Wat is verandermanagement?

En wat is de waarde ervan bij transformaties van organisaties?

Verandermanagement is de managementvorm die zich bezighoudt met veranderen van de structuur, cultuur en werkwijze binnen organisaties. Verandermanagement richt zich daarbij voornamelijk op het ‘hoe’ van veranderen. Oftewel, hoe kunnen we individuen voorbereiden, begeleiden en ondersteunen om veranderingen binnen de organisatie succesvol te laten zijn?

Verandermanagement, verschillende modellen en de toepassing in de organisatietransformatie

Vraag aan een willekeurige groep mensen of ze bereid zijn om de eigen werkwijzen te veranderen als de organisatie, klant of omgeving hierom vraagt en het overgrote merendeel zal hier positief op reageren. Totdat ze gevraagd worden om de verandering daadwerkelijk door te maken, dan krijg je opeens te maken met onverwachte weerstand, tegenwerking en emotie.

We leven in een tijd waarin het verandervermogen van organisaties steeds meer op de proef gesteld wordt. De wereld verandert sneller dan ooit en de snelheid van verandering gaat alleen maar verder toenemen. De mate waarin organisaties in staat zijn om zich aan te passen aan deze verandering is onlosmakelijk verbonden aan het succes en de toekomstbestendigheid van de organisatie. Daadkrachtig en stevig verandermanagement is hierbij onmisbaar.

Mensen maken het succes

Iedere professional die verandering of verbetering heeft geprobeerd te bewerkstelligen zal onderschrijven dat mensen het succes van een verandering maken of breken. De mate waarin een verandering wordt geaccepteerd en ondersteund is direct gerelateerd aan het succes. We zeggen niet voor niets ‘culture eats strategy for breakfast’. Verandermanagement is de discipline die gericht is op het begeleiden van het veranderproces bij mensen. Dit omvat het realiseren van de gewenste verandering voor de organisatie én het borgen van de verandering in de organisatie.

Verandermanagement en het vermogen om te veranderen

Veel mensen zien ‘verandering’ als een containerbegrip en dat maakt een inhoudelijke definitie lastig. ‘Verandering’ is gerelateerd aan begrippen en concepten als ‘organisatie-ontwikkeling’, ‘leren’ en ‘implementeren’. Deze associaties kloppen allemaal. Bij verandering gaat het om het varen van een nieuwe koers. Elke organisatie heeft te maken met haar eigen leercurve. Terugvallen, bijstellen en opnieuw beginnen, het hoort er allemaal bij. Vele complexe factoren spelen een rol, zowel op individueel niveau als op team- en organisatieniveau. Iedere organisatie heeft het vermogen om te veranderen, maar toch mislukken nog steeds veel pogingen om succesvol te veranderen.

Dat komt enerzijds omdat verandermanagement nog te vaak laat in het veranderproces wordt toegepast, het is geen integraal onderdeel van de veranderaanpak. Organisaties die een verandering proberen te bewerkstelligen merken dan dat er veel weerstand is, de verandering niet beklijft of dat de mensen binnen de organisatie simpelweg niet veranderen. Vervolgens wordt verandermanagement als interventie ingezet om het tij te keren. De ervaring leert dat in dergelijke gevallen het begeleiden van de verandering een stuk uitdagender en dat er kostbare tijd verloren gaat in de beginfase van de verandering.

Anderzijds zien we regelmatig dat organisaties verandermanagement tijdelijk inzetten gedurende het verandertraject. Daar is op zich niets mis mee, alleen moet voor iedere verandering dan een aparte verandermanagementtraject gestart worden. Verandering wordt voor veel organisaties steeds meer een constante en daarbinnen is verandermanagement een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering.

Bekende verandermanagementmodellen

Ondanks de toenemende aandacht die verandermanagement vandaag de dag krijgt, is het geen nieuw begrip. De afgelopen decennia zijn er talloze managementmodellen voor verandermanagement ontwikkeld. De meest bekende zijn:

  • ADKAR model
  • Verandercurve van Kubler-Ross
  • 7S-model van McKinsey

Deze modellen – of in ieder geval de essentie van de modellen – worden vandaag de dag veelvuldig toegepast binnen organisaties. Net als bij verbetermethodes als Lean en Agile, worden de modellen niet puristisch ingezet. Om het gewenste resultaat te behalen is het raadzaam om diverse modellen te combineren.

Bij UPD hebben we een veranderaanpak ontwikkeld die gebaseerd is op onze best-practices voor het begeleiden de transformatie naar een cultuur van continu verbeteren. In onze aanpak houden we er rekening mee dat er geen heilige graal bestaat voor verandermanagement, er bestaat geen aanpak voor gegarandeerd succes. De aanpak die we ontwikkeld hebben is gebaseerd op 5 stappen die de route uitstippelen voor een reis die we samen met onze opdrachtgevers maken. Meer weten over onze aanpak? Lees dan hier over de veranderaanpak van UPD.

Meer?

Wil je meer weten over verandermanagement of de aanpak die wij hiervoor hebben ontwikkeld? Bekijk dan de masterclass verandermanagement of neem dan contact met ons op via 020 – 345 3015 of contact@upd.nl.

Wil je liever dat wij contact met jou opnemen? Vul dan onderstaand formulier in zodat wij contact met je op kunnen nemen.