Continu Verbeteren en vernieuwen in het onderwijs

Creëer optimale waarde voor studenten, maatschappij en arbeidsmarkt

De wereld om ons heen verandert in een zeer snel tempo. Om als onderwijsinstelling meerwaarde te blijven creëren voor de leerlingen en studenten en goede aansluiting te blijven houden met de afnemers (vervolgonderwijs, bedrijfsleven) vergt dit dat de instelling flexibel in kan spelen en blijven spelen op deze veranderingen. Stilstand is achteruitgang.

Scholen vragen aan de leerlingen en studenten om een ambitieuze lerende houding aan te nemen (pedagogiek van het willen) en flexibel om te kunnen gaan met veranderingen om zo een duurzame maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren. Dit vergt voorbeeldgedrag en veranderbereidheid van alle medewerkers binnen de school. Om het beste uit de leerlingen en studenten te halen, moeten scholen het beste uit zichzelf halen.

Steeds meer scholen zetten daarom Lean in als filosofie en bereiken daar fantastische resultaten mee op het gebied van onderwijskwaliteit en efficiënte en klantgerichte ondersteunende diensten.

Onderwijskwaliteit verbeteren

Een school heeft geen commerciële inslag. Toch zijn veel onderwijsinstellingen erbij gebaat om methoden uit het bedrijfsleven te gebruiken om problemen te formuleren, feiten eerlijk onder ogen te zien en om samen heldere plannen op te stellen. In opdracht van het Ministerie van Onderwijs hebben wij een handboek geschreven waarin we uitleggen hoe onderwijsinstellingen dit kunnen aanpakken. UPD ondersteunt scholen en onderwijsinstellingen met methodieken als Lean en Six Sigma.

Download gratis de MBObeter Handboeken

De afgelopen vijf jaar wordt in het mbo gebruik gemaakt van de MBObeter-methodiek om de onderwijskwaliteit te analyseren en te verbeteren. Inmiddels is door meer dan 100 mbo teams MBObeter ingezet en zijn er 150 MBObeter-procesbegeleiders opgeleid.

De handboeken van MBObeter en de bijbehorende werksjablonen geven je als (project)manager in de mbo-sector praktische handvatten om een verbeterproject te begeleiden.

Dienstverlener Lean in het onderwijs

UPD is specialist op het gebied van Lean en binnen de Nederland de grootste aanbieder van Lean dienstverlening binnen de onderwijssector.

UPD geeft al bijna 10 jaar training, advies en ondersteuning aan uiteenlopende onderwijsinstellingen (po, vo, Middelbaar beroepsonderwijs, Hoger beroepsonderwijs en wo) binnen Nederland. Onze missie luidt: “Het structureel verbeteren van onderwijs en onderwijsorganisaties binnen Nederland met een positieve maatschappelijke impact als resultaat. De student, als primaire klant van het onderwijs, staat in onze aanpak steeds centraal.”

Ons motto hierbij is: samen elke dag een stapje beter.

Medewerkers in beweging krijgen en resultaten verankeren

UPD inspireert en neemt mensen mee. Bij tientallen Nederlandse onderwijsinstellingen doen we dat door breed draagvlak te creëren voor beoogde veranderingen. De ervaring en intuïtie van jouw mensen zijn onze leidraad. UPD zorgt ervoor dat zij hun inbreng hebben en zich herkennen in de analyse van problemen. Op basis van deze analyse werkt UPD samen met jouw medewerkers actief en intensief aan concrete verbeteringen die stevig in de organisatie worden verankerd. UPD is geen traditioneel advieskantoor, zij schrijven geen rapporten. Zij zorgen samen met jouw medewerkers voor blijvend resultaat.

Typische resultaten die worden bereikt in ondersteuningstrajecten van UPD

  • Minder uitval van studenten (studiesucces, jaarresultaat, vsv)
  • Hogere leerling- of studententevredenheid
  • Betere aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven
  • Efficiënte en klantgerichte ondersteunende diensten
  • Een permanente verbetercultuur