Master Black Belt Opleiding

Een Master Black Belt (MBB) is een Lean (Six Sigma) expert met diepgaande kennis en ervaring van alle aspecten van Lean (Six Sigma). Het heeft de aanbeveling dat de MBB naast deze kennis en ervaring ook voldoende operationele praktische bagage heeft.

De MBB is verantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering van (meestal) complexe proces verbeterprogramma's, het geven van trainingen en het enthousiasmeren en begeleiden van mensen op diverse niveau’s in de organisatie. Je hebt dan ook een gedegen kennis van procesverbetering met de daarbij behorende gedrags- en cultuurverandering.

Een MBB is verantwoordelijk voor het selecteren, trainen en coachen van verschillende change agents binnen een organisatie, met nadruk op Black Belts. Ook zal je als MBB betrokken zijn in het vinden, selecteren en succesvol uitvoeren van de juiste verbeterinitiatieven. Daarnaast ben je de sparringspartner van het management inzake het in lijn krijgen van de verbeterinitiatieven met de bedrijfsdoelstellingen. Je bent verantwoordelijk voor het kwaliteitsniveau binnen een Lean (Six Sigma) programma.

Masterclasses

We hebben een rijk aanbod aan Masterclasses samengesteld, waarvan u er minimaal zes gaat volgen. U kunt u ook voor individuele Masterclasses inschrijven. Zie hiervoor het overzicht op de Masterclass overzichtspagina. Op de Leiderschap en Meesterschap module na, duren de Masterclasses 1 dag. Tijdens de Masterclasses vergaart u gaandeweg de kennis en kunde die nodig is om als Master Black Belt te functioneren en leert u nieuwe vaardigheden op het gebied van:

 • Het zelfstandig verzorgen van opleidingen
 • Het adviseren, coachen en inspireren van anderen
 • Leiderschap en meesterschap
 • Realiseren van een succesvolle deployments
 • Succesvol voeren van een verandertraject
 • Het (laten) vinden, selecteren en uitvoeren van de juiste verbeterinitiatieven
 • Het samenstellen van de meest geschikte projecttools in de gegeven situatie
 • Aanvullende skills op gebied van procesverbetering (TRIZ, Design for Six Sigma)
 • Skills op het gebied van gedragsverandering met behulp van Organizational Behaviour Management (OBM)
 • Leiderschap skills door inzicht in persoonlijke drijfveren met behulp van Management Drives
 • Inzicht in teamrollen met behulp van Belbin

Uw Master Black Belt certificaat haalt u door minimaal zes van de aangeboden Masterclasses te volgen.

Kijk hier voor meer informatie over certificering. Hier vind je alle informatie en de vereisten om je Master Black Belt certificaat te behalen.

Onderstaande drie Masterclasses zijn verplicht:

 • Uit 'Domein Trainer'
 • Didactische vaardigheden en werkvormen

 • Uit 'Domein Programmaleider'
 • Verbeterprogramma initiatie en uitvoering

 • Uit 'Domein Coach'
 • Coachingsvaardigheden & meesterlijke vragen

Daarnaast kiest u één Masterclass uit 'Domein Expert' en één Masterclass uit 'Domein Persoonlijke Ontwikkeling'. De zesde Masterclass die u gaat volgen is vrij te kiezen uit de overige Masterclasses. 

Deze Master Black Belt opleiding is geen theoretische exercitie. In de training wordt actief gewerkt met een aantal praktijk cases. Daarnaast zorgt de kennisuitwisseling met de Master Black Belt trainer en de intervisie met de medecursisten voor een hoog leer rendement.

Deelname

Voor deelname aan de Master Black Belt Masterclasses is een afgeronde Black Belt opleiding een vereiste.

Groepsgrootte: Om de kwaliteit van deze opleiding te garanderen, hanteren we een deelnemersaantal voor de Masterclasses van minimaal 4 deelnemers. Bij onvoldoende deelnemers wordt de training opnieuw gepland.

De kracht van deze opleiding

Tijdens de Master Black Belt Opleiding is er veel ruimte beschikbaar is voor persoonlijke voorkeuren en interactie. Om het Master Black belt certificaat te behalen, zal het Master Black Belt niveau zal worden getoetst door twee van onze Master Black Belts.

Doelgroep

De opleiding is toegankelijk voor Black Belts Lean & Lean Six Sigma uit alle bedrijfstakken, overheid en onderwijs, mits voldaan wordt aan de toegangscriteria.

