Masterclass – Teamroldynamiek

Aan de hand van het teamrolmodel van Belbin

Waarom heeft het ene team wel succes en het andere niet? En hoe komt het dat teams die zijn samengesteld uit zeer getalenteerde individuen als collectief vaak blijken te falen, terwijl teams van mensen die met veel bescheidener kwaliteiten zijn toegerust soms succes hebben?

Volgens de Engelse psycholoog Meredith Belbin, die elf jaar lang onderzoek deed naar de effectiviteit van teams, gaat het er eerder om dat werknemers elkaar qua karakter goed aanvullen dan dat zij qua deskundigheid hun steentje bijdragen.

Belbin en zijn medewerkers bestudeerden honderden teams van managers in de meest uiteenlopende situaties. Het gedrag van de teamleden werd geobserveerd, vastgelegd en in categorieën onderverdeeld. Belbin definieerde 9 verschillende teamrollen. Ieder individu kan 2-3 teamrollen authentiek vervullen.

Inhoud van de masterclass Teamroldynamiek

In deze masterclass gaan we uitgebreid in op het onderzoek van Belbin en het ontstaan van het teamrolmodel. Je leert over de achtergronden en de onderbouwing van het model.

Hierna gaan we je helpen om deze kennis over de teamrollen in de praktijk te brengen. Je leert hoe jij als programmamanager het model kunt gebruiken om succesvollere teams samen te stellen.

Coaching aan de hand van het teamrolmodel

Met behulp van het teamrolmodel van Belbin kun je ook jouw coaching als Master Black Belt effectiever maken. Tijdens de masterclass laten we je zien hoe je de verschillende teamrollen het beste kunt coachen. Wat hebben ze nodig van jou als coach? Waar moet je rekening mee houden? En welke valkuilen kun je het beste ontwijken?

Behalve de teamrollen van jouw coachees, beïnvloeden jouw gedrag en daarmee de effectiviteit van jouw coaching. Tijdens de masterclass maken we inzichtelijk hoe zich dat precies manifesteert. Je krijgt inzicht in jouw eigen gedrag, je natuurlijke sterke kanten als coach en jouw eigen valkuilen.

De investering voor deze eendaagse masterclass bedraagt € 795,-(excl. BTW). Deze prijs is inclusief het lesmateriaal, lunch- en locatie kosten.

Deze masterclass incompany boeken?

Uit ervaring weten we dat cursisten beter en sneller leren met herkenbare casuïstiek uit de eigen praktijk. Door deze masterclass incompany te verzorgen, kunnen we de casuïstiek volledig toespitsen op de eigen werkomgeving. Hierdoor kunnen deelnemers sneller en effectiever de kennis in praktijk kunnen brengen.

Lees hier meer over de incompany mogelijkheden

Locatie
Startdatum
Beschikkbaarheid
Prijs
 
Loenen aan de Vecht
14 nov 2024
Beschikbaar
€ 795