Wat is Operational Excellence? - sixsigma.nl

Wat is Operational Excellence?

De gouden formule voor excellentie – moderne alchemie?

Operational Excellence is de overtuiging van een organisatie om te willen excelleren in de dienstverlening naar haar klanten. Dit betekent dat alles binnen de organisatie in één keer goed moet, op tijd is en tegen een uitstekende prijs wordt geleverd.

Hoe realiseren organisaties belangrijke prestatieverbeteringen, zoals het reduceren van het bedrijfskapitaal, het verkorten van de cash-conversiecyclus of het verhogen van productiviteit? Enkele sleutels voor succes liggen in het benutten van het menselijk kapitaal, het systematisch focussen op klantwaarde, het stap voor stap beperken van verspillingen in werkprocessen en het slim gebruik te maken van technologische innovatie.

De concurrentie legt de lat voor kwaliteit, betrouwbaarheid, snelheid en kostenreducties steeds hoger. Aan de andere kant krijgen organisaties continu mogelijkheden aangeboden om hun activiteiten te verbeteren en hierin te excelleren.

Betrouwbaarheid en klanttevredenheid staan centraal

Binnen Operational Excellence staat de klant centraal. Het doel van Operational Excellence is om de betrouwbaarheid naar de klant naar het hoogst mogelijke niveau te brengen: in één keer goed, op tijd en tegen een uitstekende prijs.

Organisaties die succesvol zijn in het bereiken van Operational Excellence zijn meestal ook succesvol in het realiseren van kostenbesparingen en efficiëntieverbeteringen. Het is daarom opvallend dat onderzoek aantoont dat excellentie eerder wordt bereikt vanuit focus op klantwaarde en op “gedrag dat leidt tot bedrijfsmatig succes” dan door kostenbesparingen.

succesfactoren operational excellence

Bovenstaande grafiek uit het onderzoek (3rd Biennial PEX Network Report 2013 www.processexcellencenetwork.com) geeft een overzicht van succesvolle en onsuccesvolle Operational Excellence trajecten per gesteld hoofddoel. Hier is duidelijk te zien dat een implementatie die gericht is op kostenbesparing een veel groter mislukkingspercentage heeft dan een implementatie gericht op klanttevredenheid. Daar staat tegenover dat productiviteitsverbetering (increase throughput), klanttevredenheid en kostenbesparing op zichzelf weer hoge slagingspercentages hebben.

framework succesvol operational excellence

Operational Excellence is een denkwijze en een overtuiging, maar nog geen methode om dit te bewerkstelligen. Om Operational Excellence te realiseren kiezen veel organisaties voor bewezen methodes die dit ondersteunen. En dat zijn er nogal wat.

Het overzicht hiernaast geeft weer welke methodes de afgelopen jaren het meest gekozen werden als raamwerk voor Operational Excellence. Aan kop gaan Lean en Lean Six Sigma. Deze verbetermethodieken worden het meeste toegepast. Gevolgd door Business proces Management, de Balanced Scorecard en ISO normering.

Bedrijven kunnen alleen veranderen en verbeteren als de medewerkers willen veranderen en verbeteren. Momenteel mislukt 70% van alle verandertrajecten en onderzoek laat zien dat dit hoofdzakelijk komt omdat het verschrikkelijk moeilijk is om een bedrijfscultuur te veranderen:

Hoe moet het dan wel?

Organisaties die succesvol zijn, snappen goed hoe weerstand tegen verandering werkt. En begrijpen ook welke mechanismen en structuren er allemaal nodig zijn om gedrag dat bijdraagt aan een succesvolle bedrijfsvoering te stimuleren.

Lean Six Sigma als framework voor Operational Excellence

Lean Six Sigma biedt een framework waarmee organisaties op een gestructureerde manier continu kunnen verbeteren. Door te concentreren op datgene wat voor de klant écht belangrijk is en door fouten in de uitvoering terug te dringen, wordt het aantal processtappen gereduceerd (Lean) en wordt de uitkomst van de processen voorspelbaar gemaakt (Six Sigma).

Uiteraard is er alleen succes te halen indien er voldoende aandacht is voor zowel de instrumentele kant als voor de gedragskant. Daar waar verandertrajecten met Lean Six Sigma zijn mislukt, was dit voornamelijk te wijten aan een te grote focus op de instrumentele kant.

Lean Six Sigma als framework voor Operational Excellence

Beginnen met Operational Excellence aan de hand van Lean Six Sigma?

Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden, en een standaard recept voor het bereiken van succes bestaat helaas niet. Toch zijn de meeste ingrediënten wel bekend. Het is de kunst om de volgorde en hoeveelheden ervan aan jouw specifieke situatie en organisatie aan te passen.

De eenvoudigste manier om kennis te maken met Lean Six Sigma is door deel te nemen aan de workshop Wat is Lean Six Sigma. In deze vier uur durende workshop word je op interactieve manier bekend gemaakt met de methodiek, en krijg je inzicht in de tools en de toepasbaarheid van Lean en Six Sigma.

Managers en medewerkers die een leidende rol hebben bij het bereiken van Operational Excellence kunnen zich inschrijven voor de gratis workshop.

Business Cases over Operational Excellence: