Consequent in één keer goed leveren: droom of realiteit?

Maak van de droom realiteit met Lean BPM!

Organisaties zien zich in toenemende mate voor de uitdaging geplaatst forse kostenbesparingen door te voeren, terwijl de markt vraagt om korte doorlooptijden, flexibiliteit en kwaliteit tegen een aanvaardbare prijs. Dit vormt een enorme uitdaging voor veel organisaties. Uw mensen hebben tussen de normale werkzaamheden door namelijk maar weinig tijd om veranderingen door te voeren. Bovendien is de complexiteit van organisaties, producten en diensten toegenomen waardoor procesverbeteringen een integrale en gestructureerde aanpak behoeven. Hoe kun je consequent in één keer een goede levering aan de klant realiseren tegen aanvaardbare kosten en inspanning? Hoe borg je de input van medewerkers bij het doorvoeren van procesveranderingen?

Laat de stem van uw klant de leidraad zijn

Lean en Business Process Management (BPM) combineren een gestructureerde verbetermethode, gericht op de behoefte van uw klant om zo kwaliteit in uw processen te borgen en verspilling) doorklinkt in uw processen en alle procesverbeterinitiatieven die u onderneemt en zo daadwerkelijk waarde toevoegen in de ogen van de klant. Deze veranderingen voert u samen met uw collega’s op alle niveaus in uw organisatie door, zodat veranderingen gedragen worden en daadwerkelijk blijvend resultaat tot gevolg zullen hebben. Op deze wijze is uw organisatie in staat in één keer goed haar diensten te leveren aan de klant, tegen een aanvaardbare prijs met korte doorlooptijden. Uw organisatie is tevens in staat sneller in te springen op de veranderende omgeving waarin uw organisatie acteert.

Praktische aanpak

Lean BPM geeft praktische handvatten, aan de hand van het Lean BPM Referentiemodel. Stapsgewijs volgt u de denkstappen die in elk verbetertraject aan de orde komen bij respectievelijk het inrichten van nieuwe processen (DMADV) of het verbeteren van bestaande processen (DMAIC). Met het Lean BPM Referentiemodel stuurt u op processen, die u en uw medewerkers elk vanuit hun eigen rollen in staat stellen om snel en efficiënt procesverbeteringen te onderkennen en door te voeren in de organisatie. Zo bent u in staat processen continue beter te laten presteren en daarmee de (concurrentie) positie van uw organisatie te verbeteren.

Kennismaken met Lean BPM van UPD?

UPD plus Delta is uniek in de wijze waarop haar specialisten de Lean principes combineren met ervaring en kennis op het gebied van Business Process Management. UPD ondersteunt u bij de implementatie van Lean BPM in uw organisatie op alle niveaus. Om in korte tijd en tegen beperkte investering uw eerste belangrijke stappen te zetten op het gebied van Lean BPM heeft UPD de volgende diensten ontwikkeld:
  • Lean BPM Assessment: pré-DMAIC-onderzoek waarin u en uw mensen de doelproces(sen) beoordelen op Lean BPM. U stelt vast in welke mate uw organisatie reeds Lean BPM werkt en hoeveel het u kost om een volgende stap eventueel te maken. Hoofdvraag bij dit alles: “consequent, in 1 keer goed leveren: wat levert me dat op?”;
  • Lean BPM Week: 5-daags optimalisatietraject, waarin u en uw mensen in een afgebakend gebied direct al verbeteringen doorvoeren in uw operatie volgens de DMAIC-stappen van Lean BPM;
  • Lean BPM Kwaliteitsmonitor: 2-daagse workshop, waarin u en uw mensen een eerste kwaliteitsmonitor voor één proces maken, die de actuele kwaliteit in beeld brengt van het proces vanuit de ogen van de klant (VOC) en waarschuwingen geeft wanneer de kritieke klanteisen (CTQ’s) worden overschreden;
  • Training Lean BPM: 3-daagse praktijkgerichte training, waarin u en uw mensen worden meegenomen in het gedachtegoed van Lean BPM. Na de training bent u in staat om de aangereikte toolsdirect toe te passen in uw eigen situatie.

Referenties

Andere organisaties waarbij UPD technieken en methodes uit Lean BPM heeft ingezet: KPN, Electrabel Retail, Worldmax, TomTom, DHL

Meer informatie over Lean BPM?

Neemt u voor meer informatie over de mogelijkheden rondom advies, implementatie of projectuitvoering, gerust contact op met ons op voor een vrijblijvend gesprek.
  Gerelateerde artikelen: