Organisatietransformatie

Cultuur, structuur en besturing

Weerstand bij verandering, verminderde betrokkenheid van medewerkers, geen aansluiting bij de behoefte van de klant en een gebrek aan samenwerking door silo’s in de organisatie. Deze elementen – die zo op het eerste oog niet aan elkaar gerelateerd lijken te zijn – zijn een direct resultaat van de aanwezige bedrijfscultuur en organisatiestructuur. Het aanpassen van deze cultuur en structuur vraagt een organisatietransformatie.

Organisatietransformatie voor betere samenwerking, kwaliteit en meer efficiency

Bij een organisatietransformatie worden de gedragingen, werkwijze en inrichting stapsgewijs aangepast om de strategische doelen van de organisatie te ondersteunen. Het resultaat is betere samenwerking, meer efficiency, betere kwaliteit en betrokken en gemotiveerde medewerkers. En ondanks dat een transformatie een disruptieve en ingrijpende klank heeft, is het geen ‘plotselinge ruk aan het stuur’. Het is een reis waarbij de huidige manieren van werken en gedrag geleidelijk worden heroverwogen en aangepast tot het DNA van de organisatie is veranderd.

Cultuur en structuur

Een bedrijfscultuur is meer dan ‘hoe dingen gedaan worden’ en de structuur van een organisatie gaat verder dan een organogram. Beide elementen hebben directe invloed op de prestaties van een organisatie. In de huidige VUCA-wereld veranderen marktomstandigheden en klantbehoeften in snel tempo, waardoor organisaties soms gedwongen worden om hun eigen DNA te herzien. De noodzaak hiervoor is te herkennen aan de volgende punten:

  • Verandering binnen de organisatie leidt tot weerstand, vertraging en een afname van de betrokkenheid van medewerkers.
  • De organisatie functioneert in silo’s waardoor de samenwerking en onderlinge communicatie beperkt wordt.
  • De structuur en besturing vormen een belemmerende factor voor de groei en ontwikkeling van de organisatie.
  • De huidige cultuur leidt tot een lage medewerkertevredenheid, hoge staff turnover en lage betrokkenheid.
  • De organisatie mist aansluiting bij de behoeften van de klant en is niet in staat om adequaat te reageren op veranderende omstandigheden.

Hierbij is het vooral belangrijk om het verband en de samenhang tussen de bovenstaande punten te herkennen, om te voorkomen dat er losstaande initiatieven gestart worden.

Typische resultaten van een organisatietransformatie

Een bedrijfscultuur gebaseerd op waarden als transparantie, respect en vertrouwen versterkt met een probleemoplossende mindset leidt tot een versterkte band tussen medewerkers en verstevigt de samenwerking. Teams en medewerkers die effectiever communiceren en informatie delen zijn efficiënter, beter in staat om te veranderen en kunnen daarmee betere waarde creëren voor de klant.

De structuur bepaalt in welke mate informatie door de organisatie stroomt en in hoeverre deze in staat is om zich snel aan te passen en te innoveren. Hierbij is het belangrijk dat de structuur van de organisatie ondersteunend is aan de strategie en de gewenste cultuur. Een flexibele structuur kan bijvoorbeeld de besluitvorming versnellen, terwijl een hiërarchische structuur juist duidelijke kaders en verantwoordelijkheden kan verschaffen. De structuur is daarmee een logisch gevolg van de strategie en de gewenste cultuur van de organisatie. ‘Structure follows strategy’ is niet voor niets een veelgehoorde quote.

Door de cultuur en structuur af te stemmen op de strategie, leidt een organisatietransformatie doorgaans tot:

  1. Betere samenwerking binnen teams en tussen teams onderling door een positieve cultuur, gebaseerd op de belangrijkste waarden van de organisatie.
  2. Betere efficiëntie doordat medewerkers effectiever samenwerken, informatie snel door de organisatie stroomt en de structuur de uitvoering van het werk eenvoudiger maakt.
  3. Een toename van de medewerkerstevredenheid doordat medewerkers onderling een betere band opbouwen, duidelijker communiceren en minder of geen weerstand hebben bij verandering.
  4. Vergroting van het vermogen om te veranderen doordat er minder weerstand optreedt en de organisatie betere aansluiting heeft bij de behoeften van de klant.

Aanpak voor een organisatietransformatie

Iedere organisatie is uniek, heeft een eigen vertrekpunt en een andere stip op de horizon. Er is daarom geen standaardaanpak voor een succesvolle organisatietransformatie. Hoewel de aanpak per organisatie verschilt, zijn de elementen die invloed hebben op het succes van de transformatie wel altijd gelijk. Deze elementen hebben we verzameld in een model waarmee we – door de doelstellingen en dynamiek van de organisatie te verbinden aan de elementen – een op maat gemaakte aanpak ontwikkelen voor iedere opdrachtgever.

Bekijk hier het model en onze aanpak

Laten we kennismaken!

Meer weten? Of wil je samen met ons jouw ambitie of uitdagingen verder verkennen? Neem dan contact met ons op via 020 – 345 3015 of contact@upd.nl.

Wil je liever dat wij contact met jou opnemen? Vul dan onderstaand formulier in zodat wij contact met je op kunnen nemen.