Implementatietrajecten Continu verbeteren en Vernieuwen

Implementatietrajecten continu verbeteren en vernieuwen

door UPD

Het woord ‘implementatie’ is een vertaling van het Engelse woord ‘Deployment’. De vertaling doet alleen geen recht aan filosofieën als Lean, Agile en Lean Six Sigma. Deployment kan ook vertaald worden naar ‘inzet van’ en dat dekt wat ons betreft de lading veel beter.

Operationele en financiële resultaatverbetering

Het woord implementatie doet vermoeden dat het een plug-and-play oplossing is en dat het top-down opgelegd kan worden, zoals nieuwe boekhoudsoftware. Dat schept verkeerde verwachtingen bij mensen, teams en het leiderschap. Daarom spreken wij over ‘inzet’ of hanteren we gewoon het Engelse woord: ‘Deployment’. En met de inzet van methodes als Lean, Agile en Lean Six Sigma verbeteren we de organisatie en de processen binnen de organisatie.

Operationele en financiële resultaatverbetering

Wij helpen organisaties bij het verbeteren van de operationele en financiële resultaten. Hierbij zetten we methodes als Lean, Agile en Lean Six Sigma in. De inzet van de methode is daarmee altijd ondersteunend aan de resultaten die verbeterd moeten worden. Deze resultaatgerichtheid is te merken in onze aanpak, onze communicatie en onze werkwijze. Of het nu gaat om Consulting of Opleidingen, het resultaat staat altijd centraal.

Integrale aanpak

Organisaties veranderen niet, mensen veranderen. En als gevolg daarvan transformeert de organisatie. De menselijke kant van Continu Verbeteren en vernieuwen wordt bij veel deployments van bijvoorbeeld Lean en Agile vergeten. Organisaties gebruiken alleen de tools en technieken en vergeten het menselijke aspect. Deze toolmatige inzet van de methodes zal wellicht op de korte termijn resultaatverbetering realiseren, maar op de lange termijn vervalt de organisatie weer in de oude gewoontes. Daarom hebben wij een aanpak ontwikkeld waarin mens en methode hand in hand gaan. Waarbij we minstens net zo veel aandacht geven aan gedrag, cultuur en leiderschap als aan procesverbetering.

Geen shortcut naar succes

Bij organisatie- en procesverbetering is geen shortcut naar succes. De echte successen worden namelijk behaald als gevolg van een cultuuromslag, waarbij alle medewerkers streven naar perfectie voor de klant. Dit volgt vanuit een strategische keuze om de klant centraal te stellen en de organisatie in te richten op het creëren van maximale klantwaarde. Dit is een weg van vallen en opstaan, van continu leren en verbeteren. Maar, met een mooie eindbestemming in het verschiet: Continu Verbeteren van de operationele en financiële resultaten, volgens een gedeelde visie in een lerende organisatie.

Dat betekent overigens niet dat alle resultaten lang op zich laten wachten. Met oplossingen als Rapid Process Improvement worden de eerste successen al in 8 weken behaald. En met de Quickscan wordt direct zichtbaar waar de quickwins liggen. Deze snelle resultaten zijn nodig om draagkracht te creëren en de beweging in de organisatie op gang te brengen.

Het doel staat centraal

De bekende methodes zijn in het kader van organisatie- en procesverbetering altijd een hulpmiddel om tot een bepaald doel te komen. Het gebruik van de methode is in onze visie nooit een losstaand doel. In onze aanpak maken wij daarom regelmatig gebruik van een mix tussen methodes, omdat dit het meeste bijdraagt aan de doelstellingen van de organisatie.

In de afgelopen jaren hebben we bewezen te weten welke elementen bijdragen aan het behalen van de organisatiedoelstellingen. Hoe deze mix van elementen er precies uitziet, is afhankelijk van de situatie van de organisatie. Daarom passen we onze aanpak aan voor iedere organisatie. Bekijk hier een aantal organisaties die we in de afgelopen jaren hebben ondersteund bij het verbeteren van de operationele en financiële resultaten.

Hoe kunnen we jouw organisatie helpen?

Staat er iets in de weg om jullie strategische doelstellingen te behalen? Of willen jullie werken aan de duurzame verbetering van de resultaten? Wij laten graag zien hoe we hieraan bij kunnen dragen.

Neem dan contact met ons op via 020-345 3015 of vul het onderstaande formulier in. Wij drinken graag samen een (virtuele) kop koffie om de mogelijkheden te verkennen.