Wat is Agile?

Behendig en lenig. Dat zijn de letterlijke vertalingen van Agile. Agile is dan ook een aanpak waarbij behendigheid voorop staat. Het team dat een project uitvoert door middel van een Agile-aanpak gaat ervan uit dat de omstandigheden tijdens het project veranderen, weet hier op in te spelen en zorgt er zo voor dat het eindresultaat niet in gevaar komt. Lenig toch?

Agile

Verandering omarmen

Agile breekt grote productontwikkelingen op in korte, overzichtelijke perioden (iteraties) van twee tot maximaal vier weken. Die iteraties zijn kleine op zichzelf staande projecten die door ’Timeboxing’ gestuurd worden. ‘Timeboxing’ is belangrijk, omdat sprint na sprint wordt getrokken in een vast ritme (‘takt’).

De Agile-aanpak stelt een projectteam in staat het project snel aan te passen aan een gewijzigde situatie of wensen van de klant. Wat Agile dus in feite doet, is het omarmen van veranderingen. Dit in tegenstelling tot een traditionele projectaanpak, waarbij een team verandering zoveel mogelijk probeert te vermijden door enerzijds de specificaties in detail vast te leggen en anderzijds een formeel proces in te richten.

Mensen die floreren in een Agile team, zijn mensen die niet bang zijn voor verandering en minder geneigd zijn om naar zekerheden te zoeken. Ergens aan willen en kunnen beginnen zonder dat het eindresultaat helemaal vaststaat is erg belangrijk.

Agile voor complexe projecten

Agile is juist niet alleen geschikt voor relatief eenvoudige bedrijfstoepassingen. Juist voor complexe en langlopende projecten kan Agile een hele goede metgezel zijn. Agile hakt complexe projecten in stukjes (de iteraties), waardoor dergelijke projecten behapbaar worden. Mochten er tijdens het project doelstellingen of omstandigheden wijzigen, dan vormt dit binnen Agile allesbehalve een probleem. Zeer belangrijk is hierbij dat de betreffende organisatie er een is met een open, communicatieve cultuur.

Meer praktische informatie over Scrum werken?

Regelmatig organiseren we gratis ontbijtsessies waarin je meer te weten komt over Scrum werken. Bekijk hieronder wanneer de volgende sessie is en schrijf je in.

Agile en Scrum

Agile is niet één specifieke methodiek, maar juist een verzameling van allerhande principes en methodes. Binnen één project kunnen er dus meerdere methodes heel goed werken om een bepaald product voor een bepaalde klant op te leveren. Methodieken die binnen het Agile-spectrum vallen zijn onder andere: DSDM, (R)UP, Extreme Programming (XP) en wellicht de bekendste: Scrum. Al deze methodes gaan uit van dezelfde basisprincipes, vastgelegd in het ‘Agile Manifest’.

Scrum is eenvoudig toe te passen, er is nauwelijks sprake van overhead. Een Scrumteam is zelfsturend en betrekt ieder teamlid bij een project, eveneens de klant, de gebruiker en de opdrachtgever. Snelle, duidelijke inzichten en heldere verwachtingen voor alle partijen leveren het gewenste product, op de juiste tijd.

Meer weten over Scrum? Lees dan dit artikel: Wat is Scrum?

Agile en Lean

Agile en Lean. Twee filosofieën met hetzelfde gedachtengoed. Agile is kort en cyclisch werken, waardoor sneller en beter kunnen anticiperen op de marktvraag en de klantwens mogelijk wordt. Tevens bevat zowel Agile de tools om snel een defect te kunnen herstellen als deze optreedt. Dit omdat er gebruik wordt gemaakt van een 2-4 wekencyclus in plaats van een maand- of jaarcyclus.

Lean Startup past ook goed in het Agile-denken. Bij Lean Startup wordt bijvoorbeeld gesproken over Minimum Viable Product (MVP). Dit (deel van een)product werkt al en voldoet aan bepaalde minimum eisen, maar is nog niet perfect of volledig. Deze werkwijze kan de ‘Time to Market’ enorm verkorten. De klant ontvangt namelijk direct bepaalde functionaliteit om mee aan de slag te gaan. Bijkomend voordeel: feedback van gebruikers komt sneller terug en draagt bij aan de verdere ontwikkeling van het product.

