Wat is Lean Six Sigma?

Lean Six Sigma is een wereldwijd bewezen en toegepaste methodiek die een aantoonbare en duurzame verbetering van het bedrijfsresultaat oplevert. Hierbij ligt de focus op wat de klant écht belangrijk vindt. Deze aanpak leidt tot het tegelijkertijd reduceren van kosten, het verhogen van de klanttevredenheid én het verkorten van de doorlooptijd.

Hierbij wordt geïnvesteerd in de eigen mensen en gebruik gemaakt van hun kennis en kunde. Lean Six Sigma biedt een framework waarmee een organisatie op een gestructureerde wijze continu kan verbeteren. Het implementeren van Lean Six Sigma geeft een organisatie een doelgerichte aanpak om de strategie om te zetten naar concrete resultaten en succesvoller te zijn dan haar concurrenten.

Lean Six Sigma projecten zorgen voor een duurzame verbetering van het bedrijfsresultaat. Bedrijfsproblemen worden beter en blijvend opgelost. Het terugverdieneffect van een Lean Six Sigma traject varieert, maar is altijd een veelvoud van de investering. Een Return on Investment; van vier voor een Lean Six Sigma Green Belt training, uitgaande van de totale investering in tijd en geld, is eerder normaal dan uitzonderlijk. Succesvolle Lean Six Sigma implementatieprogramma’s behalen ROI’s van 40 tot zelfs 80.

Hoe werkt Lean Six Sigma?

De focus van Lean Six Sigma ligt op het verhogen van de klanttevredenheid en het genereren van (financiële) resultaten voor de organisatie. Door te focussen op datgene wat voor de klant écht belangrijk is en fouten in de uitvoering terug te dringen, wordt het aantal processtappen gereduceerd (Lean) en de uitkomst van de processen voorspelbaar gemaakt (Six Sigma).

De kracht van Lean Six Sigma ligt op vier gebieden:

  • Kwaliteitsverbetering Lean Six Sigma legt een krachtig fundament voor kwaliteitsverbetering. Door eigen werknemers op te leiden, zijn ze zélf in staat zijn hun processen te verbeteren. Dit gebeurt in de vorm van een project met behulp van de DMAIC methodiek. Ook management en bestuur worden actief in dit proces betrokken.
  • Verbetering van de doorlooptijd Lean Six Sigma legt de zogenaamde “verborgen fabriek” bloot. Vaak bestaan er in organisaties allerlei processen en procedures om problemen op te lossen, maar die kosten veel tijd en leiden vaak tot frustratie. Organisaties hebben vaak niet de tijd om te onderzoeken waar het nu precies misloopt; waar de verspillingen zitten. DMAIC legt de verborgen fabriek bloot en breekt deze af.
  • Organisaties leren zichzelf te verbeteren Focus op de toegevoegde waarde voor de klant staat centraal. Het voldoen aan de wensen van de klant vergroot niet alleen de klanttevredenheid, maar helpt organisaties ook om steeds opnieuw naar hun diensten, producten en processen te kijken en deze continu te verbeteren.
  • Beter bedrijfsresultaat Verbeteren van de processen met Lean Six Sigma draagt direct bij aan het bedrijfsresultaat. Volgens Lean Six Sigma is kwaliteit niet een doel op zich, maar een middel om het echte doel te bereiken, te weten het verbeteren van het bedrijfsresultaat door het genereren van klantwaarde.

Waarom is Lean Six Sigma zo populair?

Lean Six Sigma is zo populair omdat het vele duizenden bedrijven over de wereld heeft geholpen om succesvol(ler) te worden en de tot doel gestelde resultaten te bereiken. Het is de meest effectieve methodiek om tot lagere operationele kosten, een hogere winst en grotere klanttevredenheid te komen.

Is Lean Six Sigma ook geschikt voor mijn organisatie?

