Lean Operational Management

Doelgerichte sturing aan de hand van Lean

Lean operational management is de vorm van operationeel management aan de hand van de Lean filosofie. Door Lean operational management toe te passen wordt iedereen binnen de organisatie gestimuleerd en geactiveerd om de eigen prestaties continu te verbeteren en bij te dragen aan de doelstellingen van de organisatie.

Door de strategie van de organisatie te vertalen naar praktische doelstellingen op operationeel niveau, hier actief op te sturen en continu verbeteren te stimuleren, zorgen we met Lean operational management dat:

  • Zelfstandige teams ontstaan, die in staat zijn om een hoge klanttevredenheid te realiseren;
  • De medewerker tevredenheid binnen deze teams verhoogd wordt;
  • Teams betere operationele resultaten behalen in minder tijd;
  • Iedereen binnen de organisatie bijdraagt aan het behalen van de strategische doelstellingen van de organisatie.

Vorm van operationeel management

De naam zegt het eigenlijk al; Lean operational management is de Lean-benadering voor operationeel management. Dat betekent dat Lean operational management onderdeel is van het grotere Lean management framework. Lean operational management wordt binnen Lean ingezet binnen het policy deployment-proces om de strategische doelstellingen te vertalen naar de werkvloer. Om deze vertaling binnen de organisatie inzichtelijk te maken, inclusief de feedbackloops die daarbij horen, hebben we het Lean transformatiemodel ontwikkeld. In dit model maken we visueel hoe de verbindingen tussen alle lagen van de organisatie gelegd wordt. Lees hier meer over het Lean transformatiemodel.

De laatste tijd is obeya als methode voor operational management flink in opkomst. In onze dagelijkse praktijk zien we dat organisaties obeya vaak omarmen als methode voor operationeel management op strategisch niveau. Voor het tactische en operationele niveau wordt meer gebruik gemaakt van Lean operational management. De reden hiervoor is dat de (overleg)structuur, visualisatie en focus van Lean operational management beter past bij operationele teams, waar obeya meer gericht is op effectieve besluitvorming door het leiderschap. Dit betekent niet dat er een goed of fout is, de verschillende methodes zijn goed inwisselbaar op ieder niveau.

Een introductie op Lean operational management

Wil je meer weten over dit onderwerp? We hebben een complete E-Learning ontwikkeld over het onderwerp ‘Lean operational management’. In deze E-Learning – waar je ongeveer 3-4 uur mee bezig bent – leer je alles over het onderwerp, hoe je het in kunt zetten binnen jouw organisatie en hoe je effectieve gesprekken voert bij dag-, week-, en maandstarts.

Heb je al een Yellow Belt, Orange Belt of Green Belt in Lean gevolgd? Dan heb je waarschijnlijk al kennis gemaakt met het onderwerp. Voor jou is deze E-Learning een mooie verdieping op dit onderwerp. Het gaat je helpen om Lean Operational Management sneller en effectiever in te zetten tijdens jouw verbeterreis.

Meer over E-Learning Lean operational management

Aan de slag in 2 stappen

Het implementeren van Lean operational management is vooral een kwestie van doen. Het gaat om het aanleren van nieuwe gewoonten en ander gedrag bij de teams gecombineerd met het houden van focus op doelen en prestaties die er echt toe doen. Het is raadzaam om langs de volgende 2 assen de implementatie te starten:

  1. Prestaties – Zorg dat je beschikt over de essentiële data die nodig is voor effectieve procesbeheersing. De prestatiemetingen moeten in lijn zijn met de doelstellingen van de organisaties. Visualiseer deze data om direct inzicht te bieden in de voortgang en maak gebruik van bewezen effectieve hulpmiddelen als een dagstartbord of obeya.
  2. Gedrag – Stel de overlegstructuur vast en hoe de overleggen uitgevoerd gaan worden. In veel gevallen worden dag- of weekstarts ingericht. De overleggen zijn altijd to-the-point en duren 15-30 minuten, terwijl iedereen bij het bord met stuurinformatie staat. De inhoud van de overleggen is gericht op de behaalde prestaties en de afwijkingen ten opzichte van de doelen, zowel op gedrag als het proces. Deze gesprekken kunnen best lastig zijn voor een onervaren facilitator, besteed daarom voldoende aandacht aan de vaardigheden van de facilitator en leidinggevende om effectieve gesprekken te voeren en te faciliteren.

Een cultuur van continu verbeteren binnen de organisatie

De (verbeter)strategie van de organisatie vormt het fundament voor de transformatie naar een cultuur van continu verbeteren. De (verbeter)strategie biedt duidelijkheid over waar de organisatie naartoe wil op het gebied van continu verbeteren, welke veranderingen nodig zijn en hoe deze veranderingen bijdragen aan het behalen van de organisatiedoelen.

Lean operational management kan organisaties helpen bij het vertalen van de strategie naar de werkvloer. Teams krijgen handvatten om een directe bijdrage te leveren aan de doelen van de organisatie en worden gestimuleerd om continu te verbeteren. Lees verder via onderstaande button over hoe wij organisaties begeleiden bij de transformatie naar een cultuur van continu verbeteren.

Verder lezen

Meer weten of hulp nodig?

Wil je meer weten over het vertalen van de organisatiedoelstellingen naar praktische operationele doelstellingen? Of hoe je teams kunt begeleiden bij het implementeren en uitvoeren van operationeel management? En zorgen dat zij werken aan zaken die écht waarde toevoegen voor de klanten en de organisatie als geheel? Neem dan contact met ons op via 020 – 345 3015 of contact@upd.nl.

Wil je liever dat wij contact met jou opnemen? Vul dan onderstaand formulier in zodat wij contact met je op kunnen nemen.