UPD Academy

Opleidingsprogramma’s om direct resultaten te kunnen boeken

De wereld verandert sneller dan ooit. Nieuwe technologieën en disruptieve concurrentie zijn aan de orde van de dag. In deze wereld is het lerend vermogen van mensen en organisaties een primaire succesfactor geworden. Dit vraagt om continue ontwikkeling van mensen en teams om te werken aan structurele en duurzame verandering en verbetering. Binnen de UPD academy bieden we opleidingen en opleidingsprogramma’s die hier naadloos op aansluiten.

Binnen onze opleidingsprogramma’s gaat het niet om de hoeveelheid kennis die we deelnemers geven. Maar om de mate waarin zij de kennis die ze krijgen ook daadwerkelijk kunnen toepassen. In de huidige wereld – waarin informatie verkrijgbaar is – is de hoeveelheid parate kennis niet langer onderscheidend. De mate waarin individuen en organisaties de aanwezige kennis kunnen toepassen en in kunnen zetten om resultaten mee te boeken, des te meer.

Kennisontwikkeling om resultaten te boeken en ambities te realiseren

Binnen onze academy bieden we opleidingen en opleidingsprogramma’s voor mensen, teams en organisaties waarin we:

  • De nodige theoretische kennis aanreiken;
  • Inzicht geven in welk gedrag nodig is voor succes en hoe je dit kunt beïnvloeden;
  • Leren hoe deze kennis ingezet wordt om resultaten te boeken.

Onze opleidingscurricula richten zich op de assen die – volgens ons – doorslaggevend zijn om te komen tot strategierealisatie en Continu Verbeteren:

  • Wereldwijd bewezen methodes en filosofieën als Lean, Lean Six Sigma en Agile;
  • Vaardigheden op het gebied van samenwerking en persoonlijke effectiviteit;
  • Leiderschaps- en coachingsvaardigheden;
  • Gedragsverandering en verandermanagement.

Voor individuen

Het volgen van een opleiding is leuk. Het geeft nieuwe energie en een nieuwe kijk op dingen. Tegelijkertijd levert het toegevoegde waarde voor jouw CV en carrière. Maar, een opleiding volgen kost ook tijd en energie. En die tijd en energie moet zich terugbetalen. Tijdens de opleidingen in onze open leerlijn krijg je kennis, inzicht en handvatten om direct resultaten mee te boeken op de werkvloer. Zo combineer je het leuke van jouw persoonlijke ontwikkeling met een stevige businesscase voor de organisatie waar je werkzaam bent.

Voor teams

Iedereen kan zijn of haar steentje bijdragen aan het komen tot strategierealisatie en Continu Verbeteren. Maar soms is het gewoon zinvoller om de ontwikkeling op groepsniveau vorm te geven. Bijvoorbeeld omdat we dan veel dieper in kunnen gaan op de eigen werkomgeving of omdat we dan een opleiding kunnen ontwikkelen die helemaal past bij de uitdaging waar het team mee te maken heeft.

De basisregels voor onze maatwerkopleidingen voor teams en afdelingen blijven hetzelfde. We zorgen dus voor de nodige vertaalslag naar de praktijk, zodat het team direct na de opleiding aan de slag kan met het verbeteren van de resultaten.

Voor organisaties

Met onze maatwerkopleidingen helpen we middelgrote tot grote organisaties bij het realiseren van hun ambities. Samen met de organisatie ontwikkelen we een curriculum waarin de ontwikkeling van de medewerkers en het behalen van de organisatiedoelstellingen centraal staan. Door onze focus op de praktische toepasbaarheid stimuleren we mensen en teams om zelfstandig continu te verbeteren en te vernieuwen. Op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau.

We bieden een unieke – maatwerk – mix van bewezen methodes, gedragselementen en praktijkervaring. En we zorgen dat deze kennis ook direct toegepast wordt binnen de werkomgeving van de medewerkers. Zo bieden we een op maat gemaakt opleidingstraject waarmee resultaten direct verbeterd worden. Terwijl we de kwaliteitsstandaarden en operationele zekerheden bieden, zoals alleen de marktleider dat kan doen.

Waar kunnen we mee helpen?

Het kiezen van een passende opleiding kan soms lastig zijn. Welke opleiding past het beste bij de ontwikkeldoelstelling? Of welke vaardigheden moeten we binnen de organisatie ontwikkelen om onze ambities te realiseren? Voor dit soort vragen zetten we graag onze expertise in. Neem contact met ons op en we helpen graag bij het beantwoorden van deze vragen.

Neem voor meer informatie over de UPD Academy contact met ons op via onderstaande gegevens:

  Telefoon: 020 – 345 3015
  Email: academy@upd.nl