en/of organiseren van opleidingen;
 • Het adviseren, coachen en inspireren van anderen;
 • Bijdragen aan het realiseren van een succesvol Policy Deployment Proces:
 • Succesvol uitvoeren van een verandertraject;
 • Het selecteren en uitvoeren van de juiste verbeterinitiatieven, waardoor de verbeterenergie wordt gekoppeld aan de urgentie en prioriteiten van een organisatie

Traject Master Black Belt Theoriecertificaat

Om het Master Black Belt Theoriecertificaat in ontvangst te kunnen nemen, volg je tenminste zes Masterclasses, minimaal 1 Masterclass per domein (Facilitator, Coach, Adviseur en Leider). Aangevuld met Masterclasses naar keuze die aansluiten bij je leerdoelen en ambitie.

Tevens dien je je Black Belt praktijkcertificaat behaald te hebben.

Daarnaast schrijf je na het volgen van de zes Masterclasses een Whitepaper (minimaal 2000 woorden), waarin je de gevolgde Masterclasses onderbouwt met literatuuronderzoek en vertaalt naar eigen context van een continu verbeterorganisatie/transformatie. De Whitepaper presenteer je in een Eindpresentatie.

Voordat je aan het traject begint, vind er een intake plaats met een Master Black Belt Consultant van UPD, waarin je leerdoelen worden besproken en hoe je traject er uit zal gaan zien. Hiermee zorgen we dat de opbouw, begeleiding en de te volgen masterclasses passen bij jouw context en leerbehoeftes.

Doelgroep

De opleiding is toegankelijk voor Black Belts Lean & Lean Six Sigma uit alle bedrijfstakken, overheid en onderwijs, mits voldaan wordt aan de toegangscriteria.

De 4 domeinen en Masterclasses per Domein zijn

Domein 1: Facilitator, begeleider van team ontwikkeling op MBB niveau, training en teamfacilitatie.’

 • Masterclass Didactisch Handelen

Domein 2: Coach, Coachen op een gedragen verandering, waardoor deze duurzaam wordt geborgd. Oftewel E = (K x A)2; de effectiviteit (E) van de verandering is het resultaat van:
De kwaliteit van de verandering (K), vermenigvuldigd met de acceptatie van de verandering (A), tot de macht

 • Masterclass Belbin Teamrollen
 • Masterclass Belbin Team Coaching
 • Masterclass Coachingsvaardigheden

Domein 3: Adviseur, begeleider van het leiderschap vanuit inhoudelijke insteek over de te volgen route(s) en in te zetten methodieken teneinde de volwassenheid van Continu Verbeteren te laten groeien.

 • Masterclass Organizational Behaviour Management (OBM)

Domein 4: Leider, verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van een continu verbeterprogramma/ initiatief.

 • Masterclass Programma Initiatie & Uitvoering
 • Masterclass Systeemdenken
 • Masterclass Policy Deployment

Informatie over de inhoud van de Masterclasses vind je op het tabblad Programma. Alle Masterclasses zijn ook los te volgen, en voor iedereen toegankelijk.

Opzet Masterclasses

Uw Master Black Belt theoriecertificaat haalt u door minimaal zes van de aangeboden Masterclasses te volgen. Doordat u zelf een selectie aan Masterclasses samenstelt, ontstaat er een op maat gesneden programma dat u een hoger rendement oplevert.

Om het Master Black Belt Theoriecertificaat in ontvangst te kunnen nemen, volg je tenminste zes Masterclasses, minimaal 1 Masterclass per domein (Facilitator, Coach, Adviseur en Leider). Aangevuld met Masterclasses naar keuze die aansluiten bij je leerdoelen en ambitie. Gedurende de Masterclasses krijgt u de gelegenheid het geleerde direct toe te passen op praktijkcases. Er is veel ruimte voor intervisie en uitwisselen van ervaringen.

Domein 1: Facilitator

Didactisch Handelen: De finesses van het trainersvak worden in deze Masterclass nader belicht. Hoe stel je een training samen? Hoe sluit je als vormgever aan op de verschillende leerstijlen?

Domein 2: Coach

Belbin Teamrollen: Wil je je eigen talent en die van andere benutten, dan geven we je in deze masterclass inzicht en handvatten. Een verdieping op Belbin teamrollen en interactie van rollen. Nadruk op ik en mijn teamprofiel (rollen) en ik in een teamverband (hoe werken rollen samen). Haal het maximale uit jezelf en je team(s).

Belbin Team Coaching: Coaching en Belbin. Verdieping op de masterclass Belbin en coaching. Hoe coach ik vanuit mijn profiel (welke strategie past bij mij en waren liggen mijn coach talenten) en waar moet ik rekening mee houden als ik een bepaald teamprofiel coach.

