Wat is Agile?

Behendig en lenig. Dat zijn de letterlijke vertalingen van Agile. Agile is dan ook een aanpak waarbij behendigheid voorop staat. Het team dat een project uitvoert door middel van een Agile-aanpak gaat ervan uit dat de omstandigheden tijdens het project veranderen, weet hier op in te spelen en zorgt er zo voor dat het eindresultaat niet in gevaar komt. Lenig toch?

Agile werken

Verandering omarmen

Agile breekt grote productontwikkelingen op in korte, overzichtelijke perioden (iteraties) van twee tot maximaal vier weken. Die iteraties zijn kleine op zichzelf staande projecten die door ’Timeboxing’ gestuurd worden. ‘Timeboxing’ is belangrijk, omdat sprint na sprint wordt getrokken in een vast ritme (‘takt’).

Gratis kennismaken met Agile & Scrum?

Schrijf je dan nu in voor één van onze Workshops ‘Wat is Agile?’. In één dagdeel leer je dan wat Agile precies is en wat jij er mee kunt.

Bekijk hier de startdata

De Agile-aanpak stelt een projectteam in staat het project snel aan te passen aan een gewijzigde situatie of wensen van de klant. Wat Agile dus in feite doet, is het omarmen van veranderingen. Dit in tegenstelling tot een traditionele projectaanpak, waarbij een team verandering zoveel mogelijk probeert te vermijden door enerzijds de specificaties in detail vast te leggen en anderzijds een formeel proces in te richten.

Mensen die floreren in een Agile team, zijn mensen die niet bang zijn voor verandering en minder geneigd zijn om naar zekerheden te zoeken. Ergens aan willen en kunnen beginnen zonder dat het eindresultaat helemaal vaststaat is erg belangrijk.

Agile voor complexe projecten

Agile is juist niet alleen geschikt voor relatief eenvoudige bedrijfstoepassingen. Juist voor complexe en langlopende projecten kan Agile een hele goede metgezel zijn. Agile hakt complexe projecten in stukjes (de iteraties), waardoor dergelijke projecten behapbaar worden. Mochten er tijdens het project doelstellingen of omstandigheden wijzigen, dan vormt dit binnen Agile allesbehalve een probleem. Zeer belangrijk is hierbij dat de betreffende organisatie er een is met een open, communicatieve cultuur.

Agile en Scrum

Agile is niet één specifieke methodiek, maar juist een verzameling van allerhande principes en methodes. Binnen één project kunnen er dus meerdere methodes heel goed werken om een bepaald product voor een bepaalde klant op te leveren. Methodieken die binnen het Agile-spectrum vallen zijn onder andere: DSDM, (R)UP, Extreme Programming (XP) en wellicht de bekendste: Scrum. Al deze methodes gaan uit van dezelfde basisprincipes, vastgelegd in het ‘Agile Manifest’.

Scrum is eenvoudig toe te passen, er is nauwelijks sprake van overhead. Een Scrumteam is zelfsturend en betrekt ieder teamlid bij een project, eveneens de klant, de gebruiker en de opdrachtgever. Snelle, duidelijke inzichten en heldere verwachtingen voor alle partijen leveren het gewenste product, op de juiste tijd.

Meer weten over Scrum? Lees dan dit artikel: Wat is Scrum?

Agile en Lean

Agile en Lean. Twee filosofieën met hetzelfde gedachtengoed. Agile is kort en cyclisch werken, waardoor sneller en beter kunnen anticiperen op de marktvraag en de klantwens mogelijk wordt. Tevens bevat zowel Agile de tools om snel een defect te kunnen herstellen als deze optreedt. Dit omdat er gebruik wordt gemaakt van een 2-4 wekencyclus in plaats van een maand- of jaarcyclus.

Lean Startup past ook goed in het Agile-denken. Bij Lean Startup wordt bijvoorbeeld gesproken over Minimum Viable Product (MVP). Dit (deel van een)product werkt al en voldoet aan bepaalde minimum eisen, maar is nog niet perfect of volledig. Deze werkwijze kan de ‘Time to Market’ enorm verkorten. De klant ontvangt namelijk direct bepaalde functionaliteit om mee aan de slag te gaan. Bijkomend voordeel: feedback van gebruikers komt sneller terug en draagt bij aan de verdere ontwikkeling van het product.

Overeenkomsten en verschillen

Agile heeft net als Lean veel aandacht voor (klant)waarde en fouten. Een belangrijk Lean principe is: ‘never pass a defect!’ Zo is FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) een techniek die binnen de Lean-filosofie risico’s en effecten van falen beoordeelt en tegenmaatregelen formuleert. Daarnaast is ‘Poka Yoke’–denk aan de sim kaart die maar op 1 manier in je telefoon kan– een belangrijk principe om fouten te voorkomen vanuit het ontwerp zelf.

Agile projecten richten zich in het begin veel op de business-waarde. In Lean termen heet dit de ‘Voice of the Business (VoB)’. Daarnaast wordt door toepassen van FMEA meteen duidelijk wat de klant belangrijk vindt, binnen Lean de ‘Voice of the Customer (VoC)’, maar ook of de doelstellingen binnen de gestelde tijd reel zijn.

Tevens is Agile gericht op het visueel maken van de voortgang van de ‘User Stories’ (in het artikel Wat is Scrum? kun je meer lezen over ‘User Stories’) en de bijbehorende taken. De Kanban-techniek maakt visualisatie mogelijk, een techniek die ook binnen Lean veelvuldig wordt toegepast.

Meer weten over Agile en Lean? Lees dan dit artikel: Lean Six Sigma and Agile (Engels) en kijk eens naar onze tweedaagse Agile & Lean Fundamentals Training!

Agile, Lean of Scrum?

Het lijkt soms alsof Agile, Lean en Scrum totaal andere werkwijzen zijn en dat je voor een bepaalde techniek zou moeten kiezen. Het tegendeel is waar: de technieken hebben overlap en vullen elkaar aan. Het is de kunst om uit de verschillende aanpakken díe items te halen die voor de organisatie het beste werken. Maar, hoe weet je welke onderdelen je het beste in jouw organisatie zou kunnen toepassen?

Het is dan ook belangrijk om, voordat je start, hier met een expert van gedachten over de wisselen. Wij helpen je graag verder!

Contactgegevens

Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens:

  Telefoon: 020 – 345 3015
  E-mail: contact@upd.nl