Wat is Lean Digital? En hoe helpt het organisaties? | SixSigma

Wat is Lean Digital?

En wat kunnen organisaties ermee?

Lean Digital is een geavanceerde verbetermethodiek die organisaties verder laat optimaliseren waar Lean tegen zijn grenzen aanloopt. Het is een op Lean Thinking gebaseerde methodiek die een organisatie de essentiële vaardigheden bijbrengt voor het zelfstandig kunnen identificeren, implementeren en adopteren van digitale toepassingen.

Wat is Lean Digital

Lean Digital is een ondersteunende aanpak om een Digitale Transformatie ten behoeve van procesoptimalisatie waar te maken. Het is een systematische en integrale aanpak om er voor te zorgen dat digitale technologieën zoals RPA, Artificial Intelligence en Blockchain daadwerkelijk waarde gaan leveren voor de organisatie.

Lean Digital in a nutshell

Vanuit de Lean methodiek is ook bij Lean Digital een waardestroomanalyse de basis voor het in kaart brengen van de huidige situatie met de daarbij gevonden knelpunten. Traditionele oplossingen blijven dan waardevol, echter met Lean Digital worden nu ook systematisch de mogelijkheden voor innovatieve (digitale) verbeteroplossingen tegen het licht gehouden.

Om een keuze te maken voor de juiste initiatieven zal de organisatie aan de hand van heldere criteria bepalen welke digitale oplossingen het meeste waarde toevoegen voor de klant. Zes veelbelovende digitale oplossingen die op dit moment actueel zijn en voor veel organisaties toepasbaar zijn:

Hoe ga ik aan de slag met deze digitale oplossingen?

De Lean Digital aanpak draait om het continu opbouwen van vaardigheden voor digitalisering. Hiermee wordt Lean Digital de drijvende kracht achter succesvolle implementatie van duurzame procesdigitalisering. De te ontwikkelen vaardigheden van medewerkers bevatten zowel de harde als zachte aspecten en zijn verdeeld in drie aandachtsgebieden:

 1. Het kunnen identificeren van procesknelpunten en daarbij passende digitale oplossingen (hot spots) fysiek of niet fysiek die processen beter, sneller en goedkoper maken;
 2. Het kunnen implementeren van de oplossingen op een Agile gebaseerde aanpak afhankelijk van het volwassenheidsniveau van de technologie
 3. Het kunnen adopteren van proces innovatie door een organisatiecultuur te ontwikkelen die de juiste voedingsbodem heeft voor een innovatieve transformatie
Lean Digital Capabilities Model UPD

Maar stap nu niet in de valkuil om te starten met een grootschalige implementatie van alle zes oplossingen. Net als met alle nieuwe ontwikkelingen is digitalisering geen doel op zich, maar een antwoord op specifieke vraagstukken. En die specifieke vraagstukken zijn het startpunt.

Aan de slag met Lean Digital?

Tijdens onze Essentials training leer je de basis van Lean Digital. Na deze training:

 • Begrijp je hoe de technologische ontwikkelingen positieve invloed kunnen hebben op procesoptimalisatie;
 • Heb je praktische handvatten voor een aanpak om relevante digitale oplossingen te identificeren en door te voeren in processen;
 • Weet je welke competenties je als organisatie moet ontwikkelen om verbeterprogramma’s te combineren met digitalisering;
 • Heb je een pragmatisch model in handen om de organisatie systematisch digitaal te ontwikkelen;
 • Heb je inzicht gekregen in welk onderdeel je verdiepende kennis, training of begeleiding zou willen hebben;
 • Heb je de eerste digitale kansen geïdentificeerd binnen jouw organisatie.
Bekijk de training

Wat voor vraagstukken lost Lean Digital op?

In onze wereld van Continu Verbeteren zien we steeds vaker dat er vragen spelen waarbij Lean Digital het antwoord kan zijn. Bijvoorbeeld:

 • Hoe kan ik nu een verdere slag maken in Continu Verbeteren om concurrerend te blijven?
 • Hoe kan ik innovatie toepassen om aantrekkelijk te blijven voor (nieuwe) medewerkers op een krappe arbeidsmarkt?
 • Welke belangrijkste digitaliseringsmogelijkheden zijn er op dit moment voor mijn organisatie beschikbaar?
 • Hoe kan ik het verschil bepalen tussen hype en realistische haalbaarheid?
 • Welke vaardigheden hebben we nodig om zelfstandig te kunnen digitaliseren?
 • Hoe krijg ik de organisatie zover dat er een intrinsieke “Pull” gaat ontstaan naar innoveren?

Het verschil tussen Lean en Lean Digital

Het grootste verschil tussen Lean Digital en Lean is dat Lean Digital:

 • Een extra stap kan zetten in de procesoptimalisatie die bij Lean al is bereikt
 • Overzicht schept in een complex en dynamisch digitaliseringsvraagstuk
 • Voor analyse en verbetering nog verder gaat in het gebruik van geavanceerde algoritmes (AA) of met zelflerende systemen (AI)
 • Aanvullende vaardigheden vereist van medewerkers op zowel harde als zachte aspecten
 • Nog meer nadruk legt op samenwerking buiten de organisatie en flexibele eco-systeem bouwt met derden om als organisatie bij te kunnen blijven

Hierdoor heeft Lean Digital een nog breder en hoger optimalisatiebereik door effectieve en efficiënte toepassingen van digitale mogelijkheden.

Over UPD

Bij UPD helpen we organisaties om te komen tot strategierealisatie en continu verbeteren. Een belangrijk onderdeel hierin is om organisaties te helpen om succesvol te zijn en blijven ten tijden van snelle digitale veranderingen. Hiervoor hebben we het Lean Digital Capabilities model ontwikkeld. Dit groeimodel helpt organisaties bij het herkennen, willen, kunnen en durven toepassen van de juiste technologieën. Het model begint klein, met een paar digitale oplossingen. Maar het is dynamisch en adoptief waardoor het organisaties in staat stelt om zich aan te blijven passen.

Meer weten?

Wil je meer weten over Lean Digital of onze essentials training? Neem dan contact met ons op via 020 – 345 3015 of contact@upd.nl.