OEE (Overall Equipment Effectiveness)

Direct inzicht in de productiviteit van de organisatie

Waarom lukt het de organisatie niet om de maximale productiviteit te behalen? En waardoor wordt het verschil tussen de maximale productiviteit en de werkelijke productiviteit veroorzaakt? Met behulp van OEE (Overall Equipment Effectiveness) krijgen organisaties hier inzicht in en zien ze direct welke verbeteringen en nodig zijn om de productiviteit te verhogen.

OEE is onderdeel van van TPM (Total Productive Maintenance) en komt van origine uit productieomgevingen. Met behulp van deze tool wordt inzicht verkregen in de verhouding tussen goede producten die geproduceerd worden en het maximaal haalbare. Maar de tool is al lang niet meer voorbehouden aan fabrieken en machines, vrijwel iedere organisatie kan OEE gebruiken om de productiviteit te verbeteren.

Wat is OEE?

OEE staat voor Overall Equipment Effectiveness, een maatstaf die de effectiviteit van productieprocessen meet. Het is een standaardmanier om de succesfactoren van een productieproces te identificeren en te verbeteren: beschikbaarheid, prestatiesnelheid, en kwaliteit. Door deze drie factoren te analyseren, biedt OEE een helder beeld van hoe goed apparatuur en processen presteren tegenover hun potentieel.

Maar zoals we hierboven schreven kan OEE breder toegepast worden dan alleen in productieomgevingen. Dezelfde meting kan namelijk uitgevoerd worden op de productiviteit van mensen. In onderstaande afbeelding staan de factoren en de formule waarmee de OEE berekend wordt.

OEE (Overall Equipment Effectiveness) factoren en berekening van de formule

Vormen van verlies binnen OEE

Het OEE-getal is opgebouwd uit zes grote verliezen die onderverdeeld worden in drie categoriën: Beschikbaarheid, Prestatie en Kwaliteit. De zes grote verliezen – ook wel Six Big Losses genoemd – zijn de volgende:

 • Beschikbaarheid
  • Storingen
  • Stilstanden
 • Prestatie
  • Snelheidsverlies
  • Korte stops
 • Kwaliteit
  • Herbewerking
  • Afkeur

Aansluiting met Lean en Continu verbeteren

De verbinding tussen OEE en Lean en Continu verbeteren is overduidelijk aanwezig. Het biedt een gestructureerd kaden om verspillingen te identificeren, te elimineren, procesoptimalisatie toe te passen en de kwaliteit te verbeteren. Door de manier waarop de berekening is opgezet krijgen organisaties direct een beeld van waar de mogelijke verbeteringen zich bevinden en wat het mogelijke effect van de verbeteringen gaat zijn.

Kortom

OEE (Overall Equipment Effectiveness) is een krachtig middel dat organisaties helpt inzicht te krijgen in hun processen en directe verbeterpunten aanwijst om de productiviteit te verhogen. Van zijn oorsprong in Japanse productieomgevingen tot zijn hedendaagse toepassing in een breed scala aan industrieën, OEE speelt een cruciale rol in het streven naar operational excellence. Door de principes van OEE te integreren met Lean management en een cultuur van continu verbeteren, kunnen organisaties significante verbeteringen realiseren in efficiëntie, kwaliteit, en klanttevredenheid.

Meer weten?

Wil je meer leren over dit concept en zelfstandig aan de slag met het leiden van verbeterprojecten binnen jouw organisatie? Bekijk dan één van de volgende opleidingen: