Met de Quickscan het verbeterpotentieel in kaart brengen

Met een ROI-garantie van 200%

Betere prestaties, slimmer werken, blijere klanten. Het zijn allemaal resultaten die verbonden zijn aan Continu Verbeteren en vernieuwen. Maar, wat levert dat een organisatie precies op? Met de Quickscan krijg je een breed inzicht in het potentieel van de organisatie, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Quickscan

De Quickscan is als het ware een foto van de huidige manier van werken én het resultaat dat daarmee behaald wordt. Op basis van de foto bepalen we wat er verbeterd kan worden en wat dat op gaat leveren. Dit vormt de basis van de businesscase voor eventuele vervolgstappen.

Waarvoor zet je de Quickscan in?

Veel organisaties voelen wel aan dat er nog wat te verbeteren valt. En in veel gevallen is dat gevoel correct. Met de Quickscan helpen we organisaties om te komen tot een degelijke identificatie van het verbeterpotentieel. Het is een objectieve evaluatie van de huidige performance en geeft concreet inzicht in de financiële waarde die momenteel niet verzilverd wordt. Zo helpt de Quickscan om het gevoel wat al aanwezig is te concretiseren.

De voordelen van de Quickscan

Organisaties waar wij de Quickscan voor verzorgen krijgen:

  • Een helder beeld van het verbeterpotentieel aan de hand van kwalitatieve en kwantitatieve resultaten;
  • Een duidelijke 0-meting die als startpunt van de verbeterreis fungeert;
  • Hierdoor direct input en draagvlak voor het verbeterprogramma;
  • Uitgebreid inzicht in het potentieel en ook hoe dat potentieel verzilverd kan worden;
  • Een overzichtelijk kosten-baten overzicht voor het verzilveren van het verbeterpotentieel;
  • Een ROI-garantie van 200% (lees daarover hieronder meer).

200% ROI – Gegarandeerd

In de afgelopen jaren hebben wij talloze Quickscans uitgevoerd. Op basis van deze ervaring kunnen wij – als enige – een ROI garantie geven op onze Quickscan. Wij garanderen een ROI van minimaal 200% op de gestelde KPI’s mits het verbeterpotentieel wordt verzilverd. Dit doen we samen met jou. We begeleiden je in het vrijmaken en beschikbaar maken van de middelen, personeel en tijd om dit te realiseren.

De onderdelen van de Quickscan

Alle activiteiten in het Quickscan-proces hebben tot doel de businesscase te (onder)bouwen en de organisatie te voorzien van waardevolle informatie. De exacte aanpak kan per organisatie verschillen, maar in grote lijnen doorlopen we voor iedere Quickscan de volgende stappen:

1. Onboarding

Tijdens de onboarding lezen we ons in op interne en externe documentatie. We houden een aantal scoping interviews en samen met de opdrachtgever bepalen we welke hypotheses we gaan toetsen. Dat doen we op basis van het 5 box model. Voor elk box in dit model definiëren we een basis-set aan hypotheses. Zo worden alle onderdelen binnen een organisatie onderzocht.

5 box model

2. Analyse

In deze fase gaan we echte de diepte in, bijvoorbeeld met behulp van een root-cause analyse. We gaan de hypotheses testen die we in de voorgaande fases hebben vastgesteld met als doel om:

  • Een op feiten gebaseerde analyse van de huidige situatie te maken, inclusief de grondoorzaken die leiden tot deze situatie;
  • Een visie te creëren op de Future State en het verbeterpotentieel wat schuilt tussen de huidige en toekomstige resultaten;
  • De quickwins te identificeren die direct leiden tot resultaat.

3. Plan van aanpak

Op basis van de eerste 2 stappen stellen we een plan van aanpak op om tot de gewenste Future State te komen. Onderdeel hiervan is een gedegen businesscase die de resultaten verantwoord. Het plan van aanpak omvat daarom, onder andere: de planning van te behalen resultaten, structuur en mijlpalen om tot het gewenste resultaat te komen.

Meer weten over de Quickscan?

Wij investeren graag wat van onze tijd om je meer uitleg te geven over de Quickscan, of om met je te sparren over de toepasbaarheid van de Quickscan voor jouw afdeling of organisatie. Neem daarvoor contact met ons op via: 020-345 3015 of onderstaand formulier.