Wat is Scrum? - Een effectieve samenwerkingsvorm

Wat is Scrum?

Wat heeft een term uit de rugbysport te maken met verandermanagement? Een ‘scrum’ is een manier om het spel te hervatten na een kleine, technische overtreding. De twee teams staan voorovergebogen tegenover elkaar en proberen de bal te bemachtigen.

Wat is hierbij belangrijk? Goed kunnen samenwerken en snel kunnen schakelen als de situatie plots verandert. Twee vermogens die tevens essentieel zijn bij goed verandermanagement volgens de Agile-methodiek.

scrum

Het grote voordeel van Scrum

Scrummen is sprinten. Net als de rugbyers werkt een Scrumteam in korte sprints (iteraties). Deze ‘sprints’ van twee tot maximaal vier weken leveren een werkend product op. Andere methoden verdelen het werk vaak in fases. Bij Scrum wordt al het werk binnen vier weken gedaan. Zo heeft de klant veel beter inzicht in de voortgang van het project. Tevens is de kans veel groter dat de organisatie en het Scrumteam op één lijn zitten en blijven zitten.

Scrummen is ook doelen stellen, ‘de bal bemachtigen’. Niet alleen heeft elke sprint een doel, ook elke werkdag heeft focuspunten. Zo kan het team zich elke dag rondom nieuwe doelen organiseren die voor iedereen hetzelfde zijn. Dit zorgt voor samenhang en richting binnen het team. Het Scrumteam stelt elk sprintdoel samen met de opdrachtgever op. Verwachtingen zijn op deze manier voor beide partijen juist en door eigen inschatting van het team zijn doelen haalbaar.

Het Scrum Team

Het Scrum Team is multidisciplinair, heeft alle benodigde kennis in huis en weet zichzelf aan te sturen. Zowel de opdrachtgever, als de klant, als de gebruiker zijn vaste teamleden. Wanneer het team een project oppakt, betrekt het ieder teamlid bij de planning, de taakverdeling en het signaleren van knelpunten. Een Scrum Team bestaat uit een Product Owner, een Scrum Master en een Ontwikkelteam.

Een Scrum Team is zelf organiserend en bepaalt zelf hoe zijn hun werk het beste kunnen uitvoeren. Er is geen externe aansturing nodig, omdat het multidisciplinaire karakter van een Scrum team maakt dat alle benodigde competenties reeds binnen het team aanwezig zijn. Het Scrum Team is ontworpen voor optimale flexibiliteit, creativiteit en productiviteit.

Scrum teams leveren iteratief en incrementeel producten. Feedbackmomenten vinden zo vaak mogelijk plaats. Incrementele leveringen van een ‘klaar’(done) product zorgen ervoor dat een potentieel bruikbare versie van het product altijd beschikbaar is.

Software- en productontwikkeling was voorheen vaak gebaseerd op de traditionele ‘waterval’ of ‘estafette’ aanpak. Tegenwoordig is deze aanpak niet langer afdoende. Een traditionele aanpak kan namelijk conflicteren met maximale snelheid en flexibiliteit, belangrijke doelen van huidige productontwikkeling. Een holistische of ‘rugby’ aanpak–waarbij een team in het geheel de bal spelend een afstand probeert af te leggen—past veel beter bij de werkwijze die nodig is om de benodigde ontwikkelsnelheid te maken. De traditionele aanpak is gewoonweg te traag in relatie tot de snelheid waarmee veranderingen plaatsvinden.

Goed Scrummen levert maximale klantwaarde en minimale verspilling op. Dit resultaat is tevens het doel binnen een Lean-aanpak. Niet alleen het doel, maar ok de multidisciplinaire aanpak komt bij beide werkwijzen terug. Organisaties die Lean omarmen werken, net als bij Scrum, met multidisciplinaire teams die verantwoordelijk zijn voor het eindresultaat. Tevens krijgen Lean Teams veel vrijheid in de manier waarop zij het werk willen organiseren. Continu verbeteren is ingebed in de werkwijze en zorgt er voor dat de werkwijze van de teams steeds onderhevig is aan optimalisatie.

Scrum van dag tot dag

Elke werkdag begint met een ‘Daily Scrum’ of een ‘Daily standup’ van maximaal 15 minuten. Als structuur kan een bepaalde set aan vragen worden gebruikt. Elk Ontwikkelteamlid geeft bijvoorbeeld antwoord op drie volgende vragen:

  • Wat heb je gisteren gedaan?
  • Wat ga je vandaag doen?
  • Zie je een obstakel die jou of het Ontwikkelteam in de weg staat het doel van de Sprint te bereiken?

Op deze manier blijft het Scrumteam onderling communiceren en werkt het nauw samen. Het team maakt als het ware zichzelf belangrijk en gaat zich daar ook naar gedragen. Tevens zijn de verwachtingen naar buiten duidelijk, omdat alle stakeholders bij het Scrumproject betrokken zijn. Problemen worden niet in de ‘Daily standup’ besproken, maar buiten deze sessie met de ‘Scrum Master’, die vervolgens helpt bij het wegnemen van het probleem. Deze werkwijze heeft veel gelijkenis met de dagstart van Lean Operational Management.

Van User Story tot een werkend product

Een project begint met een ‘user story’, opgesteld door de Product Owner, de klant en andere stakeholders. Een ‘user story’ is een lijst van eisen en taken die naar het team gaat, dat vervolgens inschat hoeveel ontwikkelcapaciteit nodig is. Omdat er regelmatig overleg plaatsvindt tussen het team en de opdrachtgever, is de inschatting betrouwbaar en loopt een project bijna nooit uit. Vervolgens gaat het team doelen stellen en sprinten.

Na elke sprint vindt er onmiddellijk een ‘Sprint Review’ met de klant plaats. ‘Zitten we nog op de goede weg?’ ‘Moeten we naar aanleiding van feedback van de klant, de gebruiker en de opdrachtgever aanpassingen doen?’ Als de ‘Sprint Review’ succesvol is afgerond, is het tijd om de volgende sprint in te zetten.

Starten met Scrum?

Het kan lastig zijn de beschikbare theorie toe te passen in de praktijk en daarna te blijven verbeteren. Wil je meer ondersteuning, tools en technieken om zelf aan de slag te gaan met Scrum? Bekijk dan onze hands-on aanpak voor Scrum Teams. Of neem contact op via 020-3453015.