Robotic Process Automation

Verhoog de efficiency, verlaag de kosten

Robotic Process Automation is het automatiseren van repetitieve handelingen door middel van een softwarerobot. Robotic Process Automation (RPA) biedt organisaties de kans om standaard processen te automatiseren en zo mensen vrij te spelen om te doen waar ze echt goed in zijn: waarde creëren voor de klant.

Robotic Process Automation

Bij UPD geloven we dat mensen het verschil maken binnen organisaties. In een wereld van digitalisering en automatisering is de menselijke factor het grootste onderscheidend vermogen. Met behulp van Robotic Process Automation kunnen organisaties dit menselijk potentieel effectiever inzetten.

Machines are very good at simulating, not at being

Deze quote komt uit Change2 van Gerd Leonhard (kijktip) en raakt voor ons de essentie. Machines – waaronder robots – kunnen perfect menselijke handelingen nadoen. Maar het zijn geen mensen. Robots hebben geen menselijke eigenschappen als creativiteit, empathie, emotie en intuïtie. En dat zijn juist de eigenschappen die nodig zijn om optimale klantwaarde te creëren.

Met RPA laten we robots het standaard repetitieve werk doen, zodat we mensen kunnen inzetten op de plekken waar ze excelleren.

Robotic Process Automation

Met Robotic Process Automation worden virtuele robots ingezet om standaardwerk uit te voeren. Dit brengt een hoop procesmatige voordelen met zich mee:

  • Robots maken geen fouten;
  • Robots werken sneller en langer (24/7) dan een mens en kunnen dus veel hogere volumes in minder tijd aan;
  • Robots werken op een vaste snelheid, waardoor doorlooptijden voorspelbaar worden;
  • Robots worden niet ziek en hebben geen vakantie, waardoor de continuïteit geborgd is;
  • Robots zijn goedkoper en brengen op de middellange termijn een significante kostenbesparing met zich mee.

Meer weten over wat RPA precies is en hoe het precies werkt? Je leest het hier: Wat is RPA?

Betrouwbare processen, betere samenwerking

Bij UPD zetten we RPA in als middel om processen effectiever en betrouwbaarder te maken. Maar daar eindigt onze dienstverlening niet. Met behulp van RPA wordt er menselijk potentieel vrijgespeeld. Het effectief inzetten van dit potentieel is wat ons betreft altijd onderdeel van de inzet van RPA.

Wanneer organisaties – behalve de procesmatige verbetering – ook direct het menselijk potentieel optimaal benut, wordt de ROI op Robotic Process Automation met een veelvoud verhoogd. Het niet benutten van het vrijgekomen menselijk potentieel is wat ons betreft Waste in de puurste vorm.

Hoe wij organisaties helpen

Bij UPD helpen we organisaties op 4 verschillende manieren op het gebied van Robotic Process Automation:

  • Procesverbetering: Voor RPA geldt het statement ‘Garbage in is garbage out”. Oftewel, als het proces slecht is, zal de robot daar niets aan veranderen, het is dan enkel een masker zodat niemand het slechte proces ziet. En daar geloven wij niet in. Wij helpen organisaties bij het selecteren en optimaliseren van het proces, voordat de robot het overneemt.
  • Leveranciersselectie: Er zijn een aantal grote robotbouwers actief en een hele grote groep kleinere. Iedere bouwer heeft de eigen voordelen en een unieke benadering en ervaring. Een robotbouwer voor financiële processen kan niet zomaar een HR proces automatiseren. Daarom helpen wij organisaties bij het selecteren van de juiste leverancier, zodat het implementatietraject zo effectief mogelijk is.
  • Proof of Concept: Is RPA wel geschikt voor de organisatie of het proces? Deze vraag beantwoorden we met een proof of concept. Samen selecteren we een proces en passen hier RPA op toe. Zo krijgen we goed inzicht in de haalbaarheid.
  • Focus op waardetoevoegende activiteiten: De robot werkt, het proces is geautomatiseerd. Dat betekent dat er mensen zijn vrijgespeeld. Hoe kan de organisatie deze capaciteit inzetten om meer waarde toe te voegen voor de klant? We helpen organisaties om om te gaan met deze verandering en het ontsluiten van het extra menselijk potentieel.

Ieder onderdeel is los inzetbaar, maar in de regel zien we dat de onderwerpen sequentieel zijn.

Neem contact op voor meer informatie

Meer weten over hoe we bij UPD organisaties helpen met Robotic Process Automation? Neem dan even contact op via 020 – 345 3015.