Coaching: Deze Masterclass gaat over het verder uitbouwen van je rol als coach. Hoe zorg je nu voor eigenaarschap bij de ander en activeer je een lerende organisatie. Buiten inzicht en zelf ervaren helpen we je ook op weg om er vervolg aan te geven in je eigen organisatie.

Domein 3: Adviseur

Organizational Behaviour Management (OBM): Bij de introductie en implementatie van Continu Verbeteren komt ook het veranderkundige aspect aan bod. Sterker nog, om beproefde methoden als Lean en Lean Six Sigma, etc. succesvol te kunnen laten renderen, is het definiëren van het gewenste bijbehorende gedrag steeds belangrijker. Maar, hoe krijg je mensen zo ver dat ze oude gewoontes loslaten en een nieuwe manier van werken accepteren? Hoe intervenieer ik op gedrag.

Domein 4: Leider

Programma Initiatie & Uitvoering: Wat zijn de te nemen stappen bij de opzet van een Continu Verbeter programma/ initiatief? De voor- en nadelen van de verschillen de strategieën om te starten. Aan het einde van de dag weet je welke strategie het beste past bij jouw context

Systeemdenken: Generieke interventies op resultaat zijn onvoldoende duurzaam omdat ze onvoldoende gedrag veranderen, uitleg hoe dat komt en hoe het beter kan. Het creëren van de juiste omgeving, waarbinnen medewerkers zelfstandig de taken en verantwoordelijkheden vorm kunnen geven.

Policy Deployment: Hoe werkt het hele proces, waarvan de X-matrix maar een onderdeel is. Hoe bereidt je deze voor met je team, hoe volg je deze op en stel je bij.In de visie van UPD vervult een Master Black Belt in hun organisatie een cruciale rol bij de uitrol en implementatie van een succesvol Lean Six Sigma programma.

 • Alle criteria en richtlijnen voor de Master Black Belt Theoriecertificering (Whitepaper en Eindpresentatie) vind je hier
 • Alle criteria en richtlijnen voor de Master Black Belt Praktijkcertificering vind je hier

Investering Master Black Belt training

De investering voor het Master Black Belt traject voor het Theoriecertificaat bedraagt € 5.995,- (excl. BTW)* per deelnemer, inclusief:

 • Intake door een MBB van UPD;
 • Studiemateriaal en lunch;
 • Het volgen van 6 Masterclasses;
 • Deelnamecertificaat per Masterclass
 • Beoordeling van de Whitepaper
 • Eindpresentatie Whitepaper
 • Master Black Belt Theoriecertificaat

Exclusief:

 • Additionele coaching door een Master Black Belt van UPD.
 • De eindbeoordeling om het Master Black Belt Praktijkcertificaat in ontvangst te kunnen nemen, dit betreft een additioneel traject en de kosten hiervoor bedragen € 3.295,- ex. BTW. Criteria voor het Master Black Belt praktijkcertificaat vind je hier.

Kosten Individuele coaching door een Master Black Belt van UPD: Per 4 uur af te nemen, kosten zijn € 800,- excl. BTW per 4 uur.

Je kunt ook extra of losse Masterclasses volgen. Kijk voor de details naar ons Masterclass aanbod Het is mogelijk extra of losse Masterclasses volgen. Kijk voor de details naar ons Masterclass aanbod, en neem contact op met onze opleidingsadviseurs via 020-3453015.

BTW- vrij factureren?

UPD is aangesloten bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Hierdoor kunnen wij onze opleidingen vrij van BTW factureren, indien je als organisatie of particulier hiervoor in aanmerking komt. In dat geval vermeerderen we de prijzen die vermeld staan op onze website niet met 21% BTW. Wel rekenen we een toeslag van 10% die nodig is om de kosten voor deze mogelijkheid te dekken. Hieronder laten we dit zien aan de hand van 2 rekenvoorbeelden met een opleidingsbedrag van € 1.000,-:

 • Je bent als organisatie BTW plichtig: De factuur bestaat uit het opleidingsbedrag (€ 1.000,-) + 21% BTW ( € 210,-). Het totale bedrag van de factuur is € 1.210,-. De BTW kan jouw organisatie weer terugvorderen bij de Belastingdienst.
 • Je bent vrijgesteld van BTW: De factuur bestaat uit het opleidingsbedrag (€ 1.000,-) + 10% opslag( € 100,-). Het totale bedrag van de factuur is € 1.100,-.

Om een BTW vrije factuur te ontvangen kun je dit aangeven bij het boeken van de opleiding. Let op: Je bent zelf verantwoordelijk voor de keuze die je maakt, raadpleeg bij twijfel altijd een accountant of de belastingdienst.

Deze opleiding staat momenteel niet gepland, maar kan wel in-company worden gehouden. Meer weten? Bel of mail dan even voor nadere informatie.

 • Contactgegevens