Maturity scan – Continu verbeteren

Concreet inzicht waarmee de volgende stap gemaakt kan worden

De volwassenheid van continu verbeteren binnen een organisatie is direct gerelateerd aan de mate waarin de organisatie in staat is om gerichte verbeteringen op de marge, groei, klanttevredenheid en medewerkertevredenheid uit te voeren en te borgen. De volwassenheidscan geeft een helder beeld van deze volwassenheid, waarmee de acties geformuleerd worden om de volgende stap te maken.

In de huidige snel veranderende (VUCA) wereld wordt continu verbeteren in toenemende mate belangrijk. Om de volledige potentie van een cultuur van continu verbeteren te benutten is het noodzakelijk om het verbeterprogramma zelf te blijven ontwikkelen. Om een volgende stap te maken met continu verbeteren bieden we de volwassenheidsscan. Met deze scan creëren we het inzicht over de huidige situatie van continu verbeteren en maken we mogelijke ontwikkelingen inzichtelijk.

Continu verbeteren in het DNA van de organisatie

Het toepassen van continu verbeteren binnen de organisatie betekent nog niet direct dat dit ook is opgenomen in het DNA van de organisatie. Ondanks dat continu verbeteren wordt toegepast kan een organisatie bijvoorbeeld nog reactief van aard zijn of een directieve vorm van leiderschap kennen. Bij UPD hanteren we een model waarbinnen we verschillende volwassenheidsstadia kennen. Dit model is opgebouwd uit de elementen die leiden tot een succesvolle transformatie; Strategie, Processen, Mensen en Organisatie. Ieder element kan zich in een ander stadium bevinden. Zo kan procesverbetering binnen een organisatie ver gevorderd zijn en teamontwikkeling nog in de kinderschoenen staan, waardoor de waarde van mensen niet optimaal benut wordt.

Lean Assessment

We scannen samen met u de organisatie op 75 punten in de volgende categorieën:

  • Management support: is er voldoende management support voor de verbeterinitiatieven?
  • Planning consensus en alignment: hoe worden de lange termijn plannen vormgegeven en vertaald naar doelstellingen?
  • Lean strategie: is er een strategie om een organisatie te worden die zichzelf continu verbetert?
  • Structuur: is er een structuur ingericht om deze transformatie te realiseren?
  • Leiderschap: hoe geeft leiderschap het goede voorbeeld?
  • Communicatie: hoe wordt de voortgang over lopende verbeteracties en resultaten van continu verbeteren gecommuniceerd?
  • Keten denken: in hoeverre worden de processen integraal verbeterd, over de afdelingen heen?
  • Verbeterinitiatieven: hoe worden verbeterinitiatieven opgepakt en hoe zijn deze gelinkt met de waardestroom en de doelstellingen?
  • Visueel management: hoe worden afwijkingen op de planning en op (proces) prestaties zichtbaar gemaakt en hoe wordt er bij afwijkingen verbeterd?
  • Standaard werk: Hoe wordt standaardisatie van werkprocessen vertaald naar de werkvloer en hoe is dit geborgd?
Lean in een dag

U ontvangt van ons een rapportage, waarin we per categorie de volwassenheid en de verbeterkansen zullen beschrijven. Daarmee kunt u concreet aan de slag om uw resultaten verder te verbeteren en de Lean cultuur te verankeren.

Neem contact op

Bent u geïnteresseerd in een Lean assessment in 1 dag? Neem contact op of bel ons op 020-3453015