Er zijn Black Belts in allerlei soorten en maten. Hetzelfde geldt voor onze klanten, wiens behoeftes daarnaast zeer divers zijn. Dit betekent, dat degenen die de opleiding Master Black Belt gaan volgen, niet dezelfde voorkeuren en werkzaamheden zullen hebben. Om die reden hebben wij een aantal Masterclasses ontwikkeld, waarin u de kennis en kunde vergaart om als Master Black Belt te opereren, maar die u ook in staat stellen de Masterclasses te selecteren waar uw hart ligt.

Uw Master Black Belt Certificaat haalt u door minimaal zes van de aangeboden Masterclasses te volgen. Vier van deze zes Masterclasses hebben een verplicht karakter.  Inschrijven op individuele Masterclasses is ook mogelijk. Zie hiervoor het overzicht op de Masterclasses overzichtspagina. Op deze pagina kunt u zich voor de individuele Masterclasses inschrijven.

Doordat u zelf een selectie aan Masterclasses samenstelt, ontstaat er een op maat gesneden programma dat u een hoger rendement oplevert. Gedurende de Masterclasses krijgt u de gelegenheid het geleerde direct toe te passen op praktijkcases. Er is veel ruimte voor intervisie en uitwisselen van ervaringen.

Het is mogelijk om u, terwijl u de Masterclasses volgt, te laten begeleiden door een Master Black Belt coach. Kiest u voor deze begeleiding, dan behaalt u een maximaal (leer)rendement op uw huidige programma. Voorafgaand aan de opleiding nemen wij contact met uw op voor een intakegesprek waarin we de project scope bepalen.

Trainingsmaterialen

U ontvangt tijdens de Masterclass die u volgt, een binder met het materiaal die tevens ruimte biedt voor het maken van aantekeningen.

Opzet Masterclasses

Domein 'Trainer'

 • Didactische vaardigheden en werkvormen (MBB verplicht)

Domein 'Programma Leider'

 • Verbeterprogramma initiatie en uitvoering (MBB verplicht)
 • Policy Deployment
 • Lean Accounting
 • Lean cultuur in korte duur

Domein 'Expert' (MBB 1 onderdeel naar keuze verplicht)

 • Statistiek in de praktijk
 • Design for Lean Six Sigma
 • Agile Fundamentals

Domein 'Coach'

 • Coachingsvaardigheden & meesterlijke vragen (MBB verplicht)

Domein 'Persoonlijke ontwikkeling' (MBB 1 onderdeel naar keuze verplicht)

 • Leiderschap & Meesterschap module Black Belt
 • Leiderschap & Meesterschap module MBB - kan alleen na module BB
 • Organizational Behaviour Management
 • Belbin Teamrollen

Op de Leiderschap en Meesterschap module na, duren de Masterclasses (MC) 1 dag.

Inhoud van de Masterclasses

Didactische vaardigheden en werkvormen (MBB verplicht)

Tijdens deze Masterclass worden de finesses van het trainersvak nader belicht. Hoe stelt u een training samen? Hoe sluit u als vormgever aan op de verschillende leerstijlen? Deze Masterclass heeft de antwoorden.

U past de theorie, onder begeleiding van onze trainers, meteen toe. Zo wordt er een brug geslagen van kennis naar praktijk. Afsluitend leert u hoe u de opgedane kennis kunt toetsen.

Verbeterprogramma initiatie en uitvoering (MBB verplicht)

Altijd al nieuwsgierig geweest naar de succesfactoren voor de implementatie van een Continu Verbeter programma? Onze trainers bieden u een wereld aan ervaring met de initiatie van deze programma’s.

Tijdens de Masterclass besteden we onder andere aandacht aan verschillende aanvliegrichtingen van programma’s met hun voor- en nadelen, de creatie van KPI sets, het leren begrijpen van de juiste oriëntatie van de onderneming in de bedrijfsomgeving en succesvolle uitvoering van programmamanagement.

Lean Policy Deployment, X-Matrix en Kata coaching

Onze Lean specialisten vertellen u tijdens deze Masterclass meer over richting geven aan de organisatie en de initiatie van Lean verbetering door toepassing van de X-matrix. Ervaar aan de hand van een praktische case de do’s en dont’s van deze Lean methodiek.

Aangevuld met Kata-coaching wijsheden leert u effectiever en efficiënter faciliteren op de werkvloer middels dit, tot dusver voor de westerse Lean practioners ontbrekende, cruciale verbindingsmiddel van het Toyota Productie Systeem.