Overeenkomsten en verschillen

Agile heeft net als Lean veel aandacht voor (klant)waarde en fouten. Een belangrijk Lean principe is: ‘never pass a defect!’ Zo is FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) een techniek die binnen de Lean-filosofie risico’s en effecten van falen beoordeelt en tegenmaatregelen formuleert. Daarnaast is ‘Poka Yoke’–denk aan de sim kaart die maar op 1 manier in je telefoon kan– een belangrijk principe om fouten te voorkomen vanuit het ontwerp zelf.

Agile projecten richten zich in het begin veel op de business-waarde. In Lean termen heet dit de ‘Voice of the Business (VoB)’. Daarnaast wordt door toepassen van FMEA meteen duidelijk wat de klant belangrijk vindt, binnen Lean de ‘Voice of the Customer (VoC)’, maar ook of de doelstellingen binnen de gestelde tijd reel zijn.

Tevens is Agile gericht op het visueel maken van de voortgang van de ‘User Stories’ (in het artikel Wat is Scrum? kun je meer lezen over ‘User Stories’) en de bijbehorende taken. De Kanban-techniek maakt visualisatie mogelijk, een techniek die ook binnen Lean veelvuldig wordt toegepast.

Meer weten over Agile en Lean? Lees dan dit artikel: Lean Six Sigma and Agile (Engels) en kijk eens naar onze tweedaagse Agile & Lean Fundamentals Training!

Agile, Lean of Scrum?

Het lijkt soms alsof Agile, Lean en Scrum totaal andere werkwijzen zijn en dat u voor een bepaalde techniek zou moeten kiezen. Het tegendeel is waar: de technieken hebben overlap en vullen elkaar aan. Het is de kunst om uit de verschillende aanpakken díe items te halen die voor uw organisatie het beste werken. Maar, hoe weet u welke onderdelen u het beste in uw organisatie zou kunnen toepassen?

Het is dan ook belangrijk om, voordat u start, hier met een expert van gedachten over de wisselen. Wij helpen u graag verder!

Schrijf je in voor de gratis Scrum-ontbijtsessie

Tijdens deze ontbijtsessie:

  • Krijg je antwoord op de vraag wat Scrum is;
  • Leer je wat Scrum voor jou kan betekenen;
  • Heb je alle ruimte om jouw vragen te stellen.

Schrijf je hier in voor de eerstvolgende ontbijtsessie

Verder lezen?


Agile Werken

Scrum is onderdeel van de Agile filosofie. Ervoor zorgen dat personen, teams, afdelingen en organisaties wendbaar zijn en zich continu kunnen aanpassen als de situatie daar om vraagt, dat is de essentie van Agile werken.

Meer weten over Agile werken? U leest het hier.


Agile en Scrum

Scrum is een Agile methodiek. Bij Scrum werken teams in een korte sprints. Al het werk wordt binnen vier weken gedaan. Wanneer het team een project oppakt, betrekt het ieder teamlid bij de planning, de taakverdeling en het signaleren van knelpunten.

Lees hier meer over Scrum.


Ga zelf Scrummen!

Scrum wordt in steeds meer organisaties omarmd en dat is niet zo gek want volgens de grondlegger van Scrum kunnen bedrijven tweemaal zoveel doen in de helft van de tijd met behulp van Scrum.

Zelf aan de slag met Scrum? In dit artikel leest u wat daar voor nodig is.


Voeg Scrum toe aan uw gereedschapskist!

Door de synergie tussen methodes als Agile, Lean en Scrum zijn wij van mening dat iedere verbeterprofessional de tools van beide methodes in zijn of haar gereedschapskoffer moet hebben.

Wij geloven dat dit bijdraagt aan het bereiken van een hoge graad van wendbaarheid en slagvaardigheid. Hiervoor hebben wij de Lean, Agile & Scrum Fundamentals training ontwikkeld.


Six Sigma
Menu