The beer game - sixsigma.nl

The beer game

Inzicht in samenwerking, ketenprocessen en systeemdynamica

The Beer Game is de ultieme supply chain simulatie die organisaties helpt om diepgaand inzicht te krijgen in samenwerking, ketenprocessen en systeemdynamica. Dit boeiende spel biedt de mogelijkheid om de complexiteit van ketenprocessen te ontrafelen en geeft inzichten en handvatten om de efficiëntie te verbeteren, kosten te verlagen en het voorraadbeheer te optimaliseren.

The beer game - simulatiespel voor systeemdenken

The Beer Game biedt de deelnemers een uitdagende ervaring waarin ze worden ondergedompeld in de wereld van voorraadbeheer, vraagvoorspelling en orderverwerking. Het benadrukt hoe kleine verstoringen aan het begin van een ketenproces grote gevolgen kunnen hebben (het bullwhip effect). Het doel? Op een toegankelijke en leuke manier leren over de complexiteit van ketenprocessen, samenwerking binnen de keten, de waarde van goede forecasting en hoe de eigen beslissingen effect hebben op de keten.

Hoe werkt de The Beer Game?

The Beer Game wordt gespeeld aan een lange tafel waarop een ketenproces wordt gesimuleerd; het brouwen, distribueren en leveren van bier. Iedereen beheert een schakel in het proces en houdt fysieke voorraden en de bijbehorende administratie bij. De deelnemers krijgen een simpele en duidelijke opgave; lever bier tegen minimale kosten.

In deze laboratoriumomgeving functioneren de verschillende schakels geïsoleerd van elkaar. Ze moeten dus een eigen koers bepalen op de informatie die ze hebben en denken te hebben. Alleen de laatste schakel weet hoeveel vraag naar bier er is, alle daaropvolgende schakels moeten sturen op de informatie die ze krijgen uit de bestellingen die binnenkomen.

Toepassing

The Beer Game is allereerst ontzettend leuk om te spelen en kan dus prima als educatieve teambuilding ingezet worden. Oorspronkelijk is het spel echter ontwikkeld als hulpmiddel om de principes van systeemdenken te introduceren en de complexiteit van ketenprocessen te duiden. Daarbij krijgen deelnemers tijdens het spel te maken met gevoelens van hulpeloosheid en frustratie. De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat The Beer Game daarom ook een goed middel is om de teamdynamiek en samenwerking bespreekbaar te maken. In de praktijk zien we dat we het spel vaak spelen om:

  • Managementteams bewust te maken van de impact die genomen beslissingen hebben op de korte en lange termijn én op de organisatie als geheel.
  • Als hulpmiddel te dienen om organisaties te helpen bij de volgende stap in het proces richting een lerende organisatie.
  • Teams en afdelingen te laten ervaren hoe het gebrek aan) samenwerking leidt tot frustratie in de keten en verminderde waarde (of hogere kosten) voor de klant.
  • Te illustreren hoe een procesketen in de praktijk functioneert en wat het belang van goede forecasting en feedbackloops is.
  • Hoe kettingreacties binnen een procesketen kunnen zorgen voor een compleet dysfunctionele keten.

Resultaten van het spelen van The Beer Game

Het spelen van de The Beer Game leidt vooral tot nieuwe inzichten bij de deelnemers. Veelgehoorde reacties zijn bijvoorbeeld:

  • “Hoe hebben we dit kunnen laten gebeuren?”
  • “Zonder duidelijke communicatie is een procesketen hulpeloos verloren.”
  • “We moeten verder kijken dan alleen onze eigen verantwoordelijkheden.”
  • “Als we niet precies weten wat de klant van ons verlangd, is het onmogelijk om een goede koers te varen.”
  • “Het proces is zo eenvoudig en zelfs dan lukt het al niet om het in goede banen te leiden.”

Om de echte waarde uit het spelen van het spel te halen en de inzichten om te zetten in acties, ontwerpen we bij voorkeur een gericht programma voor de groep waar we mee spelen. Het programma dat we ontwikkelen is afhankelijk van de stap die we met de groep willen maken. Voor iedere groep waarmee we het spel spelen is de aanleiding namelijk anders. Tijdens een intake bespreken we uitgebreid welke uitdagingen er momenteel spelen en met welke doelstelling het spel gespeeld wordt. Hierbij kan gedacht worden aan thema’s als samenwerking, ketenoptimalisatie, klantwaarde creatie of het doorbreken van hardnekkige patronen.