Download de MBObeter Handboeken

De afgelopen vijf jaar wordt in het mbo gebruik gemaakt van de MBObeter-methodiek om de onderwijskwaliteit te analyseren en te verbeteren. Inmiddels is door meer dan 100 mbo-teams MBObeter ingezet en zijn er 150 MBObeter-procesbegeleiders opgeleid.

De resultaten spreken voor zich. Bij teams die de methodiek hebben ingezet is sprake van meer eigenaarschap binnen het team, een verbeterde onderwijskwaliteit, hogere studententevredenheid en gestegen rendementen.

Wanneer u deze methodiek op de juiste wijze inzet, bent u binnen een periode van 2 tot 6 maanden verzekerd van resultaat. Dit resultaat bestaat uit een gedegen door het onderwijsteam gedragen analyse van de problematiek en een plan van aanpak voor de complexere verbeteringen. Vaak zijn de eerste effecten voor leerlingen ook al zichtbaar door het direct doorvoeren van eenvoudige verbeteringen (quick wins).

Download de Onderwijsbeter Handboeken