Lean cultuur in korte duur - Snel resultaten dankzij Doorbraak Denken

‘Lean Cultuur – in korte duur!’ reikt u een methode aan die wij ‘Doorbraak Denken’ noemen. Dit is een verrassend simpele aanpak, waarmee u belemmeringen die veranderingen in de weg staan, aanpakt. Zo komt u snel tot resultaten, op elk moment in uw leven.

Dit inspirerende programma biedt praktische tools om teams en medewerkers in de veranderstroom snel én blijvend te begeleiden en te stimuleren. Procesverandering, Lean-implementatie en klantgerichtheid vragen immers om verandervaardigheid van mensen. U komt erachter hoe u snel beweging krijgt in een team en op welke manier u de kwaliteiten van alle betrokkenen maximaal kunt benutten.

Statistiek in de praktijk

Tijdens de trainingen wel veel gestudeerd op de verschillende statistieken, maar in de praktijk weinig toegepast? Uren achter Minitab zitten zwoegen om het juiste plaatje tevoorschijn te toveren? Dan biedt deze Masterclass uitkomst.

We gaan uitgebreid in op wat de toepassing van statistiek, ook voor Lean omgevingen, kan toevoegen aan de verbeteringen. Niet nog meer formules en verdieping, maar voorbeelden en oefening uit de praktijk, waar toegepaste statistiek van waarde kan zijn.

NB: Voor deelname aan deze Masterclass is het noodzakelijk dat u beschikt over een laptop met daarop Microsoft Office Excel én een licentie van Minitab geïnstalleerd. Indien u niet in het bezit bent van Minitab kunt u eenmalig een 30 dagen – trialversie installeren.

Design for Lean Six Sigma - DfLSS

Kent u Design for Lean Six Sigma alleen vanuit de theorie en wilt u er mee aan de slag? Gedurende deze Masterclass wordt u door onze ervaren trainers, aan de hand van een praktijkcase, meegenomen in de toekomstige wereld van Design for Lean Six Sigma.

Voorbeelden uit de dagelijkse praktijk illustreren hoe DfLSS ondersteuning kan bieden in het ontwerp van nieuwe processen, producten of diensten. U komt hierdoor beslagen ten ijs als u de volgende vraag hoort: “kan ik Lean Six Sigma ook toepassen als ik een nieuw proces of product ga ontwikkelen?"!

Coachingsvaardigheden & meesterlijke vragen (MBB verplicht)

Naarmate je jezelf verder ontwikkelt, steeds meer projecten en verbetertrajecten uitvoert, eventueel doorgroeit naar de rol van Black Belt en Master Black Belt, zal het aandeel changemanagement en communicatie binnen je takenpakket steeds groter worden. Vanaf het moment dat je als Green Belt opereert, ervaar je steeds vaker en steeds sterker hoe belangrijk het is om de mensen om je heen mee te krijgen in het gewenste verbetertraject. Goede vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. Eén van de belangrijkste is het stellen van de juiste vraag. Stel je de juiste vraag, dan maak je een ander bewust van zichzelf. Dit is een krachtige manier om iemand zelf aan het werk te laten gaan of zelf een oplossing te laten vinden. Hierdoor zal hij of zij groeien in verbeterkunde. Als je je bewust bent van het (onderliggende) effect van het soort vraag je stelt, zal dit je helpen in het beter begeleiden, sturen en steunen van je collega’s.

Deze Masterclass gaat over het verder uitbouwen van je rol als coach en trainer. We spitsen ons vooral toe op het ontwikkelen van een goede luisterhouding en het stellen van meesterlijk vragen. Zodoende vergroot je je impact als Master Black Belt! Hoe stel ik nu vragen? Wat kan en wil ik verder ontwikkelen?

Onderwerpen in deze module zijn onder andere:
 • rapport maken;
 • luistervaardigheid;
 • communicatiemodel
 • soorten vragen en effecten;
 • de relatie met dienend leiderschap;
 • kata vragen.
 • Leiderschap & Meesterschap module Black Belt

  De rol van projectleider is veeleisend en medebepalend voor het succes van een verbeterproject en programma. U zorgt dat Continu Verbeteren in de praktijk gaat werken en dat gevonden oplossingen stevig verankerd worden in de organisatie. Om deze rol verder te ontwikkelen is naast de inhoudelijke harde kennis, ook kennis van zachte vaardigheden cruciaal.

