Kwaliteitsmanagement als belangrijke pijler voor organisaties

En een versneller van groei

In onze huidige snel veranderende wereld (VUCA) is het borgen en continu verbeteren van de kwaliteit binnen organisaties een belangrijke succesfactor. Goed kwaliteitsmanagement zorgt voor een stabiele basis waarop winst, prestatieverbetering, groei en klanttevredenheid gebaseerd zijn.

Kwaliteitsmanagement, wat is het en waarom is het belangrijk voor organisaties?

Het is belangrijk om te realiseren dat goed kwaliteitsmanagement geen afgebakend vakgebied is binnen organisaties. Om de kwaliteit continu te verbeteren is het noodzakelijk dat kwaliteitsmanagement terug komt in alle delen van de organisatie. En verweven is met het DNA van alle medewerkers. Dat maakt dat de begrippen continu verbeteren en kwaliteitsmanagement vaak door elkaar gebruikt worden; ze vereisen beiden een organisatietransformatie en een cultuurverandering.

Wat is kwaliteitsmanagement precies?

De naam zegt het eigenlijk al deels: kwaliteitsmanagement is de vorm van management dat zich richt op het realiseren van een zo hoog mogelijke kwaliteit van een product, proces of dienst. De nadruk ligt hierbij op de woorden ‘zo hoog mogelijk’, dat impliceert namelijk dat het nooit af is en dat de kwaliteit continu verbeterd moeten worden. Hierbij verschilt het termen als kwaliteitscontrole of Quality Assurance, welke gericht zijn op het borgen van de minimale kwaliteitseisen.

Ondanks dat dit geen afgebakend vakgebied is, kennen veel organisaties wel een kwaliteitsmanager. Deze rol is ervoor verantwoordelijk dat:

  • Er binnen de organisatie continu gezocht wordt naar mogelijke verbeteringen en innovaties die leiden tot een hogere kwaliteit;
  • Alle lagen van de organisatie de klanten centraal stellen in alles wat zij doen;
  • Er zoveel mogelijk standaardisatie plaatsvindt wat weer de basis vormt voor verdere verbetering;
  • De nodige ruimte ontstaat binnen de organisatie om te werken aan kwaliteitsverbetering.

Hiermee is kwaliteitsmanagement direct gerelateerd aan elementen als continu verbeteren, procesmanagement en verandermanagement.

Resultaten van goed kwaliteitsmanagement

In een wereld waarin de klantbehoeften sneller veranderen dan ooit, is klanttevredenheid een belangrijke strategische pijler voor organisaties. Effectief kwaliteitsmanagement draagt hier direct aan bij en zorgt verder voor:

  • Een constante hoge kwaliteit.
  • Betere operationele efficiëntie, waaronder OEE.
  • Kosten te verlagen.
  • Concurrentievoordeel behalen.
  • Versnelde groei van de organisatie realiseren.

Wat is de relatie tussen kwaliteitsmanagement en continu verbeteren?

Kwaliteitsmanagement en continu verbeteren zijn nauw met elkaar verbonden en eigenlijk kunnen we wel stellen dat de termen vaak inwisselbaar zijn. Beide termen zijn namelijk gebaseerd op filosofieën en methodieken die organisaties aansporen om voortdurend naar manieren te zoeken om de processen, producten en diensten te verbeteren. Hierbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van bewezen en bekende filosofieën als: Lean, Lean Six Sigma en Agile. Afhankelijk van het type organisatie, de dienstverlening en de doelstellingen worden elementen als PDCA, DMAIC en/of Scrum toegepast.

Meer weten?

Wil je meer weten over kwaliteitsmanagement of hoe je hier binnen de organisatie mee aan de slag kunt? Neem dan contact met ons op via 020 – 345 3015 of contact@upd.nl. We delen graag onze ideeën met je!