Lean voor managers

Leiderschapsvaardigheden om Lean binnen de organisatie te verstevigen

Directies, managementteams en leidinggevenden hebben een belangrijke rol in het realiseren van een continu verbeterende organisatie. Maar wat wordt er binnen dit kader van je verwacht als manager of leidinggevende? Tijdens het Lean voor Managers programma krijg je de kennis en vaardigheden om de rol van Lean leider binnen het Lean systeem uit te voeren.

Lean voor managers programma - Verstevig Lean binnen de organisatie in de rol van leidinggevende

Dit programma is speciaal ontwikkeld voor leidinggevenden binnen een continu verbeterende organisatie. Gedurende het programma ontwikkel je de kennis en vaardigheden om de rol van Lean leidinggevende binnen het Lean systeem uit voeren en een belangrijke bijdrage te leveren aan het implementeren van succesvolle verbeteringen. Het Lean voor Managers programma wordt volledig toegespitst op de situatie en dynamiek van jouw organisatie en is daarom enkel als incompany training beschikbaar.

De essentie van het Lean voor Managers programma

Een succesvolle leidinggevende in een continu verbeterende organisatie kan strategische en tactische doelstellingen vertalen naar operationele sturing, stimuleert een cultuur van continu verbeteren en draagt bij aan het realiseren van operationele stabiliteit als basis voor continue verbetering.

Tijdens het Lean voor managers programma behandelen we al deze onderwerpen, waarbij we ons vooral richten op de toepassing in de praktijk. Dit doen we via het principe van: Voordoen, samen doen, zelf doen.

 • Voordoen – Tijdens de 4 theoriedagen
 • Samen doen – Tijdens het praktijkdagdeel
 • Zelf doen – Tijdens individuele coaching

Door deze aanpak leer je de theorie te vertalen naar de eigen praktijk en beschik je na afloop van het programma direct over werkende en gevalideerde verbeter- en prestatieborden (visueel management).

Voor wie is het Lean voor Managers programma

Het programma is ontwikkeld voor alle leidinggevenden binnen een Lean-organisatie, van directie tot teamleiders. We richten ons hierbij op het operationaliseren van het Lean systeem binnen de organisatie. Hierbij is het belangrijk dat de deelnemers aan het programma verantwoordelijk zijn voor directe aansturing van medewerkers.

Voor het ontwerpen, initiëren en begeleiden van de organisatietransformatie naar een lean-organisatie op strategisch niveau is dit programma niet geschikt. Hiervoor hebben we de Master Black Belt training ontwikkeld, waarin je voorbereid wordt op de rol van strategisch programmamanager.

Inhoud van het programma

Tijdens het Lean voor managers programma begeleiden we je bij het vertalen van de missie, visie, doelen en strategie van de organisatie naar meetbare, dagelijkse verbeteringen en een cultuur van continu verbeteren. Tijdens het programma behandelen we zowel de langcyclische als de kortcyclische sturing en leren leidinggevenden om de verbinding tussen deze twee te maken. Het programma omvat:

 • Langcyclisch sturen en verbeteren:
  • Richting geven: Een duidelijke koers bepalen en verbeteringen inrichten op het creëren van meerwaarde voor de klant.
  • Doelen: Wat moet er op de langere termijn bereikt worden en hoe kun je dat concreet maken met behulp van Policy Deployment, KPI’s, verandermanagement en leiderschapsontwikkeling?
  • Executie: Hoe gaan de doelen bereikt worden en wat is daarvoor nodig op het gebied van strategierealisatie, Lean leiderschap, coaching (Kata coaching) en de vertaling naar kortcyclische sturing?
 • Kortcyclisch sturen en verbeteren:
  • Sturing: Het inrichten van operationeel management met behulp van Lean Operational Management.
  • Voice of the Customer: Faciliteren van de klantdialoog en het ophalen en verwerken van klantfeedback.
  • Prestatiedialoog: Voeren van de het juiste gesprek over de prestaties tijdens een dagstart of weekstart.
  • Leiderschapsvaardigheden: De rol van de leidinggevende in het sturen en faciliteren van continue verbetering binnen zelforganiserende teams.
  • Continu verbeteren: Door het centraal stellen van verbetering van resultaten (vanuit een klantperspectief) vanuit samenwerking en gedeelde doelen.

Coaching

Intensieve 1-op-1 coaching een integraal onderdeel van het Lean voor managers programma. Deze coaching vindt voor een groot deel plaats tijdens en na de de bordbesprekingen van de dagstart en de prestatiedialoog op de werkvloer. Hierbij coachen we zowel op de techniek van de bordbesprekingen als op het leiderschap en gedrag. Tijdens de coaching maken we gebruik van de Belbin teamrollen van de deelnemers en hun team.

Opbrengst van het Lean voor managers programma

Na dit programma begrijpen de managers het Lean systeem en hoe dat wordt toegepast. Ze weten wat de eigen rol als Lean Leider is. En ze kunnen daar in de praktijk vorm en inhoud aan geven. Concreet betekent dit dat na afloop van het programma:

 • Deelnemers weten hoe zij het Lean-systeem kunnen activeren en inzetten om strategische en operationele doelen te realiseren.
 • Deelnemers commitment kunnen realiseren door middel van story-telling en een persoonlijk authentiek veranderverhaal.
 • Deelnemers strategische doorbraken, jaardoelen en afdelings- en teamdoelen kunnen realiseren met het juiste commitment en eigenaarschap van teamleden.
 • Deelnemers aan de hand van de volwassenheidsscan de Lean volwassenheid van zijn/haar afdeling of team in kaart kan brengen en hiermee verbeterpotentieel concreet kan maken.

Meer weten?

Wil je meer informatie over het Lean voor managers programma? Of met ons van gedachten wisselen hoe dit programma binnen jouw organisatie ingezet kan worden? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Contact