  In deze Masterclasses besteden we diepgaande aandacht aan de positie die u inneemt of gaat innemen. Want wat is het, en wat betekent het, projectleider in Lean (Six Sigma) zijn? Wat komt u tegen en hoe gaat u ermee om? Er is veel aandacht voor uw persoonlijke ontwikkeling in deze rol of functie.

  Er zijn vier soorten van begeleiding rondom het opbouwen van ervaring:

  1. Begeleid oefenen (skills lab, simulatie game, het samen doen in de praktijk)
  2. Begeleid observeren (opdracht, meekijken, meelopen, nabespreken, reflectie, Gemba walk)
  3. Begeleid problemen oplossen (projecten doen, A3 methode, DMAIC, begeleidingsgesprekken met Master Black Belt)
  4. Begeleid experimenteren (Master Black Belt meer op afstand, te consulteren)

  Deze training focust op het ontwikkelen van meesterschap door begeleid oefenen en observeren

  Leiderschap & Meesterschap module MBB

  Dit is een Masterclass over persoonlijk waarde toevoegen. Jezelf inzetten als belangrijkste instrument bij effectief communiceren en verbeteren. Het is een vervolg op de 2 daagse module Leiderschap en Meesterschap van de Black Belt opleiding.

  Er wordt veel gepraat over meer efficiënt willen zijn. De wens hiertoe is groot, het elke dag in de praktijk waar maken is een grote uitdaging waar je na diplomering als Belt vaak tegen aanloopt. Hoe jezelf met je talenten en kennis zo inzetten dat jouw inspanningen daadwerkelijk waarde toevoegen en bijdragen aan het realiseren van continue verbetering?

  In deze tweedaagse Masterclass leren en ervaren deelnemers hoe het is om zelf effectiever te handelen en zo met inzet van eigen talenten meer resultaat te behalen in een verbetertraject. Persoonlijke leervragen worden omgezet naar SMART verwoorde leerdoelen. Het heel concreet beschreven leerdoel wordt opgeknipt in kleine stappen, gekoppeld aan een eigen praktijk context en wordt met behulp van onder andere de coaching Kata trainbaar gemaakt.

  Je vergaart meesterschap en krijgt een vaardigheid onder de knie door het veel te oefenen en te doen. Tijdens deze Masterclass is er gedurende twee dagdelen gelegenheid om leerdoelen met nieuw effectief gedrag te oefenen in rollenspellen met een speciaal daarvoor getrainde acteur. Alle deelnemers hebben een actieve rol tijdens de rollenspellen en oefenen zich in het leren observeren en teruggeven van waarnemingen en feedback. Per rollenspel wordt de vraag aan een ieder gesteld wat je zelf gedaan zou hebben in de uitgewerkte casus.

  De dagen worden begeleid door ervaren trainers en bieden een veilige omgeving om eerste ervaringen op te doen met het vergroten van je persoonlijke inzet in de rol van BB of MBB.

  Organizational Behaviour Management

  Bij de introductie en implementatie van Continu Verbeteren komt ook het veranderkundige aspect aan bod. Sterker nog, om beproefde methoden als Lean en Lean Six Sigma succesvol te kunnen laten renderen, is ook de borging van de methodiek in nieuwe gewoontes noodzakelijk. Maar, hoe krijgt u mensen zo ver dat ze oude gewoontes loslaten en een nieuwe manier van werken accepteren?

  In deze Masterclass leert u een wetenschappelijk onderbouwde methode voor gedragsverandering in organisaties, op basis van gewenst gedrag. Deze methode maakt het mogelijk om doorbraken te realiseren. Deze evidence-based aanpak staat wereldwijd in de wetenschap bekend onder de naam Organizational Behavior Management (OBM). Zowel qua filosofie als methodologie sluit deze wetenschap naadloos aan bij Lean (Six Sigma).

  Belbin teamrol management

  Van “efficiënt willen zijn” naar “je waarde effectief leren inzetten” als (Master) Black Belt.

  Het Lean Six Sigma gedachtegoed leert ons dat we meer waarde voor de klant toevoegen en efficiënter zijn als we verspillingen in processen elimineren. Het acroniem TIMWOODS dat in de Lean taal gehanteerd wordt staat als afkorting voor de 8 vormen van verspilling. In deze afkorting staat de laatste letter S voor verspilling van Skills ofwel de verspilling van Talent in deze context in de Nederlandse taal.

