Lean Assessment in 1 dag! - sixsigma.nl

Ontdek wat u nog beter kunt doen, doe een Lean Assessment in 1 dag!

U denkt dat u goed op weg bent met het implementeren van Lean in uw organisatie. U weet alleen niet hoe goed en u heeft het gevoel dat het op punten nog beter kan.

Herkent u dit gevoel?Dan kunnen wij u helpen om het handen en voeten te geven. Met een Lean Assessment van UPD krijgt u een onafhankelijke en objectieve blik op waar u staat en waar het nog beter kan. Het geeft u waardevolle input voor een verbeterprogramma of uw Lean deployment. Aan het eind van de Lean Assessment weet u precies waar u staat en heeft u concrete aanknopingspunten en een beknopte rapportage.

Lean Assessment

We scannen samen met u de organisatie op 75 punten in de volgende categorieën:

  • Management support: is er voldoende management support voor de verbeterinitiatieven?
  • Planning consensus en alignment: hoe worden de lange termijn plannen vormgegeven en vertaald naar doelstellingen?
  • Lean strategie: is er een strategie om een organisatie te worden die zichzelf continu verbetert?
  • Structuur: is er een structuur ingericht om deze transformatie te realiseren?
  • Leiderschap: hoe geeft leiderschap het goede voorbeeld?
  • Communicatie: hoe wordt de voortgang over lopende verbeteracties en resultaten van continu verbeteren gecommuniceerd?
  • Keten denken: in hoeverre worden de processen integraal verbeterd, over de afdelingen heen?
  • Verbeterinitiatieven: hoe worden verbeterinitiatieven opgepakt en hoe zijn deze gelinkt met de waardestroom en de doelstellingen?
  • Visueel management: hoe worden afwijkingen op de planning en op (proces) prestaties zichtbaar gemaakt en hoe wordt er bij afwijkingen verbeterd?
  • Standaard werk: Hoe wordt standaardisatie van werkprocessen vertaald naar de werkvloer en hoe is dit geborgd?
Lean in een dag

U ontvangt van ons een rapportage, waarin we per categorie de volwassenheid en de verbeterkansen zullen beschrijven. Daarmee kunt u concreet aan de slag om uw resultaten verder te verbeteren en de Lean cultuur te verankeren.

Neem contact op

Bent u geïnteresseerd in een Lean assessment in 1 dag? Neem contact op of bel ons op 020-3453015