Waardestrategieën van Treacy & Wiersema

Waar gaat jouw organisatie op excelleren?

In 1995 verscheen het boek ‘The Discipline of Market Leaders’ waarin Michael Treacy en Fred Wiersema drie waardestrategieën beschreven. Deze strategieën – die ze in het Engels ‘Value Disciplines’ noemden, geven richting aan de manier waarop organisaties een leiderschapspositie in hun markt kunnen bereiken. Vandaag de dag is het gedachtengoed van Treacy en Wiersema nog altijd een veelgebruikt middel voor organisaties om richting te geven en tot strategierealisatie te komen.

Waardestrategieen Treacy & Wiersema

‘Waarom kan Casio voor een lagere prijs een rekenmachine maken, dan dat Kelloggs een doos cornflakes kan maken?’ en ‘Hoe is het Nike gelukt om Adidas te verslaan?’ Het is slechts een kleine greep uit de verschillende vragen die in het boek worden gesteld – én beantwoord – om zo managementprincipes te duiden.

Wat zijn waardestrategieën

Zoals gezegd noemt ‘The Discipline of Market Leaders’ drie waardestrategieën; Operational Excellence, Customer Intimacy en Product Leadership. Waardestrategieën zijn min of meer de dimensies waarop een bedrijf kan excelleren. Denk hierbij aan prijs, service, product of partnership met de klant. Treacy en Wiersema stellen dat voor iedere organisatie geldt dat er een minimale ondergrens is waaraan ze moeten voldoen op iedere dimensie. Maar dat ze door de juist focus, aandacht, organisatie-inrichting en strategische keuzes moeten excelleren op één van de drie waardestrategieën.

De drie waardestrategieën die zij definiëren zijn:

 • Operational Excellence: Een gegarandeerde lage prijs in combinatie met een probleemloze levering. Voorbeelden van organisaties die volgens dit principe zijn ingericht zijn: McDonalds en Amazon.
 • Customer Intimacy: Het bieden en leveren van de beste totaaloplossing aan klanten. Accenture is een voorbeeld van een organisatie die volgens die principe is ingericht.
 • Product Leadership: Het bieden en leveren van het nieuwste en beste product. De organisaties die volgens dat principe zijn ingericht zijn aansprekende organisaties als Tesla en Apple.

Werkmodel voor waardestrategieën volgens Treacy & Wiersema

De waardestrategieën laten dus zien op welke manier een organisatie waarde biedt voor zijn of haar klanten. Om deze waarde ook daadwerkelijk te kunnen bieden is het noodzakelijk dat ze het operating model in lijn brengen met de gekozen strategie. Dat betekent dat ze de organisatiestructuur, managementsystemen en bedrijfscultuur aan laten sluiten bij de gekozen waardestrategie. Iedere strategie vraagt namelijk unieke focus en inrichting, zoals hieronder te zien is:

Inrichting voor Operational Excellence

 • De doorlooptijd van productie en levering is volledig geoptimaliseerd en gestroomlijnd. Het hele proces is ontdaan van verspilling en is volledig foutloos.
 • De organisatie kent een hoge mate van standaardisatie. Alle activiteiten worden centraal gepland en lagere managementlagen hebben vrijwel geen beslissingsbevoegdheid.
 • Binnen de organisatie heerst een cultuur waar efficiency beloond wordt, waar creativiteit niet per definitie het grootste goed is en waar verspilling door iedereen binnen de organisatie wordt verafschuwd.

Operational Excellence kan op meerdere manieren bereikt worden. Maar verbetermethodieken als Lean Six Sigma zijn hiervoor een goede kapstok. Klik op Operational Excellence om hier meer over te lezen en om beter te begrijpen hoe dat bereikt kan worden.

Inrichting voor Customer Intimacy

 • Binnen de organisatie wordt een grote nadruk gelegd op het ontwikkelingen van oplossingen van klanten. Hiervoor wordt veel aandacht besteedt aan het écht begrijpen van de klant, het managen van resultaten (correctie implementatie van wat de klant nodig heeft) en stevig relatiemanagement.
 • Binnen de organisatie is vaak weinig standaardisatie. De beslissingsbevoegdheid binnen de organisatie wordt gedelegeerd aan de medewerkers die het dichts bij de klant staan.
 • De cultuur kenmerkt zich door beloning op de klantrelatie en behaalde resultaten. Acties en maatregelen zijn vrijwel altijd specifiek op een bepaalde casus en vrijwel nooit van algemene aard.

Het realiseren van Customer Intimacy kan op verschillende manieren. We zien dat organisaties hiervoor vaak gebruik maken van beproefde methodes als Lean en Agile. De specifieke toepassing van de methode wordt in de gevallen helemaal toegespitst op de behoefte van de organisatie en hun klanten.

Inrichting voor Product Leadership

 • De organisatie wordt gekenmerkt door het stimuleren van creativiteit bij medewerkers, gecombineerd met het zo snel mogelijk vermarkten van nieuwe ideeën of verbeteringen. Binnen dergelijke organisaties geloven alle medewerkers dat het altijd beter is om zelf het product of de dienst te verbeteren in plaats van dat de concurrent dat voor je doet.
 • De organisatie is ingericht op snelheid en er bestaat geen bureaucratie. De structuur is relatief ad hoc en wordt continu aangepast aan wijzigingen aan de koers. De organisatie realiseert zich dat ze werken op onbekend terrein en passen de organisatie aan op het terrein dat ze willen veroveren.
 • Binnen de cultuur worden creativiteit, fantasie en prestaties beloond. Er is ruimte voor experimenten en mislukte experimenten zijn ook een succes als er maar van geleerd wordt.

Komen tot product leadership is niet iets wat enkel door het adopteren van een bestaande methode gebeurt. Het is voor veel organisaties een complete verschuiving van wat zij gewend zijn om te doen. Van een andere manier van leidinggeven tot een complete andere inrichting van de organisatiestructuur.

Hoe wij de waardestrategieën gebruiken

De waardestrategieën vormen een belangrijk onderdeel van ons dagelijks werk. We gebruiken ze binnen UPD om keuzes te maken voor onze eigen strategie en we gebruiken ze bij onze trajecten op het gebied van strategierealisatie. Hierbij bieden de strategieën handvatten om strategische keuzes te maken, de organisatie in te richten en bij het bepalen van strategische initiatieven.

Wil je meer weten over de waardestrategieën of hoe wij ze gebruiken in onze strategierealisatie-trajecten? Neem dan even contact op via 020 – 345 3015 of contact@upd.nl.