  Het waardevol inzetten van menselijk potentieel is een belangrijk streven bij het implementeren van een continu verbetercultuur. Hoe laat je dan talenten maximaal tot bloei laten komen? Hoe zet je medewerkers in hun kracht? Hoe laat je mensen effectief met elkaar samenwerken? Hóe dat te doen en in praktijk te brengen is een vraagstuk dat veel organisaties bezig houdt.

  Het teamrol management model van bijzonder Hoogleraar Dr. M. Belbin is een beproefde en gevalideerde methode die qua uitgangspunten naadloos aansluit bij het werken met Lean Six Sigma en die antwoord en oplossingen kan geven op vragen over verspillingen van talent en energie in samenwerkingsverbanden. Het model helpt om keuzes te maken welke medewerker succesvol kan zijn in welke rol van de DMAIC of PDCA fase van een project of verbetertraject. Het is bijvoorbeeld een effectief hulpmiddel bij het doen van een stakeholdersanalyse of het inzetten van de coaching kata.

  In de 1 daagse Masterclass over teamrolmanagement wordt ingegaan op Belbins onderzoek en het ontstaan van het teamrolmodel, de achtergronden en onderbouwing van het model. De relaties tussen Lean en Belbin, de tools, technieken en de toepasbaarheid van teamrolmanagement in organisaties die werken aan continu verbeteren wordt door de ervaren trainers op praktische wijze toegelicht. Er worden verschillende werkvormen geoefend.

  Van alle deelnemers wordt ter voorbereiding een digitaal Belbin teamrol assessment afgenomen waarbij 360 graden feedback uit de eigen context wordt meegenomen. De uitslag van dit assessment wordt tijdens de Masterclass behandeld en toegepast in de oefeningen zodat de kracht van het model ervaren kan worden.

  In de visie van UPD vervult een Master Black Belt in hun organisatie een cruciale rol bij de uitrol en implementatie van een succesvol Lean Six Sigma programma.

  Voor die sleutelpositie is niet alleen theoretische bagage een vereiste, maar juist ook aandacht nodig voor programmamanagement, change management, coaching- en trainingsvaardigheden. In sommige MBB trainingen en certificeringsprogramma’s wordt echter sterk de nadruk gelegd op technische onderwerpen, hetgeen geen recht doet aan de rol van de MBB.

  De UPD Master Black Belt training en certificering legt, naast de theoretische verdieping, dan ook het accent op:

  • Het coachen van (Lean) Six Sigma practitioners zoals Black Belts & Green Belts.
  • De resultaatverantwoordelijkheid voor (Lean) Six Sigma programma’s.
  • Het zelf ontwikkelen van trainingsmateriaal en overdragen van kennis.

  Meer informatie en Master Black Belt certificering

  Kijk hier voor meer informatie over certificering. Hier vind je alle informatie om je Master Black Belt certificaat te behalen.

  Register Accountants, Register Controllers PE-punten-21 en Accountant Administratieconsulenten die Permanente Educatie (PE) plichtig zijn, krijgen Permanente Educatie (PE) uren voor deelname aan deze training.

  Investering Master Black Belt training

  De afname van 6 Masterclasses naar keuze kost € 3.495,- (excl. BTW)* per deelnemer, inclusief:

  • Intake;
  • Het studiemateriaal;
  • Lunches;
  • Deelnamecertificaat per Masterclass
  • Na deelname aan 6 Masterclasses, waaronder 3 verplichte.
  Exclusief:
  • De eindbeoordeling om het Master Black Belt certificaat in ontvangst te kunnen nemen : € 2.750,- ex. BTW;
  • Kijk hier voor meer informatie over certificering. Hier vind je alle informatie om je Master Black Belt certificaat te behalen.

  • Individuele coaching door een Master Black Belt:
   • 4 uur = €800,-
   • 8 uur = €1600,-
   • 12 uur = €2400,-

  Lees hier meer over coaching door een Master Black Belt.

  U kunt ook extra of losse Masterclasses volgen. Kijk voor de details naar ons Masterclass aanbod.

  Plaatsen Prijs (ex. BTW)
  Amsterdam, Utrecht
  Let op!
  7

   3495

  Inschrijven     Neem optie
  • Liever een andere startdatum en/of locatie?

   Vul dan onderstaand formulier in. We kijken met alle plezier wat we kunnen organiseren.

  Six Sigma
  Menu