Operationeel Management

Sturen en bijsturen op de doelen van de organisatie

Met minder moeite de doelstellingen van de organisatie behalen, veranderingen borgen binnen de organisatie en zorgen dat teams en medewerkers werken aan zaken die écht belangrijk zijn? Met operationeel management is dit te realiseren. Operationeel management is een bewezen effectief systeem van sturing en bijsturing op het behalen van strategische doelstellingen van de organisatie.

Operationeel management als katalysator voor continu verbeteren

Binnen operationeel management wordt de strategie van de organisatie vertaald naar prioriteiten en doelstellingen voor verschillende teams en afdelingen. Hierdoor kunnen teams en medewerkers kort-cyclisch aangestuurd worden op doelstellingen die direct bijdragen aan de lang-cyclische doelen van de organisatie. Kortom, het biedt de basis om teams en medewerkers zich te laten richten op de zaken die écht belangrijk zijn voor de organisatie.

Pijlers van operationeel management

Binnen operationeel management kennen we twee belangrijke pijlers:

 1. Stabiliteit – Door dagelijkse besturing van de operationele keten, wordt gewerkt aan de betrouwbaarheid van de producten of diensten. Stabiliteit wordt binnen operationeel management gezien als: ‘Zonder afwijkingen in kwaliteit en doorlooptijd altijd de hoogst mogelijke klantwaarde leveren’.
 2. Continu verbeteren – Door inzicht te krijgen in de prestaties en te visualiseren (bijvoorbeeld met obeya) worden mogelijke verbeteringen zichtbaar. Door dit vervolgens te bespreken en te verdelen wordt verbetering en een mindset van continu verbeteren gerealiseerd.

Operationeel management verbindt prestatiemanagement direct met gedragsmanagement; teams en medewerkers krijgen inzicht in de prestaties, leren hoe ze zelf focus kunnen leggen op de belangrijkste prioriteiten en worden gestimuleerd om te blijven verbeteren.

Resultaten van Operationeel management

De inzet van operationeel management leidt tot verbeterde resultaten binnen de teams waar het wordt ingezet en voor de organisatie als geheel. Voor teams en medewerkers leidt operationeel management tot:

 • Betere samenwerking en communicatie tussen teamleden
 • Meer grip en controle op de werkzaamheden vanuit de medewerkers
 • Het zelfstandig aan kunnen brengen van focus op de activiteiten die direct bijdragen aan de doelstellingen
 • Het hebben van kennis en hulpmiddelen om zélf continu verbeteren binnen het team vorm te geven.

Voor de organisatie leidt operationeel management tot:

 • Zelfstandige teams die in staat zijn om een hoge klanttevredenheid te realiseren
 • Betere teamvorming waardoor de medewerker tevredenheid binnen deze teams verhoogd wordt
 • Betere operationele resultaten die in minder tijd gerealiseerd worden.

In het licht van de transformatie

De (verbeter)strategie van de organisatie vormt het fundament voor de transformatie naar een cultuur van continu verbeteren. De (verbeter)strategie biedt duidelijkheid over waar de organisatie naartoe wil op het gebied van continu verbeteren, welke veranderingen nodig zijn en hoe deze veranderingen bijdragen aan het behalen van de organisatiedoelen.

Operationeel management helpt organisaties om deze strategie te vertalen naar de werkvloer. Teams krijgen handvatten om een directe bijdrage te leveren aan de doelen van de organisatie en worden gestimuleerd om continu te verbeteren. Lees verder via onderstaande button over hoe wij organisaties begeleiden bij de transformatie naar een cultuur van continu verbeteren.

Verder lezen

Aan de slag!

Operationeel management is veelal gebaseerd op bekende principes als Lean, Scrum of Obeya. Voor operationele teams wordt vaak gebruik gemaakt van Lean (Lean operational management) of Scrum. Op strategisch niveau neemt obeya de laatste tijd een enorme vlucht. Maar welk onderliggend principe er ook gebruikt wordt, de rode draad blijft dat prestaties en gedrag aan elkaar verbonden worden.

Deze twee elementen komen ook aan de orde wanneer teams of de organisatie operationeel management implementeren:

 1. Prestaties – Verzamel de informatie die nodig is voor goede processturing. Zorg dat de prestaties die gemeten worden, verbonden zijn aan de verbeterstrategie van de organisatie. Maak de informatie visueel zodat iedereen in één oogopslag de voortgang van de prestaties kan zien. Hierbij kun je gebruik maken van een dagstartbord of een obeyaruimte.
 2. Gedrag – Bepaal welke overlegstructuur gehanteerd wordt en hoe deze uitgevoerd gaan worden. Neem hierbij de behoeften van het team in beschouwing en de frequentie waarin informatie beschikbaar is. In veel gevallen worden dag- of weekstarts ingericht. De overleggen zijn altijd to-the-point en duren 15-30 minuten, terwijl iedereen bij het bord met stuurinformatie staat. De inhoud van de overleggen is gericht op de behaalde prestaties en de afwijkingen ten opzichte van de doelen, zowel op gedrag als het proces. Deze gesprekken kunnen soms lastig zijn om te voeren, daarom is het raadzaam om aandacht te besteden aan de vaardigheden van de facilitator en leidinggevende om effectieve gesprekken te voeren en te faciliteren.

Operationeel management is vooral een kwestie van doen. Het gaat om het aanleren van nieuwe gewoonten en ander gedrag bij de teams gecombineerd met het houden van focus op doelen en prestaties die er echt toe doen. De inzet van operationeel management is een goede eerste stap in de organisatietransformatie naar een cultuur van continu verbeteren omdat het de mindset en prestatiegerichtheid op de werkvloer stimuleert.

Aan de slag met operationeel management?

Wil je stappen meer focus aanbrengen binnen teams op het behalen van de organisatiedoelstellingen? En zorgen dat zij werken aan zaken die écht waarde toevoegen voor de klanten en de organisatie als geheel? Neem dan contact met ons op via 020 – 345 3015 of contact@upd.nl.

Wil je liever dat wij contact met jou opnemen? Vul dan onderstaand formulier in zodat wij contact met je op kunnen nemen.