Lean Six Sigma is begonnen in de industrie, maar heeft zich de laatste vijftien jaar in bijna elke type organisatie met succes gemanifesteerd. Concrete voorbeelden uit verschillende branches:

  • Banken en verzekeraars;  doorlooptijdverkorting van hypotheekaanvragen of afhandeling van schadeclaims;
  • Telecom & Utilities;  verhogen van het oplossend vermogen van servicedesks, het terugdringen / voorkomen van het aantal gemelde incidenten;
  • Handel, Transport & logistiek; verhogen van First Time Right aflevering, reductie van voorraadkosten , het verlagen van het aantal pickfouten;
  • Zorg; hogere efficiency in operatiekamers, met minder fouten en snellere hersteltijden van patiënten;
  • Overheid; het sneller en transparanter verwerken van vergunningaanvragen;
  • Zakelijke dienstverlening; verhogen van klantwaarde door gezamenlijk en structureel de klantprocessen te verbeteren en vereenvoudigen.

Hoe begin je met Lean Six Sigma?

Dat is volledig afhankelijk van de doelen die je voor ogen hebt. Om je hierbij te helpen hebben wij een handig overzicht gemaakt van de beschikbare Lean Six Sigma Opleidingen. Wilt je eerst kennismaken met de methode? Dan kan je het beste deelnemen aan de Wat is Lean en Lean Six Sigma workshop. In deze vier uur durende workshop word je op interactieve manier bekend gemaakt met de methodiek, de tools en de toepasbaarheid van Lean en Six Sigma. Deze workshop is speciaal bedoeld voor managers en medewerkers die een leidende rol hebben bij het bereiken van Operational Excellence

Ben je echter al overtuigd van de Lean Six Sigma methodiek en wil je direct starten met een Lean Six Sigma Green Belt of Lean Six Sigma Black Belt training? Dan is het belangrijk dat je een project hebt waarbij Lean Six Sigma kan toepassen. Onze Lean Six Sigma opleidingen zijn namelijk niet alleen een theoretisch, de beste resultaten worden bereikt als je er in de praktijk direct mee aan de slag gaat. Je wordt bij het behalen van de resultaten ondersteund door een coach in de vorm van een (Master) Black Belt.

Kan ik Lean Six Sigma ook laten implementeren?

Gedeeltelijk wel! Wij werken altijd nauw samen met de organisaties waar we de Lean Six Sigma methode voor implementeren. De ervaring leert dat dit vaak een gezamenlijke inspanning is. Implementatie van Lean Six Sigma kan op verschillende manieren en veelal wordt de implementatie ondersteund door één of meerdere incompany trainingen. Door de goede resultaten die deze projecten opleveren, wordt draagvlak gecreëerd bij het management om deze resultaten organisatiebreed te behalen.

Een logische volgende stap is dan volledige implementatie waarbij ook het management wordt getraind. Goede selectie van projecten, selectie van de juiste Lean Six Sigma Green Belts en Lean Six Sigma Black Belts en ondersteuning daarvan is essentieel. Uiteraard is elke implementatie uniek en zal de exacte invulling per organisatie verschillen.

Is jouw organisatie nog niet toe aan een volledige implementatie, maar wil je al wel de eerste stappen zetten door lokaal Lean en Six Sigma verbeterprojecten uit te voeren? In alle gevallen is ondersteuning en advies vanuit UPD mogelijk.

Lean Six Sigma & Statistiek?

De basis onder Lean Six Sigma is data en feiten. Dit betreft zowel het meetbaar maken van de resultaten, als het inzichtelijk maken van de echte wensen van de klant, het betrouwbaar meten van huidige performance en het objectief toetsen van de grondoorzaken (root causes), zodat je zeker weet dat de oplossingen die geïmplementeerd worden ook de gewenste effecten zullen hebben.

Lean Six Sigma Green Belts en Lean Six Sigma Black Belts beschikken hierbij over een gereedschapskist gebaseerd op tientallen jaren ervaring en best practices van Lean en Six Sigma bedrijven, met meer dan 150 tools uit zowel Lean Manufacturing zoals Value Stream Mapping en Process Line Balancing; evenals Statistische Tools als Hypothesis Testing, Design of Experiments (DOE) en Statistical Process Control (SPC).

Neem voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden van Lean Six Sigma binnen jouw organisatie, contact op met een van onze adviseurs op via het formulier of bel 020 345 3015.