Wat is Scrum?

Scrum is misschien wel het meest bekende framework binnen Agile. En het wordt tegenwoordig zo vaak toegepast dat het zelfs in werkwoordvorm gebruikt wordt: Scrummen. Maar wat is Scrum precies? Wanneer kan dit framework je helpen? En hoe pas je het goed toe? Hieronder vind je antwoorden op deze vragen.

scrum

Agile en Scrum zijn in de huidige tijd onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Maar het is goed te onthouden dat Agile en Scrum niet hetzelfde zijn. Scrum is één van de frameworks binnen het Agile gedachtegoed. Maar er zijn er meer. Wil je meer weten over het overkoepelende Agile gedachtegoed? Lees dan hier verder: Wat is Agile?

Wat is Scrum precies?

Scrum is een manier van werken waarin teams worden georganiseerd en gefaciliteerd om in korte cycli – stapsgewijs – te werken aan concrete tussenproducten. Deze cycli worden sprints genoemd. En in iedere sprint levert het team werkende producten op. Een sprint duurt ongeveer 1 – 4 weken. En aan het einde van de sprint krijgt de klant het tussenproduct onder ogen. De klant kan hier feedback op geven wat weer als input wordt meegenomen voor de volgende sprint. Zo heeft de klant veel beter inzicht in de voortgang van het project. Tevens is de kans veel groter dat de organisatie en het Scrumteam op één lijn zitten en blijven zitten.

De grondleggers van Scrum hebben in een boekje vastgelegd hoe de methode het beste kan worden toegepast. Welke rollen, events en hulpmiddelen er nodig zijn. En hoe iedere rol binnen het team zich verhoudt tot het team en de andere rollen. Dit kun je zelf rustig nalezen door hier de Scrum Guide te downloaden. Dit is de officiële vertaling van het originele Engelstalige document.

Is Scrum voorbehouden aan softwareontwikkeling?

Agile en Scrum komen van oorsprong uit de IT wereld. Maar het gedachtegoed en de frameworks zijn toepasbaar binnen vrijwel iedere organisatie. Het gaat namelijk om het centraal stellen van de klant, het ophalen van feedback en het in kleine stapjes werken naar een eindproduct. En dat kan overal. Want iedereen heeft klanten, alleen voor sommige teams zijn de klanten intern. Bijvoorbeeld bij Finance afdelingen of ondersteunende diensten.

We zien in de praktijk dat Agile en Scrum enorm succesvol zijn binnen een groot aantal branches, zoals:

  • Financiële dienstverleners (ING is een prachtig voorbeeld)
  • Zorginstellingen
  • Centrale en decentrale overheden
  • Onderwijsinstellingen
  • Productie- en logistieke omgevingen
  • Verzekeraars

Het Scrum Team

Het Scrum Team is multidisciplinair, heeft alle benodigde kennis in huis en weet zichzelf aan te sturen. Zowel de opdrachtgever, als de klant, als de gebruiker zijn vaste teamleden. Wanneer het team een project oppakt, betrekt het ieder teamlid bij de planning, de taakverdeling en het signaleren van knelpunten. Een Scrum Team bestaat uit een Product Owner, een Scrum Master en een Ontwikkelteam.

Een Scrum Team is zelf organiserend en bepaalt zelf hoe zijn hun werk het beste kunnen uitvoeren. Er is geen externe aansturing nodig, omdat het multidisciplinaire karakter van een Scrum team maakt dat alle benodigde competenties reeds binnen het team aanwezig zijn. Het Scrum Team is ontworpen voor optimale flexibiliteit, creativiteit en productiviteit.

Scrum teams leveren iteratief en incrementeel producten. Feedbackmomenten vinden zo vaak mogelijk plaats. Incrementele leveringen van een ‘klaar’(done) product zorgen ervoor dat een potentieel bruikbare versie van het product altijd beschikbaar is.

Goed Scrummen levert maximale klantwaarde en minimale verspilling op. Dit resultaat is tevens het doel binnen een Lean-aanpak. Niet alleen het doel, maar ook de multidisciplinaire aanpak komt bij beide werkwijzen terug. Organisaties die Lean omarmen werken, net als bij Scrum, met multidisciplinaire teams die verantwoordelijk zijn voor het eindresultaat. Tevens krijgen Lean Teams veel vrijheid in de manier waarop zij het werk willen organiseren. Continu verbeteren is ingebed in de werkwijze en zorgt er voor dat de werkwijze van de teams steeds onderhevig is aan optimalisatie.

Scrum van dag tot dag

Elke werkdag begint met een ‘Daily Scrum’ of een ‘Daily standup’ van maximaal 15 minuten. Als structuur kan een bepaalde set aan vragen worden gebruikt. Elk Ontwikkelteamlid geeft bijvoorbeeld antwoord op drie volgende vragen:

  • Wat heb je gisteren gedaan?
  • Wat ga je vandaag doen?
  • Zie je een obstakel die jou of het Ontwikkelteam in de weg staat het doel van de Sprint te bereiken?

Op deze manier blijft het Scrumteam onderling effectief communiceren en werkt het nauw samen. Het team maakt als het ware zichzelf belangrijk en gaat zich daar ook naar gedragen. Tevens zijn de verwachtingen naar buiten duidelijk, omdat alle stakeholders bij het Scrumproject betrokken zijn. Problemen worden niet in de ‘Daily standup’ besproken, maar buiten deze sessie met de ‘Scrum Master’, die vervolgens helpt bij het wegnemen van het probleem. Deze werkwijze heeft veel gelijkenis met de dagstart van Lean Operational Management.

Van User Story tot een werkend product

Een project begint met een ‘user story’, opgesteld door de Product Owner, de klant en andere stakeholders. Een ‘user story’ is een lijst van eisen en taken die naar het team gaat, dat vervolgens inschat hoeveel ontwikkelcapaciteit nodig is. Omdat er regelmatig overleg plaatsvindt tussen het team en de opdrachtgever, is de inschatting betrouwbaar en loopt een project bijna nooit uit. Vervolgens gaat het team doelen stellen en sprinten.

Na elke sprint vindt er onmiddellijk een ‘Sprint Review’ met de klant plaats. ‘Zitten we nog op de goede weg?’ ‘Moeten we naar aanleiding van feedback van de klant, de gebruiker en de opdrachtgever aanpassingen doen?’ Als de ‘Sprint Review’ succesvol is afgerond, is het tijd om de volgende sprint in te zetten.

Zelf aan de slag?

De theorie van Scrum is niet perse lastig. Het in de praktijk brengen van die theorie is waar de grootste uitdaging ligt. Om de theorie succesvol in de praktijk te brengen is het wenselijk om uitgebreide kennis te hebben van het gedachtegoed en te beschikken over de juiste hulpmiddelen en handvatten. Dit krijg je bijvoorbeeld door één van onze Agile trainingen te volgen. Maar we kunnen je ook helpen door het samen met jou direct in de praktijk te brengen. Neem daarvoor contact met ons op via 020-345 3015.