Lean in de Zorg

Continu verbeteren bij het OLVG

Lean in de zorg; kan dat? Deze vraag krijgen we regelmatig en in bepaalde opzichten is dat ook wel logisch. Lean is bekend geworden door de toepassing bij Toyota. En de overeenkomsten tussen autofabrieken en zorginstellingen lijken niet altijd voor de hand te liggen. Maar Lean heeft ook helemaal niets te maken met de productie van auto’s, het gaat over het creëren van waarde voor de klant. Binnen zorginstellingen hebben we het dan vaak over patiënten, maar dat doet niets af aan de toepassing van Lean. Lean in de zorg kan dus prima.

Lean in de zorg

Het Nederlandse zorgsysteem staat al langere tijd onder druk. Terwijl marges steeds dunner worden, de operationele druk blijft toenemen en de kwaliteitsverwachtingen onverminderd hoog blijven komen zorginstellingen steeds vaker in een ogenschijnlijk onmogelijke spagaat. Een cultuur van continu verbeteren in de zorg kan hier een helpende hand bieden.

Lean in de zorg bij het OLVG

In de afgelopen jaren – al sinds 2015 – helpen wij het OLVG in Amsterdam bij het stroomlijnen van processen en het efficiënter inrichten van processen. Hierbij bieden we medewerkers van het ziekenhuis structureel de mogelijkheid om zich te laten opleiden tot Orange Belt in Lean of Green Belt in Lean. Tijdens en na de training helpen we ze bij het in de praktijk brengen van de nieuwe kennis en vaardigheden. Ze boeken dus direct resultaat met wat ze geleerd hebben gedurende de training.

Jaarlijks worden er ongeveer 50 medewerkers opgeleid, variërend van medische specialisten tot afdelingsmanagers. Door de trainingen in de volle breedte in te zetten binnen de instellingen helpen we het OLVG bij het realiseren van een cultuur van continu verbeteren.

Meetbare resultaten

Binnen Lean wordt gewerkt aan de hand van de PDCA-cyclus. Dat is simpelweg de repeterende cyclus voor het verbeteren van processen. Vanuit het OLVG ontstond de behoefte om de resultaten van deze verbeteringen iets tastbaarder te maken. Alhoewel dit ook mogelijk is met de PDCA-cyclus, bijvoorbeeld door Data analyse voor Lean toe te passen, past de DMAIC-cyclus van Lean Six Sigma beter bij deze behoefte.

De overstap naar de DMAIC-cyclus was vervolgens snel gemaakt. Om dit te faciliteren is er een DMAIC module opgenomen in het trainingsmateriaal en volgt de begeleiding op de werkvloer de DMAIC-cyclus. Het voordeel hiervan is dat de resultaten van verbeteringen beter meetbaar zijn en daarmee een stuk tastbaarder.

Lees de businesscase over Lean in de zorg bij het OLVG

In samenwerking met het OLVG hebben we een uitgebreide businesscase gemaakt. Hierin delen zij hun ervaringen en een aantal tastbare resultaten.

Lees hier over Lean bij het OLVG

Meer weten?

Wil je meer weten over Lean in de zorg? Of wil je graag een aantal andere businesscases van zorginstellingen zien? Neem dan even contact met ons op via 020 – 345 3015 of contact@upd.nl.