Lean transformatie - Een organisatie waar de klant centraal staat

Lean transformatie

De klant als uitgangspunt en de medewerker centraal

Een Lean transformatie is een organisatietransformatie waarbij de organisatie ingericht wordt op een manier waarbij de klant het uitgangspunt is en de medewerker in de uitvoering centraal wordt gesteld. Het resultaat is een organisatie waar continu verbeteren wordt opgenomen in het DNA van de organisatie en waar optimale waarde voor de klant gecreëerd wordt.

Lean transformatie

Lean wordt veelal geassocieerd met de wens van de klant – de Voice of the Customer – maar wat velen niet weten is dat de rol van de medewerker minstens net zo veel aandacht krijgt. Indien de Lean transformatie goed wordt uitgevoerd levert de combinatie tussen klant en medewerker een enorm concurrentievoordeel op.

Lean is niet mean

De aanleiding voor een Lean transformatie ligt voor veel organisaties bij tegenvallende financiële resultaten, waardoor de roep om efficiencyverbetering en kostenreductie steeds luider wordt. Een succesvolle Lean transformatie leidt tot hogere klanttevredenheid, waardoor de financiële resultaten verbeteren. Dit is echter een gevolg van de Lean transformatie en niet het doel op zich. Lean is namelijk niet de aanpak bij uitstek voor een stevige kostenreductie, Lean is niet mean.

Zoals in de introductie al is beschreven, richt Lean zich op de Voice of the Customer, gecombineerd met centraal stellen van de medewerkers. Een reorganisatie aan de hand van de Lean filosofie is dus eigenlijk een contradictio in terminis. Het klopt weliswaar dat verbeteringen binnen de organisatie leiden tot een hogere efficiency en het vrijspelen van mensen. Echter, organisaties die Lean volledig omarmen gebruiken het vrijgekomen menselijk potentieel om meer waarde toe te voegen voor de klant.

Top-down en bottom-up

Volgens de overlevering is de Titanic gezonken omdat de bemanning zich teveel richtten op het topje van de ijsberg en zich niet realiseerde wat er allemaal nog onderwater zat. Ondanks dat deze overlevering niet correct is, is het wel een mooie metafoor voor Lean transformaties. Professor Peter Hines – Director of the Lean Enterprise Research Centre – maakte deze ijsberg in 2008 al concreet.

Lean ijsberg

Hines et al. 2008

De onderkant van de ijsberg (strategie, leiderschap en gedrag) wordt bij veel Lean transformaties onderbelicht. Organisaties focussen zich veelal op het zichtbare gedeelte, de tools en processen. Terwijl de transformatie pas echt succesvol is als alle onderwerpen evenredig belicht worden, hiervoor is een combinatie nodig tussen top-down en bottom-up.

De top-downaanpak richt zich dan met name op de focus op strategie, de implementatie daarvan en de ontwikkeling van het leiderschapsgedrag dat nodig is om de transformatie te ondersteunen. Het initiatief, de inspiratie en de daadwerkelijke verbeteringen komen juist vanaf de vloer, bottum-up. Hierdoor ontstaat een duidelijke synergie tussen beide benadering, waar het leiderschap de kaders uitzet en de werkvloer bepaalt ‘wat’ en ‘hoe’ ze invulling geven aan deze kaders.

Lean transformatie met UPD

In de afgelopen jaren hebben wij talloze bedrijven geholpen bij de Lean transformatie en de transformatie naar een cultuur van continu verbeteren, zowel op afdelingsniveau als binnen de gehele organisatie. Hoewel de term ‘transformatie’ groot en ingrijpend klinkt, is het geen plotselinge verandering. Het is eerder een reis waarbij de huidige werkwijzen en gedragingen geleidelijk worden heroverwogen en aangepast totdat de nieuwe cultuur in het DNA van de organisatie is verankerd.

We hebben hiervoor een aanpak ontwikkeld die gebaseerd is op de vier elementen die leiden tot een succesvolle transformatie en zowel de onderkant als de bovenkant van de hiervoor genoemde ijsberg behandelen.

UPD model voor de succesvolle transformatie naar een cultuur van continu verbeteren Klik hier voor een grote versie van het model

Met behulp van dit model bieden we organisaties of afdelingen een aanpak om gericht te werken aan een cultuur van continu verbeteren. In tegenstelling tot een traditioneel stappenplan kent het model geen begin- en eindpunt. De verschillende elementen in het model hebben onderlinge invloed en interactie. We zorgen ervoor dat elk element aansluit op de doelstellingen en kenmerken van de organisatie, om zo de cultuur van continu verbeteren te creëren of te versterken.

Lees hier meer over het model en onze aanpak.

Meer weten?

Wil je meer weten over een Lean transformatie of hoe wij organisaties hierbij begeleiden? Neem dan contact met ons op via 020 – 345 3015 of contact@upd.nl.

Wil je liever dat wij contact met jou opnemen? Vul dan onderstaand formulier in zodat wij contact met je op kunnen nemen.