Verandermanagement; wat is dat?

Wat is verandermanagement?

Een heldere introductie

Verandermanagement is de managementvorm die zich bezighoudt met veranderen van de structuur, cultuur en werkwijze binnen organisaties.

Verandermanagement

Verandermanagement is dus eigenlijk een containerbegrip waar meerdere vormen en onderdelen in opgenomen zijn.

Het beheersen en succesvol invoeren van veranderingen vraagt om een speciale aanpak. Waarom? Individuen en organisaties zijn er doorgaans niet op gericht te veranderen. Veranderingen vragen dus om goed management: verandermanagement.

Het vermogen om te veranderen

Veel mensen zien ‘verandering’ als een containerbegrip en dat maakt een inhoudelijke definitie lastig. ‘Verandering’ is gerelateerd aan begrippen en concepten als ‘organisatie-ontwikkeling’, ‘leren’ en ‘implementeren’. Deze associaties kloppen allemaal. Bij verandering gaat het om het varen van een nieuwe koers. Elke organisatie heeft te maken met haar eigen leercurve. Terugvallen, bijstellen en opnieuw beginnen, het hoort er allemaal bij. Vele complexe factoren spelen een rol, zowel op individueel niveau als op team- en organisatieniveau. Iedere organisatie heeft het vermogen om te veranderen, maar toch mislukken nog steeds veel pogingen om succesvol te veranderen.

Continue verbetering

De oplossing? ‘Verandering is de enige constante.’ Dit is geen dooddoener, maar een visie die meer en meer aan terrein wint. Organiseren en managen is ook ‘veranderen’, keer op keer. Steeds meer organisaties streven naar continue verbetering, lees continue verandering. In de ideale situatie is het een normaal onderdeel van de bedrijfsvoering. Verandermanagement is een integraal proces met niet langer alleen aandacht voor de technische aspecten en de organisatiestructuur. Nee, de ‘zachte kant’ van veranderen wordt steeds belangrijker. De medewerkers bepalen in grote mate het succes van een verandering. Want, hoe groter het draagvlak voor initiatieven, hoe beter het doorvoeren van de verandering zal verlopen.

Verandering is niet kijken naar wat er allemaal verkeerd gaat. Nee, het is kijken naar kansen en mogelijkheden. Lean en Six Sigma zijn methodes die je helpen om een veranderproces in goede banen te leiden. Wil je weten wat er mogelijk is binnen jouw organisatie en hoe Lean en Six Sigma ondersteuning kunnen bieden? Wij organiseren regelmatig de gratis workshop ‘Wat is Lean Six Sigma?’ Daarnaast kun je altijd contact met ons opnemen via 020-345 3015 of via het formulier hieronder.